X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1317
Przesłano:

Miejski Konkurs Regionalny "Zagłębie Dąbrowskie - moja mała ojczyzna"

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o Zagłębiu Dąbrowskim, jego historii i dniu dzisiejszym. Uczestnictwo w konkursie z pewnością przyczyni się do lepszego poznania naszego regionu oraz wzbudzi w uczniach poczucie przynależności do społeczności Zagłębia Dąbrowskiego. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Sosnowca.

Konkurs w naszej szkole jest wynikiem wytężonej pracy uczniów, którzy w ubiegłym roku zajęli I miejsce w konkursie wiedzy o Sosnowcu. Nasi uczniowie wykazali się bogatą wiedzą o swoim mieście, wykonali piękny folder promujący miasto oraz zaprezentowali ciekawe scenki teatralne oparte na baśniach o Sosnowcu.
Podczas konkursu uczniowie będą w grupach zmagać się z konkurencjami z wielu dziedzin wiedzy. Konkurs bowiem ma treści interdyscyplinarne.
Konkurencje będą oceniane przez komisję.
Suma punktów decyduje o zajmowanym przez grupę miejscu. Po zakończeniu każdej konkurencji punkty będą zapisywane na dużej tablicy przez Krasnali.
Grupa liczy trzy osoby. Uczniowie na początku wybierają w grupie lidera, który będzie udzielał ustnych odpowiedzi na pytania.
Każda grupa na swoim stoliku ma materiały piśmienne, ponumerowane i zaklejone koperty z zadaniami, linijki, kolorowe karteczki samoprzylepne i duże białe kartki, klej, nożyczki, farby, pędzle i pojemniki na wodę.


Konkurencja 1
Prezentacja
Gdyby przyjechali do Zagłębia goście z dalekiego kraju, to które miasto pokazalibyście im w pierwszej kolejności i dlaczego. Zaznaczcie to miasto na dużej mapie.
Przygotujcie krótką ustną wypowiedź w dowolnej formie.
Lider podchodzi do dużej mapy Zagłębia i za pomocą kolorowej kartki samoprzylepnej zaznacza miasto i krótko je prezentuje.
Punktacja: 3 punkty.
Czas: 3,5 minuty.


Konkurencja 2
Z muzyką za pan brat
Wysłuchajcie fragmentów muzycznych. Na kartkach według kolejności napiszcie, z czym lub z kim kojarzy się wam ten utwór. Możecie podać tytuł utworu, nazwisko wykonawcy, autora słów lub kompozytora. Dodatkowo napiszcie tez z jakim miastem kojarzy się ten utwór.
Punktacja: 3 punkty
Czas: 4 minuty

Odpowiedź:
- Melodia z filmu „Klan” /Jacek Cygan- Sosnowiec/
- Piosenka Barbary Trzetrzelewskiej /Jaworzno/
- Pieśń operetkowa „Brunetki, blondynki” w wykonaniu Jana Kiepury /Sosnowiec/

Konkurencja 3
Rozsypanka
Proszę wylosować koperty.
W środku znajdują się puzzle z herbami miast Zagłębia. Puzzle należy ułożyć, pokolorować i prawidłowo przykleić na leżącej przed wami kartce.
Proszę napisać z jakim miastem związany jest herb.
Punktacja: 3 punkty
Czas: 10 minut
/uczniowie otwierają duże koperty z puzzlami miast: Jaworzna, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Sławkowa, Czeladzi, Będzina- każda grupa ma jedno miasto/

Konkurencja 4
Seria pytań
Przygotowaliśmy 59 pytań. Każda grupa losuje kolejno po 6 i po krótkiej naradzie lider udziela odpowiedzi do mikrofonu.
Punktacja: 1 punkt za każą prawidłową odpowiedź

1. Od czego pochodzi nazwa miasta? /bory sosnowe/
2. Wymień trzy znane osobistości związane z Sosnowcem /Jan Kiepura, Jacek Cygan, Jan Ciszewski, Pola Negri, Edward Gierek/
3. Kim był Jan Kiepura?
4. Czy Sosnowiec jest miastem wojewódzkim?
5. Jak nazywa się ulica, przy której znajduje się teatr i jaką nosi on nazwę?
6. Wymień trzy zabytki Sosnowca /pałac Schoena, pałac Dietla, dworzec główny, dworzec kolejowy, cerkiew prawosławna/
7. Jakie rzeki przepływają przez nasze miasto? Biała i Czarna Przemsza oraz Brynica/
8. Gdzie leży Sosnowiec? /określ położenie w Polsce/ /południowa Polska, Wyżyna Śląska/
9. Jaką nazwę nosi region, w którym leży Sosnowiec?/Zagłębie Dąbrowskie/
10. Co przedstawia herb Sosnowca?
11. Wymień trzy miasta sąsiadujące z Sosnowcem.
12. Wymień trzy dzielnice Sosnowca.
13. Jak nazywa się biskup diecezji sosnowieckiej? /bp Adam Śmigielski/
14. Jak nazywa się góra, na której powstała osada Będzin? /Góra Zamkowa/
15. Które z bogactw naturalnych było dawniej składowane w Będzinie? /sól/
16. Skąd wywodzi się nazwa miasta Będzin? /od rycerza Bendy/
17. Który król polski nakazał wybudować na miejscu grodu Będzin kamienną warownię obronną? /Kazimierz Wielki/
18. Jakie barwy ma flaga Dąbrowy Górniczej? /biały, zielony, czarny i czerwony/
19. Jakim gałęziom przemysłu Dąbrowa Górnicza zawdzięcza swój intensywny rozwój gospodarczy? /górnictwo, hutnictwo/
20. Wymień główne elementy występujące w herbie Dąbrowy Górniczej /orzeł w koronie, trzy owoce dębu, młot/
21. Wymień dwa gatunki drzew będących pomnikami przyrody na terenie Dąbrowy Górniczej. /dąb szypułkowy, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, buk zwyczajny/
22. Jak nazywa się najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego? /Czeladź/
23. Wymień nazwy dwóch najstarszych kopalń w Czeladzi/ /”Saturn”, „Czeladź”/
24. Wyjaśnij pochodzenie nazwy miasta Czeladź. /czeladź – służba na usługach władcy lub od legendy: strzelać - czeladź/
25. Czy marszałek Józef Piłsudski jest honorowym obywatelem Czeladzi? /Tak/
26. Wymień miasta sąsiadujące z Czeladzią. /Sosnowiec, Będzin, Katowice, Siemianowice Śląskie/
27. Kto według legendy był założycielem Sławkowa? /rycerz Sławko/
28. Jak nazywa się kraina geograficzna, na której terenie leży Sławków? /Wyżyna Śląska lub Wyżyna Śląsko-Krakowska/
29. Nad jaką rzeką leży Zawiercie? /Nad Wartą, tu znajduje się jej źródło/
30. Częścią jakiego parku krajobrazowego są tereny miasta Zawiercie? /Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd/
31. Wymień trzy elementy występujące w herbie Zawiercia. /niebieska wstęga symbolizująca Wartę, trzy młotki – przemysł , pierwszy w Zawierciu kościół, błyskawica-symbol pierwszych w mieście podstacji elektrycznych, czarno-białe pasy- kopalnie/
32. Z którym miastem Zagłębia Dąbrowskiego kojarzą ci się słowa:
„…jawor se zno lo tyk, co srybra sukajom”?
33. Wymień główne elementy występujące w herbie Jaworzna. /jawor, dwóch drwali z siekierami/
34. Wymień dwa bogactwa naturalne występujące na terenie Jaworzna. /węgiel, złoża rudy cynku i ołowiu, wapienie, dolomity, piaski/
35. Wymień jeden z rezerwatów przyrody znajdujący się na terenie Jaworzna. /rezerwat sasanek lub Dolina Żabnika/
36. Które z miast Zagłębia jest najrozleglejszym pod względem powierzchni? /Dąbrowa Górnicza/
37. Wymień trzy ciekawostki turystyczne Dąbrowy Górniczej. /Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Pałac Kultury Zagłębia, Pogoria 1 i 2, Pustynia Błędowska, Zespół Parków Krajobrazowych, Park Zielona, Synagoga/
38. Z którym miastem wiąże się zdanie: „My tu będziem, a tam czeladź, jeśli mało miejsca, to za górą stanie reszta” /Będzin/
39. Jaką nazwę nosiły bramy prowadzące do zamku w Będzinie? /bytomska i sławkowska/
40. Wymień główne elementy występujące w herbie Sławkowa. /orzeł w koronie z literą „S” na piersi, który trzyma w szponach wagę i dwa młotki/
41. Jak przedstawiał się pierwszy herb Czeladzi? /była to pieczęć z wizerunkiem św.Stanisława/
42. Wymień trzy zabytki Czeladzi. /kamienica w Rynku, Dom przy ulicy Kościelnej, Neoromański kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika/
43. Czy Edward Rydz-Śmigły jest honorowym obywatelem Czeladzi? /Tak/
44. Jak nazywa się rzeka przepływająca przez Czeladź? /Krynica/
45. Czy któraś z wymienionych osób urodziła się w Dąbrowie Górniczej?
Sobiesław Zasada – kierowca rajdowy, Jacek Cygan- kompozytor
46. Jak nazywał się pierwszy wójt Będzina? /Hinko Ethiopus/
47. Wymień trzy zabytki Będzina. /Kolumna Jana III Sobieskiego, Willa Solvay, Pomnik Bohaterów Getta, Dom Wójta, zamek gotycki z XIVw./
48. Z którym zagłębiowskim miastem związana jest „Legenda o błękitnej Ludwice” /Będzin
49. Jakie barwy są na fladze Jaworzna? /biały, zielony/
50. Która z wymienionych osób związana jest z Jaworznem – Pola Negri, Barbara Trzetrzelewska, Józef Piłsudski? /Barbara Trzetrzelewska/
51. W którym mieście Zagłębia znajdują się następujące dzielnice: Byczyna, Szczakowa, Jeleń, Ciężkowice. /Jaworzno/
52. Jak nazywa się dzielnica Jaworzna, w której powstała pierwsza Polska kopalnia węgla kamiennego? /Szczakowa/
53. Jak nazywa się miejsce na styku Przemszy i Białej Przemszy wyznaczające w czasie zaborów granicę miedzy Austrią, Rosją a Prusami? /Trójkąt Trzech Cesarzy/
54. W którym z miast Zagłębia znajduje się największy w Europie komin? /Jaworzno-Elektrownia Jaworzno III/.

Konkurencja 5
Obliczanie odległości
W kopertach macie zadanie dotyczące obliczania odległości na mapie.

Zadanie
Korzystając z mapy topograficznej Jęzora - dzielnicy, w której znajduje się Szkoła Podstawowa nr 21 - zmierz w prostej linii odległość od szkoły do miejsca położonego u zbiegu Białej i Czarnej Przemszy (zwanego Trójkątem Trzech Cesarzy) - wysokość tego punktu wynosi ok. 242 m n.p.m., następnie oblicz rzeczywistą odległość od szkoły do Trójkąta Trzech Cesarzy, wynik podaj w kilometrach.
Punktacja: 4 punkty
Czas: 4 minuty


Konkurencja 6
Jakie to miasto?
Obejrzyjcie krótką prezentację multimedialną.
Zadanie będzie podane na końcu prezentacji. Odpowiedzi napiszcie na kartkach.
Odpowiedź: prezentowane miasta to Jaworzno, Będzin, Sosnowiec.
Punktacja: 3 punkty


Konkurencja 7
Bieg z przeszkodami
Przed wami ostatnia konkurencja – slalom. Waszym zadaniem jest jak najszybciej pozbierać koperty znajdujące się na końcu slalomu. Każda osoba z grupy może za jednym razem zabrać tylko jedną kopertę. W kopertach znajdują się informacje o miastach zagłębiowskich. Musicie wyszukać poprawnych odpowiedzi i przykleić je na kartkach, które macie na stolikach. Wygra grupa, która wyszuka poprawne odpowiedzi i wykona to zadanie najszybciej.
Punktacja: 5punktów + 6 punktów za bieg


Za wami ostatnia konkurencja konkursu. Prosimy komisję o zebranie wyników a wszystkich uczestników zapraszamy na 15 minutową przerwę.
Po przerwie uczniowie naszej szkoły zaprezentują krótki program artystyczny a następnie przewodnicząca komisji ogłosi wyniki i wręczy pamiątkowe dyplomy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.