X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12995
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
Piotra Swadzyniaka
nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych
im. Kornela Makuszyńskiego
w Gębicach
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
w terminie od 01.09.2010r. do 31.05.2013r.


§8 ustawa 2 punkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Terminy

1. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć Organizacja i współorganizacja szkolnych zawodów sportowych.
• Turniej Piłki Nożnej
• Turniej Warcabowy
• Turniej Rowerowy
Maj/czerwiec 2010 – 2013
Październik/listopad 2010 – 2013
Kwiecień/maj 2010/2013
2. Czynne uczestnictwo w życiu szkoły Współorganizacja uroczystości szkolnych
• Dzień Papieski
• Święto Narodowe Niepodległości
• Kolędowanie
• Rekolekcje
• Święto Konstytucji 3Maja Okres stażu
Prezentowanie umiejętności uczniów
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie Mam Talent(żonglerka piłką, żonglerka piłeczką do tenisa stołowego) Kwiecień/maj 2011
3. Udział w pracach nad ewaluacją wewnętrzną szkoły Uczestnictwo w pracach zespołu ewaluacyjnego
• działania według harmonogramu zespołu ewaluacyjnego Rok szkolny 2011/2012

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach szkoleniowych wynikających z potrzeb szkoły Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie i doskonalenie w codziennej pracy technologii komputerowej i informacyjnej
• Opublikowanie scenariuszy lekcji oraz referatu na stronie internetowej szkoły
• Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia
• Gromadzenie informacji tematycznych (programy edukacyjne encyklopedie multimedialne)
• Opracowanie dyplomów, komunikatów sportowych, materiałów do gazetek tematycznych
• Tworzenie własnej dokumentacji wykorzystywanej w pracy (rozkłady materiału scenariusze)
• Publikowanie na stronie internetowej szkoły zdjęć dotyczących osiągnięć sportowych uczniów
• Wykorzystanie aparatu cyfrowego – obróbka komputerowa zdjęć Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opieka nad nauczycielem kontraktowym
• Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego Rok szkolny
2010/2011, 2011/2012

2. Prowadzenie lekcji otwartych
• Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych nauczycieli W miarę potrzeb według harmonogramu
3. Współpraca z nauczycielami
• Wspólne działanie podejmowane w zespołach zadaniowych mające na celu realizację zadań związanych z aktualnymi potrzebami szkoły Okres stażu
4. Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Przedstawienie sprawozdań dotyczących osiągnięć sportowych uczniów
• Prezentowanie innych zadań zleconych przez dyrektora Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1. Współuczestnictwo w opracowaniu programu Szkolnego Zespołu Muzycznego
• Przygotowanie repertuaru muzyczno – wokalnego według planu Zespołu Luty 2011
2. Opracowanie programu koła zajęć pozalekcyjnych
• Opracowanie programu Szkolnego Koła Rekreacyjno – Sportowego Luty 2011


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Przygotowanie uczniów do zawodów wojewódzkich, ogólnopolskich
• Przygotowanie uczniów do wojewódzkich zawodów pływackich, tenisa stołowego, lekkiej atletyki
• Przygotowanie uczniów do zawodów ogólnopolskich Okres stażu

W miarę potrzeb
2. Organizacja szkolnych konkursów o tematyce sportowej
• Organizacja konkursu o wiedzy olimpijskiej Luty 2011
Maj 2012
3. Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych
• Współopracowanie projektu Bawimy się z bohaterami utworów Kornela Makuszyńskiego Styczeń/luty
2011

4. Prowadzenie koła pozalekcyjnego
• Zajęcia Szkolnego Koła Rekreacyjno – Sportowego Okres stażu
5. Organizacja i współorganizacja wycieczek
• Wycieczka do Piły(lodowisko, basen)
• Wycieczka na stadion sportowy do Wronek na trening piłkarzy przed meczem międzynarodowym lub innym
• Wycieczka do Wągrowca na mecz pierwszej ligi piłki ręcznej Okres ferii zimowych
W miarę możliwości
Rok szkolny 2010/11


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z PTSS Sprawni-Razem
• Pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PTSS Sprawni-Razem w Pile
• Współorganizowanie zawodów sportowych pod patronatem Sprawni-Razem
• Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych Okres stażu
2. Współpraca z Oddziałem ZNP w Czarnkowie
• Wykonywanie obowiązków z racji pełnienia funkcji Prezesa Ogniska ZNP w Gębicach Okres stażu
3. Współpraca z gimnazjum w Młynkowie
• Organizacja integracyjnych treningów sportowych Okres stażu
4. Współpraca z gimnazjum w Gębicach
• Organizacja i przeprowadzenie meczów towarzyskich z unihokeja
5. Współpraca ze Sołectwem Gębice
• Pozyskiwanie środków na Turniej Warcabowy Październik
2010 - 2013
6. Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Gębicach
Zorganizowanie cateringu na Turniej Warcabowy Sprawni-Razem Rok szkolny
2010-2013
7. Współpraca z firmą Polivet
• Sponsorowanie nagród na zawody Rok szkolny
2010-2013
8. Współpraca z Urzędem Gminy Czarnków • Sponsorowanie nagród na Regionalny Turniej Warcabowy Sprawni-Razem Październik 2010 - 13
9. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Czarnkowie
• Pisanie zapotrzebowania finansowego na Regionalny Turniej Warcabowy Sprawni-Razem Rok szkolny
2010-2013
10. Współpraca z Ośrodkiem Pedagogiczno – Rehabilitacyjnym Nasz Dom • Korzystanie z basenu podczas zajęć wychowania fizycznego oraz przygotowania uczniów do zawodów pływackich Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Analiza przypadków edukacyjnych lub wychowawczych
• Systematyczna współpraca za psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim
• Współpraca z rodzicami uczniów
• Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych

Plan jest dokumentem otwartym, który za zgodą dyrektora może ulec zmianie zgodnie z potrzebami szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.