X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13105
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w PSM I st.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Sylwii Kamzelskiej – Bronowickiej
Nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
Im. Georga Ph. Telemanna w Żarach

Ubiegającej się o stopień awansu zawodowego
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2010 r.

§8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
a)współpracowanie z Radą Rodziców
b)uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
c)uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Świadczeń Socjalnych
d)ustalenie zasad współpracy z rodzicami moich uczniów i konsekwentna ich realizacja.
3. Samodzielne poszerzanie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i wymianę doświadczeń.
4. Doskonalenie warsztatu metod pracy pedagogicznej.
5. Korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli
a)udział w WDN
b)udział w warsztatach sekcji smyczkowej i gitary
c)współpraca z nauczycielami skrzypie i fletu
6. Samokształcenie się korzystając z zasobów sieci Internet
7. Wykorzystanie różnych źródeł informacji związanych z nauczaniem gry na wiolonczeli.
8. Wykorzystanie różnych metod nauczania gry na wiolonczeli.
9. Stworzenie własnych pomocy dydaktycznych do pracy z „małym uczniem”
10. Przygotowanie uczniów do konkursów na różnych szczeblach.
11. Prowadzenie zajęć dydaktycznych podczas obozów muzycznych.
12. Założenie orkiestry smyczkowej.
13. Udział w pracach komisji badań uzdolnień muzycznych.
14. Reprezentowanie szkoły na terenie miasta, regionu oraz w miastach szkół współpracujących.

§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie różnych programów i zasobów sieci Internet
2. Komunikowanie się z nauczycielami innych szkół i wydawnictwami muzycznymi za pomocą poczty elektronicznej.
3. Nauczenie się obsługi programu muzycznego

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Prowadzenie otwartych prób podczas polsko – niemieckich obozów muzycznych.
2. Uczestniczenie w pracach komisji konkursowych jako członek JURY.
3. Prowadzenie wykładu metodycznego w ramach WDN
4. Prowadzenie wykładów metodycznych dla grup nauczycieli klas wiolonczel.

§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Wprowadzenie w życie Konkursu Szkolnego
2. Zorganizowanie I Regionalnych Spotkań Wiolonczelowych
3. Udział w projekcie „Telemann w Żarach”
4. Organizacja koncertów okolicznościowych i edukacyjnych
5. Zorganizowanie koncertów w nowo wybudowanym obiekcie koncertowym „Domek Muzyczny” w parku zamkowym

§8 ust 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Przeprowadzenie szeregu koncertów edukacyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich na terenie Żar.
2. Udział w projekcie zorganizowanym przez SP 1

§8 ust 2 pkt 4 f
Uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

§8 ust 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania efektów i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza przypadku edukacyjnego i wychowawczego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.