X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14071
Przesłano:

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Imię i nazwisko: Hanna U.

Opracowane przez zespół w składzie :
oligofrenopedagog - mgr Joanna Goszko
logopeda - mgr Barbara Sadowska - Nowak
rehabilitant - mgr Janusz Franckowski

Diagnoza medyczna: Ciąża przebiegała prawidłowo. Poród w 37 tyg. ciąży. Niepełnosprawność dziecka lekarze rozpoznali w 3 miesiącu życia dziecka.

Diagnoza i zalecenia wg orzeczenia i opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:
Aktualny rozwój dziewczynki kształtuje się na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu znacznym. Wiek inteligencji nie osiąga poziomu 2 roku życia. U dziewczynki bardzo zaburzona jest koncentracja uwagi oraz dominuje uwaga mimowolna i nadruchliwość. Rozwój mowy i funkcji językowych jest opóźniony.

Zalecenia zespołu :
- ogólna stymulacja rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego
- ogólna stymulacja rozwoju mowy i umiejętności językowych

Sytuacja rodzinna: niepełna : mama. Hania nie ma swojego pokoju, warunki materialne są dobre. Najwięcej czasu spędza z mamą i babcią , to z nimi najbardziej jest związana emocjonalnie. Bardzo lubi towarzystwo, na otaczające ją zmiany początkowo reaguje niechętnie. Lubi słuchać czytanych bajek. Dziecko jest w pełni akceptowana przez wszystkich członków rodziny. Rodzina zawsze okazuje dziecku pozytywne uczucia, nigdy nie stosuje kar w wychowaniu, zawsze stosuje stały system nagradzania, zawsze zaspakaja potrzeby dziecka.

Ogólna charakterystyka umiejętności ucznia:

U dziewczynka najwyższy poziom podczas wykonywanych czynności osiągnęła w sferze samodzielności oraz małej i dużej motoryce. Natomiast najniższy w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej. Nieco wyższy poziom w rozwoju mowy i percepcji poznawczej. W sferze rozwoju spolecznego, rozumieniu mowy , naśladownictwo ruchowe oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej dziewczynka osiąga średni poziom wykonywanych wszystkich czynności.

Założenia indywidualnego programu:

Cele ogólne:
stymulacja rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego dziecka, współdziałanie i naśladownictwo
kształtowanie rozwoju mowy i umiejętności językowych
usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej

PROGRAM ZAJĘĆ

Cele ogólne:
wspomaganie rodziny w kierowaniu rozwojem
poszukiwanie form porozumiewania się z dzieckiem
kształtowania interakcji z innymi dziećmi
wspomaganie rozwoju spostrzegania

Cele szczegółowe:
dostarczanie wrażeń zmysłowych
poszukiwanie sposobów porozumiewania się
rozwijanie koordynacji wzrokowej
rozwijanie koordynacji słuchowej
rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
kształcenie koncentracji uwagi
rozwijanie myślenia w toku obserwacji, uwagi , pamięci
doskonalenie sprawności manualnych - usprawnianie pracy ręki i dłoni

OLIGOFRENOPEDAGOG :

Ćwiczenia komunikacyjne:
naśladowanie usłyszanych dźwięków
nasladowanie przez dziecko okreslonych czynności , gestów
wskazywanie przez dziecko poszczególnych części ciała
wdrażanie do wykonywania prostych poleceń: ,, weź, daj, chodź''
wskazywanie przez dziecko pożądanych przedmiotów
reagowanie na zakazy

Usprawnianie manualne:
ćwiczenia rozluźniające - masaż dłoni
zabawy manipulacyjne
układanki
ćwiczenia usprawniające pracę ręki i dłoni

Stymulacja wielozmysłowa:
ćwiczenia słuchowego
ćwiczenia percepcji wzrokowej
ćwiczenia dotykowe ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej

Uspołecznienie i samoobsługa:
wyzwalanie aktywności dziecka
kształtowanie umiejętności utrzymywania kontaktu wzrokowego
wdrażanie do uważnego obserwowania rówieśników
kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się
nasladowanie czynności związanych z samoobsługą
zabawy pacynkami

LOGOPEDA:
ćwiczenia usprawniające język, żuchwe , wargi
masaż twarzy
ćwiczenia słuchowe

REHABILITANT:
Ćwiczenia ruchowe , sprawność motoryczna:
masaże twarzy, szyi, dłoni różnymi przedmiotami
ćwiczenia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Współpraca z rodzicami:

udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem
wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicem i dzieckiem
przygotowanie rodzicom materiałów do samodzielnej pracy w domu
zapraszanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pedagoga z dzieckiem

Program został opracowany na podstawie:
dokumentacji socjalno – medycznej dotyczącej ucznia,
kwestionariusza wywiadu z rodzicami
obserwacji ucznia,
badań przeprowadzonych metodą J. Kielina ,,Profil osiągnięć ucznia''.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.