X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12984
Przesłano:

Konspekt warsztatów integracyjnych

KONSPEKT WARSZTATÓW INTEGRACYJNYCH

Adresat: młodzież klas pierwszych gimnazjum lub liceum
Autor: psycholog szkolny Agata Wons
Cel główny: integracja grupy
Ilość jednostek lekcyjnych: 5 godzin w jednym dniu

Cele szczegółowe:
* Poznanie się młodzieży
* Kształcenie umiejętności mówienia o sobie w grupie
* Budowanie otwartości i zaufania w nowej grupie klasowej
* Zwiększenie integracji zespołu klasowego
* Ułatwienie komunikowania się w grupie klasowej
* Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie

Przewidywane efekty:
* uczniowie zapamiętają imiona swoich kolegów i koleżanek
* poprawa komunikacji w grupie
* uczniowie poznają zainteresowania kolegów i koleżanki
* uczniowie zintegrują się w grupie klasowej

Stosowane metody i formy pracy:
* Burza mózgów
* Praca w grupach
* Odgrywanie scenek
* Ćwiczenia w parach
* Swobodne wypowiedzi uczniów

Przebieg zajęć:
1. Powitanie, omówienie celu zajęć oraz ustalenie zasad kontraktu:
• Mówimy do siebie po imieniu
• Szczerość
• Dyskrecja
• Bezpośredniość
• Tolerancja
• Mów w swoim imieniu
• Inicjatywa i aktywność
2. Wypisanie zasad na arkuszu szarego papieru i podpisanie kontraktu przez uczniów (kontrakt będzie umieszczony na gazetce klasowej).
3. Przedstawianie się – każdy wymienia wszystkie znane mu zdrobnienia swojego imienia i zaznacza, które najbardziej lubi (tak będą się do niego zwracać podczas zajęć).
4. W kręgu na stojąco: uczestnicy po kolei mówią swoje imiona według zmieniających się poleceń, np. „Powiedz swoje imię, jakbyś szeptał je komuś w kinie, jakbyś był w trakcie zabawy na dyskotece, jakbyś był nieśmiały, jakbyś był raperem, jakbyś wykrzykiwał je z 10-tego piętra komuś na dole...”, itp. (uczniowie mogą sami wymyślać różne instrukcje).
5. Zabawa służąca utrwaleniu imion osób w klasie, w kręgu po kolei przedstawiamy wszystkie poprzednie osoby i dodaje swoje imię wg schematu: „To jest..., a ja mam na imię...”. Można zrobić wersję trudniejszą z dodatkowym poleceniem odtwarzania znaków, czy ruchów wymyślonych przez poprzednie osoby. Po dokończeniu I rundy sprawdzamy stopień utrwalenia imion poprzez zmianę miejsc w kręgu i prośbę ponownego przedstawienia wszystkich obecnych po imieniu.
6. Chodzenie do wybranego punktu w klasie według polecenia prowadzącego, np. idziemy pod wiatr, wspinamy się na stromą górę, idziemy jakby po lodzie, po grząskim błocie lub uśmiechamy się do napotkanych, uprzejmie ustępujemy innym drogi, itp.
7. Omówienie ćwiczenia – skłonienie do refleksji: jak moje nastawienie do innych wpływa na ich nastawienie do mnie, jak moje zachowanie wpływa na zachowanie innych.
8. Każdy przygotowuje swój identyfikator (np. w kształcie kwiatu) z informacjami typu: ulubiony kolor, zwierzę, danie, miejsce, muzyka, sposób spędzania czasu wolnego, itp.
9. „Prywatka” – udajemy, że jesteśmy na przyjęciu i próbujemy poznać jak najwięcej osób, porozmawiać z nimi na jakiś temat, który nas łączy (ok.10 minut).
10. Omówienie – jak się czuliście podczas tego przyjęcia, jakie mieliście odczucia w związku z zapoznawaniem się z innymi, jaką obraliście taktykę poznawania nowych osób, czy byliście raczej aktywni czy bierni, co było trudne, co przychodziło z łatwością? Porównanie rożnych odczuć różnych osób, to jest naturalne, odwołanie się do prawdziwych prywatek, itd.
11. Rysowanie zwierzątek – każdy rysuje siebie jako zwierzątko, którym chciałby być. Następnie w kręgu przesyłamy w lewo rysunki, każdy dopisuje z tyły rysunku, z jakimi pozytywnymi cechami kojarzy nam się to zwierzątko.
12. Każdy próbuje odczytać, co się w nim kryje, jakie ukryte cechy, zdolności zwierzątka zauważa u siebie. Osoby chętne przedstawiają, czego nowego dowiedziały się o sobie dzięki podpisom kolegów/koleżanek.
13. Zabawa ruchowa w kręgu. Liczba krzeseł w kręgu jest mniejsza o jeden od liczby uczestników, osoba bez krzesła wywołuje innych na środek sowami: „Zapraszam wszystkie osoby, które tak jak ja...” (lubią coś, nie lubią, mają dziś na sobie..., itp.). Po chwili wszyscy siadają, kolejna osoba (bez krzesła) ma możliwość zaprosić inne osoby na środek.
14. Burza mózgów w grupach 5-6 osobowych: jakie zachowania, działania mogą wzmocnić integrację w klasie oraz co utrudnia integrację, przeszkadza w poznaniu się nawzajem? (ok. 10 minut). Zebranie pomysłów z grup na tablicy. Podsumowanie oraz wypisanie na dużym arkuszu szarego papieru konkretnych działań wzmacniających integrację – będzie to widniało na gazetce klasowej.
15. „Taniec Zulusów” - wybór jury, podział na grupy 5-6 osobowe, ogłoszenie konkursu na najlepszy taniec wykonany przez grupy. Grupy samodzielnie opracowują akompaniament i choreografię (ok. 15 minut). Prezentacja poszczególnych tańców grup. Wybór najlepszego tańca. Zwycięska grupa uczy pozostałych swojego tańca. Cała klasa wspólnie wykonuje ten taniec.
16. „My...” – uczniowie w grupach próbują dokończyć to zdanie, mając na myśli swoją klasę. Łączymy grupy po dwie, oni uzgadniają wspólną wersję tego zdania. Znów łączymy, itd. Aż powstanie jedno zdanie: MOTTO KLASY! Motto również będzie umieszczone na gazetce klasowej.
17. Ćwiczenia ruchowe integrujące :
• „pajęczyna”
• „stonoga”
18. W kręgu, zebranie informacji zwrotnych: jak się czuli podczas zajęć, czy zajęcia im się podobały, jak je oceniają, czy ćwiczenia pomogły im w poznaniu kolegów i koleżanek?
19. Uczestnicy stają w kręgu ramię przy ramieniu, twarzą do środka kręgu, następnie zgodnie z instrukcją dokonują lekkiego przepychania się ramionami.
20. Omówienie ćwiczenia i podsumowanie całego dnia zajęć: uświadomienie uczniom, jaka siła płynie z grupy, gdy jest zintegrowana. Zwrócenie uwagi na to, by umiejętnie korzystać z tej siły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.