X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13414
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
mgr Marzeny Gębusia
LOGOPEDY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR4 W BARLINKU

CZAS TRWANIA STAŻU: 01. 09. 2010 – 31. 05. 2013


WYMAGANIE
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


ZADANIE DO REALIZACJI
Podnoszenie jakości pracy logopedy poprzez wdrażanie nowych pomysłów w pracy terapeutycznej.

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Organizowanie akcji logopedycznych..

Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.

Przygotowanie referatów i prelekcji logopedycznych na spotkania z rodzicami dzieci

Organizowanie lekcji otwartych dla rodziców.

FORMY REALIZACJI
Poszukiwanie nowości wydawniczych.
Wymiana doświadczeń z innymi osobami.
Przeglądania stron internetowych.

Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach itp.

Zbieranie ciekawych materiałów do przygotowania akcji, opracowywanie scenariuszy, przeprowadzenie akcji.

Przygotowanie tematyki zajęć, przeprowadzenie spotkań.

Przygotowanie wystąpienia i ulotek informacyjnych dla rodziców.

Wybieranie, przygotowanie scenariuszy.


WYMAGANIE
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


ZADANIE DO REALIZACJI
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy logopedy i nauczyciela wspomagającego

Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy logopedy

Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.

FORMY REALIZACJI
Wykorzystanie programów komputerowych i internetu w celu opracowania pomocy naukowych przydatnych do pracy z dziećmi w gabinecie logopedycznym.

Publikacja planu rozwoju i scenariuszy zajęć w Internecie.

Opracowywanie dokumentów.


WYMAGANIE
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć.

ZADANIE DO REALIZACJI
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Prowadzenie profilaktycznych zajęć logopedycznych w grupach czterolatków i pięciolatków

Przygotowywanie szkoleń dla rady pedagogicznej.

Opublikowanie na stronie internetowej przedszkola informacji o pracy logopedy w przedszkolu.

Przygotowanie poradnika logopedycznego dla nauczycieli i rodziców.

Organizowanie spotkań metodycznych dla logopedów w Barlinku.

FORMY REALIZACJI
Opracowanie tematyki zajęć.

Przygotowanie wprowadzenia teoretycznego, przygotowanie materiałów szkoleniowych, stosowanie w pracy z nauczycielami metod aktywnych.
Zdjęcia, opis ciekawych metod pracy.

Zbieranie informacji z publikacji i prasy pedagogicznej, prezentowanie ciekawych rozwiązań wychowawczych i terapeutycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi.

Dyskusje, wymiana doświadczeń, materiałów metodycznych, wspólne opracowywanie nowatorskich dokumentów logopedycznych lub narzędzi badawczych pomocnych w pracy logopedy.


WYMAGANIE
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


ZADANIE DO REALIZACJI
Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja profilaktycznego programu logopedycznego dla dzieci czteroletnich i pięcioletnich.

Opracowanie multimedialnego programu doskonalącego wymowę.

FORMY REALIZACJI
Umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów, wdrożenie programu w przedszkolu.

Wdrożenie programu w przedszkolu.


WYMAGANIE
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIE DO REALIZACJI
Organizacja i prowadzenie konkursu o bajkach dla dzieci sześcioletnich.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców w oparciu o realizowane programy.

FORMY REALIZACJI
Przygotowanie scenariusza konkursu, dekoracji, rekwizytów, nagród.

Studia podyplomowe

Prowadzenie zajęć w grupach czterolatków i pięciolatków.


WYMAGANIE
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIE DO REALIZACJI
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, w Barlinku.

Zorganizowanie spotkania dla rodziców z logopedą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pozyskiwanie sponsorów dla zaspokojenia potrzeb gabinetu logopedycznego.

FORMY REALIZACJI
Wymiana doświadczeń między logopedami.
Konsultacje, realizacja zaleconych ćwiczeń.

Prelekcja, dyskusja, wymiana doświadczeń.

Rozmowy, prośba na piśmie.


WYMAGANIE
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIE DO REALIZACJI
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych- logopedycznych.

FORMY REALIZACJI
Jedno opracowanie studium przypadku dotyczącego problemów logopedycznych według opracowanego schematu analizy przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.