X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1323
Przesłano:

"Mijają godziny - stracone czy wykorzystane?" Uczymy się rzeczowo uzasadniać swoją opinię. Blok tematyczny integrujący język polski i religię (klasa VI, program "To lubię")

Cele edukacyjne:
- uczeń powinien odczytać przesłanie zawarte w tekście literackim
- uczeń powinien wykazać się postawą refleksyjną w kontekście ludzkich poszukiwań i wyborów
- uczeń powinien ocenić postępowanie bohatera
- rzeczowo uzasadnić swoją opinię w dyskusji
- współpracować w grupie

formy pracy: zbiorowa indywidualna , praca w grupach
metody: drama , praca w grupach , metoda słoneczka
tok lekcji:

Motto

"Tymczasem mijają
twoje najlepsze godziny,
kiedy mógłbyś ze mną porozmawiać
i uśmiechnąć się"
Giovanni Giudici

1. Odczytanie motta do lekcji przez jednego z uczniów.Krótka informacja o autorze motta
Burza mózgów:
Kto odszuka epitet ukryty w tym tekście?
Co oznacza określenie „najlepsze godziny” ? – jakie to godziny ?

2. Przypomnienie treści przypowieści i nauki z niej płynacej – katecheta

3. Przedstawienie parafrazy przypowieści – K. Wójtowicz „Ramotki”
"Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca:
Ojcze, daj mi tę część wolnego czasu, jaka na mnie przypada; chcę bowiem mój czas inaczej rozplanować.
Podzielił więc ojciec swój czas między synów. Niedługo potem młodszy z nich, zabrawszy wszystko, co dostał, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił wszystkie dni i tygodnie żyjąc rozrzutnie. Po kilku miesiącach nastała wielka bieda w owej krainie: nikt dla nikogo nie miał czasu. I on odczuł to boleśnie. Wtedy poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, aby od rana do nocy pasł świnie. Pragnął przy tym inaczej widzieć swój los, lecz nikt nie poświęcił mu ani chwili uwagi /gdyż czas to pieniądz/.
Wtedy zastanowił się i rzekł:
- Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem czasu wolnego, a ja tu haruję ;na okrągło”. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zmarnowałem bezsensownie cały mój czas i zgrzeszyłem przeciw niebu względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników.
Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca, dawcy czasu. A gdy był jeszcze daleko ujrzał go Ojciec i wzruszył się głęboko; zostawił wszystko i poświęcając mu swój czas, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyje i ucałował go.
A syn rzekł do niego:
Ojcze, roztrwoniłem głupio mój czas i zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do sług: - Przynieście szybko najlepsza suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogę. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: chcemy mieć czas dla siebie i ucztować, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zmarnował czas, a znów go odnalazł.
I zaczęli się bawić i ucztować do samej wieczności...”
/ K. Wójtowicz, Ramotki /

2. Karta pracy nr1
Dokonaj analizy porównawczej tekstu biblijnego z jego parafrazą zgodnie z podaną zasadą:
Co stracił bohater po odejściu z domu rodzinnego ?
Co zyskał po powrocie do rodzinnego domu ?
Przypowieść biblijna "O synu marnotrawnym"
"Ramotki" K. Wójtowicz

4. Burza mózgów - Jak myślicie , który bohater zyskał więcej i dlaczego ?
WNIOSEK:
Czas to bogactwo. Tym cenniejsze, im jest go mniej. Dobrze znają ten stan ci wszyscy, którzy już przeżyli znaczną część swego życia. Którzy wracają pamięcią do minionych wydarzeń, analizują, wspominają. Jakże wiele rzeczy zrobiliby inaczej, jak wiele zmarnowanych chwil uczyniliby sensownymi, jakże wiele słów by nie wypowiedzieli... Jak ów syn marnotrawny z tej ;trochę innej przypowieści”...
Czas to dar – jeden z najcenniejszych, bo nie można go ani kupić, ani wyprodukować. Można go tylko przyjąć, to znaczy dobrze wykorzystać, bądź odrzucić, to znaczy zmarnować.

5. Ćwiczenia słownikowe – praca w grupach
Dopasuj jak najwięcej PRZYMIOTNIKÓW I CZASOWNIKÓW nacechowanych pozytywnie i negatywnie do wyrazu czas
CZAS
przymiotniki rzeczowniki
Drogocenny, wolny , zajęty, stracony , wykorzystany,
Mija, ucieka , płynie, upływa , leci, pędzi, leczy (np.rany), zaciera (np. wspomnienia)roztrwoniony, zmarnowany,
Które z przymiotników przypisalibyście postawie bohatera ? Podkreślcie w kartach pracy te przymiotniki.

6. Ćwiczenia frazeologiczne :
Wyjaśnienie podanych związków frazeologicznych typu:
"Nadszarpnięty przez zrąb czasu" , zabijać czas , coś jest kwestią czasu, czas to pieniądz, szkoda czasu i atłasu

7. Drama
Na czym polegała bieda w owej krainie z tekstu Wójtowicza ?
Co symbolizuje owa kraina ?
Czy ten tekst można przenieść do czasów współczesnych ?
Kim będzie bohater ?
Może jednym z nas ?
Kim będą ludzie go otaczający ?
Uczniowie wcielają się w role mieszkańców owej krainy w relacjach rodzice – dzieci, dwaj przyjaciele, dwaj bracia.
Tutaj również jedna z grup przedstawia wyniki ankiety na temat spędzania wolnego czasu przez kolegów ze szkoły , druga grupa prezentuje ciekawe artykuły z prasy na temat spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

8.Praca w grupach
Grupa I
Do podanych związków frazeologicznych dopisz jak najwięcej skojarzeń
CZAS TO PIENIĄDZ
Pośpiech , ruch , pieniądze , praca, walka , gonitwa, niepokój

Grupa II
CZAS TO MIŁOŚĆ
Rodzina , zabawa , spacery , ciepło, radość , spokój, rozmowy, odwiedziny, pomoc, szczęście,
Jak myślicie dlaczego współczesne społeczeństwo można porównać do mieszkańców owej krainy ?
Czy stanie się z nami to samo , co z mieszkańcami owej krainy? ,a może już tacy jesteśmy?

9. Czas w malarstwie i grafice – prezentacja komputerowa na tle muzyki starotestamentowej

10 . Porównanie rysunków z obrazem S. Dali pt. "Trwałość wspomnienia" i przesłaniem wiersza "Zegary" – wcześniej omawianago z podręcznika "To lubię" klasa VI .- swobodna dyskusja.

11. Katecheta: Przypomnienie motta przeczytanego na początku lekcji i podsumowanie rozważań fragmentem z Księgi Koheleta:

Wszystko ma swój czas,
I jest wyznaczona godzina
Na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania,
Czas sadzenia i czas wyrywania
Czas zabijania i czas leczenia,
Czas burzenia i czas budowania,
Czas płaczu i czas śmiechu,
Czas zawodzenia i czas pląsów,
Czas szukania i czas tracenia,
Czas milczenia i czas mówienia
Czas miłowania i czas nienawiści,
Czas wojny i czas pokoju.
Cóż przyjdzie pracującemu
Z trudu, jaki sobie zadaje?

(Księga Koheleta)-

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.