X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12871
Przesłano:

Scenariusze zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego

Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
W SOSW nr 9 we Wrocławiu w roku szkolnym 2010/2011 z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego

Założenia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Główną ideą metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Opracowane przez W. Sherborne aktywności ( nie utożsamiać z pojęciem „ćwiczenia”) wywodzą się z naturalnych ruchowych i emocjonalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z innymi osobami .
(proponowany terapeutyczny system aktywności wywodzi się z okresu wczesnego dzieciństwa z tzw. baraszkowania, które zawiera w sobie element bliskości fizycznej i emocjonalnej, oraz ich naturalnej potrzeby zaspokojenia)
Powstałe podczas aktywności doznania wypływające z własnego ciała i odczuwanie go w kontekście z elementami otoczenia, dają dziecku poczucie jego indywidualności. Na bazie tych doświadczeń dochodzi do integracji świadomości własnego ciała i jego poznania (ważne tu jest wyczucie centralnej części ciała tj. brzucha i tułowia). Poczucie wzajemnej bliskości partnerów ułatwia akceptację siebie i innych, daje też poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania do siebie samego i do innych osób. Aktywności wykonywane w grupie, budują więzi grupowe i interpersonalne.
Zajęcia prowadzone metodą W. Sherborne stanowią element doskonałej zabawy – uczą pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii i wykorzystania siły a dając chwile odprężenia, są ważnym czynnikiem w rozładowaniu napięć zarówno mięśniowych jak i emocjonalnych.


Organizacja i planowanie zajęć.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestnikami zajęć są uczniowie klasy III I IV szkoły podstawowej.
W celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa i przyjaznego środowiska do działania oraz ze względu na ich niepełnosprawność intelektualną i związane z nią trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia percepcji czy zaburzenia emocjonalne, w zajęciach biorą udział osoby dorosłe, tak by na każde dziecko przypadała jedna osoba dorosła. W aktywnościach wykonywanych w parach najczęściej członkami pary są dziecko i dorosły.

Osobami prowadzącymi są :
 Danuta Połednik – wychowawca klasy III szkoły podstawowej
 Justyna Kozłowska – pedagog szkolny.


Organizacja aktywności.

Każda pojawiająca się aktywność podczas zajęć dobrana została tak, aby uwzględnić potrzeby indywidualne każdego uczestnika jak i całej grupy.
Planując nasza pracę z grupą, tworząc kolejne scenariusze zajęć odniosłyśmy się do 6 podstawowych kategorii ruchu zgodnych z filozofią MRR:
1. Świadomość ciała ( rolowanie, przepychanie, skoki).
2. Świadomość przestrzeni ( poruszanie się i nazywanie kierunków).
3. Zwiększanie umiejętności koncentracji uwagi ( skupianie uwagi na sobie, na przestrzeń na podłodze. Dobieranie aktywności w taki sposób, aby osoba była zachęcana do patrzenia na „nas”).
4. Wykształcanie pozytywnych relacji z inną osoba ( relacje doświadczane w parach- „z”, „razem”, „przeciwko” ).
5. Wykształcanie pozytywnych relacji wewnątrz grupy (stopniowo od pracy w parach do pracy w grupach, na końcu cała grupa).
6. Ruch kreatywny prowadzący do tańca (wyzwalanie ekspresji, celem pokazania siebie).

Kategorie przedstawione powyżej są ułożone w takiej kolejności nie przypadkowo, ale układ ten wynika z prawidłowości rozwojowych dziecka – z jego naturalnego rozwoju i gotowości do podejmowania aktywności z następnego obszaru. Aby budować świadomość przestrzeni najpierw musimy pracować nad świadomością własnego ciała, dopiero potem nad świadomością jego w przestrzeni itd... Biorąc pod uwagę to w jakim punkcie rozwoju są dzieci, nie proponujemy im od razu tańca kreatywnego, ale małymi kroczkami rozszerzamy wachlarz aktywności zaczynając od pierwszej kategorii. Zdarza się, że scenariusze zajęć modyfikowane są w trakcie ich trwania ze względu na potrzeby uczestników ( samopoczucie, potrzeba ruchu, spontaniczne propozycje).

Podstawowe zasady obowiązujące podczas zajęć:

 obowiązuje język propozycji ( jeśli chcesz....., możesz zrobić tak, jak masz ochotę....)
 brak intensywnego zachęcania- zajęcia mają dla dzieci charakter dobrowolny)
 dziecko ma prawo nie uczestniczyć w danej aktywności lub też może podjąć decyzję o jej przedłużeniu
 brak pochwał i oceniania ( dobrze, źle, każdy robi tak jak potrafi)
 obowiązuje język rzeczywistości( nie metafor typu „stajemy jak bocian...itp)
 wykonywane zadanie to aktywność, nie ćwiczenie- celem zajęć jest rozwój emocjonalny, społeczny, rozwój świadomości części ciała i jego poczucie w przestrzeni, a nie podnoszenie sprawności ruchowej)
 płynne przechodzenie od aktywności do relaksu, od relaksu do aktywności.

Podstawowymi relacjami podczas zajęć są:
• budowanie zaufania poprzez wyznaczanie granic (tym samym stwarzanie poczucia bezpieczeństwa )
• tworzenie przestrzeni osobistej i ogólnej, dążenie do niezależności i dzielenia się z innymi.


Scenariusz I zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Justyna Kozłowska – prowadzenie zajęć, Danuta Połednik
Cel ogólny: Świadomość ciała, wykształcenie pozytywnych relacji z inna osobą
Cele szczegółowe : uczeń ma świadomość ciała- brzuch, plecy, pośladki, nogi (kolana, stopy), poczucie bezpieczeństwa.
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce :brak
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Ręka wita się z ręką, noga z nogą łokcie z łokciami.
II. Zajęcia właściwe.
1. Leżenie na plecach. Dzieci leżą na plecach (ślizganie się na plecach) – w pojedynkę.
2. Leżenie na brzuchu. Dzieci leżą na brzuchu ( ślizganie na brzuchu)- w pojedynkę.
3. Siedząc- kręcenie się na pośladkach, następnie przewrót na plecy.
4. Siedząc przyciąganie głowy do kolan.
5. Podciąganie kolan do siadu skulonego, klepanie po kolanach.
6. Relaks
7. Maszerowanie na całych stopach, na palcach, na piętach, na ugiętych nogach.
8. Siedzenie na podłodze w parach, kręcimy po podłodze partnerem.
9. Leżenie na plecach- pomagamy partnerowi chwytając za nogi - przemieszczanie się po sali.
10. Relaks.
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ...............


Scenariusz II zajęć z MRR

Uczestnicy: klasa III SP
Prowadzący: Justyna Kozłowska – prowadzenie zajęć, Danuta Połednik
Cel ogólny: Świadomość ciała, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy
Cele szczegółowe : uczeń ma świadomość ciała- brzuch, plecy, pośladki, nogi (kolana, stopy), stworzenie poczucie bezpieczeństwa.
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce :brak
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Ręka wita się z ręką, noga z nogą łokcie z łokciami.
II. Zajęcia właściwe.
1. Leżenie na plecach. Dzieci leżą na plecach (ślizganie się na plecach) – w pojedynkę.
2. Rolowanie partnera po podłodze. - pary
3. Jedna osoba robi mostek, a druga chodzi pod nim na czworaka –pary, trójki, wszyscy
4. Relaks
5. Chodzenie, bieganie na sztywnych nogach, na ugiętych, pięty, palce.
6. Skakanie.
7. Siedzenie na podłodze, opieranie się plecami o partnera – pchanie plecami.
8. Siedzenie na podłodze, odpychanie się stopami, dłońmi.
9. Relaks.
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ...............


Scenariusz III zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Danuta Połednik – prowadzenie zajęć, Justyna Kozłowska
Cel ogólny: Świadomość ciała, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy
Cele szczegółowe : uczeń ma świadomość ciała- ręce (dłonie, łokcie), brzuch, plecy, pośladki, nogi (kolana, stopy), stworzenie poczucie bezpieczeństwa.
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce :brak
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się dłońmi, łokciami, plecami, stopami (dłoń dotyka dłoni partnera, plecy dotykają pleców partnera itp.)
II. Zajęcia właściwe.
1. Leżenie na brzuchu, ślizganie się na brzuchu po podłodze – w pojedynkę.
2. Leżenie na brzuchu – pary, uczestnicy leżą na brzuchu naprzeciwko siebie trzymając się za ręce, w tej pozycji kręcą się w kółko najpierw w prawą potem w lewą stronę
3. Siedzenie na podłodze, odpychanie się stopami, dłońmi.
4. Relaks
5. Klęk podparty – przemieszczanie się w ten sposób po sali, potem - uderzanie dłońmi o podłogę
6. Bociani chód – chodzenie po sali z bardzo wysokim unoszeniem kolan
7. Siedzenie na podłodze –pary. Kręcenie partnerem siedzącym na podłodze
8. Leżenie na brzuchu, wszyscy uczestnicy ciasno obok siebie – uczestnicy kolejno, pojedynczo czołgają się po plecach leżących, potem układają się w rzędzie z innymi, następna osoba przystępuje do przeczołgiwania się
9. Relaks.
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ...............


Scenariusz IV zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Danuta Połednik – prowadzenie zajęć, Justyna Kozłowska
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy
Cele szczegółowe :
- uczeń ma świadomość ciała- ręce (dłonie, ), brzuch, plecy, pośladki, nogi (kolana, stopy),
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby i partnera,
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce :brak
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się prawą dłonią, patrzą sobie w oczy...
3. Uczestnicy witają się dłońmi, łokciami, plecami, stopami (dłoń dotyka dłoni partnera, plecy dotykają pleców partnera itp.)
II. Zajęcia właściwe.
1. Leżenie na brzuchu, poruszamy się do przodu, do tyłu – w pojedynkę.
2. Leżenie na brzuchu – pary, przesuwanie się w różnych kierunkach.
3. Rolowanie partnera.
4. Rolowanie w grupie, jedna osoba leży pozostali próbują ja turlać
5. Relaks
6. Tunel w parach, przechodzenie pod osobami.
7. Tunel z całą grupą, przechodzenie pod osobami.
8. Leżenie na brzuchu, wszyscy uczestnicy ciasno obok siebie – uczestnicy kolejno, pojedynczo czołgają się po plecach leżących, potem układają się w rzędzie z innymi, następna osoba przystępuje do przeczołgiwania się
9. Obejmowanie i kołysanie partnera.
10. Relaks.
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ................Uczestnicy żegnają się prawa dłonią, patrzą sobie w oczy.


Scenariusz V zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Justyna Kozłowska – prowadzenie zajęć, Danuta Połednik
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy
Cele szczegółowe :
- uczeń ma świadomość ciała- ręce (dłonie, ), brzuch, plecy, pośladki, nogi (kolana, stopy),
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby i partnera,
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce :brak
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się prawą dłonią, patrzą sobie w oczy...
II. Zajęcia właściwe.
1. Leżenie na brzuchu poruszamy się do przodu, do tyłu – w pojedynkę.
2. Leżenie na brzuchu – pary, przesuwanie się w różnych kierunkach.
3. Rolowanie partnera.
4. Rolowanie w grupie, jedna osoba leży pozostali próbują ja turlać
5. Relaks
6. Tunel w parach, przechodzenie pod i nad osobami.
7. Tunel z całą grupą., przechodzenie pod i nad osobami.
8. Obejmowanie i kołysanie partnera.
9. Masowanie (opukiwanie, głaskanie, uciskanie, klepanie itp..) partnera.
10. Relaks.
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ................Uczestnicy żegnają się prawa dłonią, patrzą sobie w oczy.


Scenariusz VI zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Danuta Połednik – prowadzenie zajęć, Justyna Kozłowska
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy
Cele szczegółowe :
- uczeń ma świadomość ciała- ręce (dłonie, ), brzuch, plecy, pośladki, nogi (kolana, stopy),
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby i partnera,
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce : koce
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się prawą dłonią, patrzą sobie w oczy...
II. Zajęcia właściwe.
1. Leżenie na brzuchu , poruszamy się do przodu, do tyłu – w pojedynkę.
2. Leżenie na brzuchu – pary, przesuwanie się w różnych kierunkach.
3. Siedzenie z partnerem naprzeciwko siebie, przepychanie się dłońmi potem stopami
4. Siedzenie z partnerem w oparciu plecami – naprzemienne przepychanie się
5. Relaks
6. Podróże na kocu – jedna osoba siedzi na kocu, druga trzymając za dwa jego rogi „wozi” partnera po całej sali; zmiana ról
7. Podróże na kocu – cztery osoby, dwie siedzą na kocu, dwie ciągną koc; zmiana ról
8. Bujanie w kocu – cztery osoby (3 osoby bujają, 1 jest bujana); zmiana ról
9. Obejmowanie i kołysanie partnera.
10. Masowanie (opukiwanie, głaskanie, uciskanie, klepanie itp..) partnera.
11. Relaks.
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ................Uczestnicy żegnają się prawa dłonią, patrzą sobie w oczy.


Scenariusz VII zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Justyna Kozłowska – prowadzenie zajęć, Danuta Połednik
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy, współdziałanie w grupie
Cele szczegółowe :
- uczeń ma świadomość ciała- ręce (dłonie, ), brzuch, plecy,bok pośladki, nogi (kolana, stopy),
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby, partnera,
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce : koce
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się prawą dłonią, patrzą sobie w oczy...
II. Zajęcia właściwe.
1. Leżenie na brzuchu , poruszamy się do przodu, do tyłu – w pojedynkę.
2. Leżenie na boku- kręcimy się w różnych kierunkach- w pojedynkę( następnie zamiana boku)
3. Siedzenie z partnerem przytuleni bokiem próbujemy razem przemieszczać się po podłodze ( zamiana boków)
4. Siedzimy w szeregu wszyscy uczestnicy próbujemy przemieszczać razem po podłodze, następnie kołyszemy się w prawa., lewa stronę
5. Relaks
6. Chodzimy na kolanach po podłodze- w pojedynkę.
7. Łączymy się w pary, próbujemy razem przemieszczać się w prawa, lewą stronę.
8. Wszyscy ustawiamy się w szeregu na podłodze, klęk podparty przemieszczamy się po podłodze
9. Marsz po całej sali w różnych kierunkach na placach, na piętach.
10. Obejmowanie i kołysanie partnera
11. Relaks.
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ................Uczestnicy żegnają się prawa dłonią, patrzą sobie w oczy.


Scenariusz VIII zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Danuta Połednik – prowadzenie zajęć, Justyna Kozłowska
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy
Cele szczegółowe :
- uczeń ma świadomość ciała- ręce (dłonie, ), brzuch, boki ciała, plecy, pośladki, nogi (kolana, stopy),
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby i partnera,
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce : brak
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się poprzez przybicie „piątek” obiema rękami jednocześnie
II. Zajęcia właściwe.
1. Siedzenie na podłodze z ugiętymi nogami. Obracanie się w różnych kierunkach poprzez odpychanie się rękami. Kołysanie się na prawo, na lewo, do przodu i do tyłu.
2. W parach – obejmowanie i kołysanie partnera w prawo, na lewo, do przodu i do tyłu.
3. W parach – siedzenie na podłodze osoba za osobą i przemieszczanie się po sali w różnych kierunkach.
4. Pociąg – siedzenie na podłodze osoba za osobą, pary łączą się w pociąg – wspólne przemieszczanie się po sali w różnych kierunkach, kołysanie się na prawo, na lewo, do przodu, do tyłu
5. Relaks
6. Siedzenie w parach, naprzeciwko siebie – przepychanie się dłońmi, potem stopami
7. Siedzenie w parach obok siebie – przepychanie się bokami
8. W parach - przepychanie się bokami w pozycji stojącej (można spróbować w podskokach na jednej nodze)
9. W parach – przepychanie się bokami w klęku podpartym
10. Cała grupa w szeregu, w klęku podpartym – przepycha się raz w prawo, raz w lewo
11. Przeczołgiwanie pod „tunelem”
12. Cała grupa leży, osoba obok osoby, w miarę luźno; na komendę wszyscy turlają się w tą samą stronę; powtórzenie aktywności w leżeniu ciasno obok siebie
13. Relaks.
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ................Uczestnicy żegnają się przybijając „piątkę” osobie obok.


Scenariusz IX zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Justyna Kozłowska – prowadzenie zajęć, Danuta Połednik
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy
Cele szczegółowe :
0 uczeń ma świadomość ciała- ręce (dłonie, ), brzuch, boki ciała, plecy, pośladki, nogi (kolana, stopy),
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby i partnera,
- uczeń koncentruje się na odczuciach płynących z własnego ciała
- uczeń zwraca uwagę na doznania i odczucia partnera
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa , aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce : brak
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się prawa dłoniom, patrzą na siebie
II. Zajęcia właściwe.
1. Siedzenie na podłodze. Obracamy się wokół własnej osi.
2. W parach – przemieszczamy się po podłodze.
3. Jedna osoba leży na plecach, masaż , uciskanie dłoni, karku , nóg ( zamiana w parach).
4. Relaks
5. Chodzimy na kolanach w różnych kierunkach.
6. Dorośli obok siebie ustawiają się w klęku podpartym, dziecko leży na brzuch lub plecach na dorosłych jest kołysane.
7. Dorośli obok siebie ustawiają się w klęku podpartym, dziecko leży na brzuch lub plecach na dorosłych dorośli przemieszczają się po całej sali.
8. Relaks.
III. Zakończenie.
Uczestnicy dziękują sobie i ściskają swoją dłoń.


Scenariusz X zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Danuta Połednik – prowadzenie zajęć, Justyna Kozłowska
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy
Cele szczegółowe :
- uczeń ma świadomość ciała- ręce (dłonie, ), brzuch, boki ciała, plecy, pośladki, nogi (kolana, stopy),
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni, szczególnie w odniesieniu do pojęć „góra”, dół”, „nad”, „pod”)
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby i partnera,
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce : brak
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się poprzez przybicie „piątek” obiema rękami jednocześnie
II. Zajęcia właściwe.
1. Siedzenie na podłodze z ugiętymi nogami, naprzemienne podnoszenie ugiętych nóg w gorę
2. Klaskanie rękoma pod podniesioną nogą
3. W parach – osoby siedzą/leżą z nogami podniesionymi do góry, stopy złączone w powietrzu, pod nogami turlają piłkę
4. W parach – jedna osoba stoi w szerokim rozkroku, druga przepełza pod nią
5. W grupie – osoby stoją jedna za drugą w szerokim rozkroku, dołem podają sobie piłkę
6. W grupie – osoby stoją jedna za drugą w szerokim rozkroku, pierwsza osoba przepełza pod nimi i ustawia się na końcu
7. W grupie – osoby stoją jedna za drugą w szerokim rozkroku, ostatnia osoba przepełza pod nimi i ustawia się na początku
8. Relaks
9. Tor przeszkód: osoby są ustawione obok siebie w pewnej odległości, naprzemiennie – jedna w klęku podpartym, druga leży na brzuchu, trzecia osoba pokonuje tor przeszkód – raz przepełza pod osobą, raz przechodzi nad nią
10. Relaks.
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ................Uczestnicy żegnają się przybijając „piątkę” osobie obok.


Scenariusz XI zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Justyna Kozłowska – prowadzenie zajęć, Danuta Połednik
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy
Cele szczegółowe :
- uczeń ma świadomość ciała- ręce (dłonie, ), brzuch, boki ciała, plecy, pośladki, nogi (kolana, stopy),
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby i partnera,
- uczeń doświadcza poczucia siły i energii
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa , aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce : brak
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się prawa dłoniom, patrzą na siebie
II. Zajęcia właściwe.
1. Siedzenie na podłodze. Poruszamy się w różnych kierunkach.
2. W parach – obejmowanie i kołysanie partnera w prawo, na lewo, do przodu i do tyłu.
3. W parach – siedzenie na podłodze osoba za osobą i przemieszczanie się po sali w różnych kierunkach.
4. Uczeń przyklęka, dość stabilnie opiera się dłońmi o podłogę, uczeń próbuje przesunąć dorosłego- potem zamiana ról.
5. Relaks
6. Dorosły stoi w rozkroku , z nogami lekko ugiętymi w kolanach i rękoma rozłożonymi na boki, dziecko stoi przed dorosłym i próbuje wdrapać się na dorosłego.
7. Dorośli stoją w zwartym kręgu trzymając się pod ręce, dzieci siedzą wewnątrz. Na sygnał stary dzieci próbują się wydostać ze środka.
8. Dorośli klęczą w zwartym kręgu trzymając się pod boki, dzieci stoją na zewnątrz. Na start próbują dostać się do środka.
9. Relaks.
III. Zakończenie.
Uczestnicy przekazują sobie uścisk dłoni.


Scenariusz XII zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Danuta Połednik – prowadzenie zajęć, Justyna Kozłowska
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy
Cele szczegółowe :
- uczeń ma świadomość ciała
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby i partnera,
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce : koce
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się poprzez przybicie „piątek” prawą ręką
II. Zajęcia właściwe.
1. Leżenie na brzuchu, przewracanie się na plecy – kilkakrotne powtórzenie w dowolnym kierunku
2. Turlanie się – w pojedynkę, przez całą szerokość sali (od prawej do lewej i od lewej do prawej strony)
3. W parach – jedna osoba leży, druga toczy ją przez całą szerokość sali (tak jak w poprzedniej aktywności), potem zmiana ról
4. W grupie – jedna osoba leży, pozostałe toczą ją po sali (kolejno wszystkie osoby są toczone)
5. Relaks
6. W grupie – jedna osoba leży na kocu, pozostałe trzymają koc z dwóch jego stron. Naprzemiennie podnosząc strony koca przetaczają leżącą na nim osobę (po kolei wszystkie osoby leżą na kocu)
7. W grupie – jedna osoba leży na kocu pozostałe zawijają ją (jak naleśnik) tocząc tak jak w poprzednich aktywnościach, osoba zawinięta sama próbuje się odwinąć (jeśli jej się nie udaje partnerzy jej pomagają)
8. W parach – jedna osoba leży na kocu druga zawija ją (jak naleśnik) tocząc tak jak w poprzednich aktywnościach, osoba zawinięta sama próbuje się odwinąć (jeśli jej się nie udaje partner jej pomaga)
9. Relaks.
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ................Uczestnicy żegnają się przybijając „piątkę” osobie obok.


Scenariusz zajęć z MRR nr 13

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Justyna Kozłowska – prowadzenie zajęć, Danuta Połednik
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy, współdziałanie w grupie
Cele szczegółowe :
- uczeń ma świadomość ciała- ręce (dłonie, ), brzuch, plecy, bok pośladki, nogi (kolana, stopy),
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby, partnera,
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce : koce
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się prawą dłonią, patrzą sobie w oczy...
II. Zajęcia właściwe.
1. Leżenie na brzuchu , poruszamy się do przodu, do tyłu – w pojedynkę.
2. Leżenie na boku- kręcimy się w różnych kierunkach- w pojedynkę( następnie zamiana boku)
3. Siedzenie z partnerem przytuleni plecami próbujemy razem przemieszczać się po podłodze.
4. Siedzimy wszyscy jeden za drugim uczestnicy próbujemy przemieszczać razem po podłodze, następnie kołyszemy się w prawą, lewą stronę do przodu, do tyłu
5. Relaks
6. Chodzimy na kolanach po podłodze- w pojedynkę.
7. Łączymy się w pary, próbujemy razem przemieszczać się w prawa, lewą stronę.
8. Wszyscy ustawiamy się w szeregu na podłodze, klęk podparty przemieszczamy się po podłodze
9. Chodzenie po całej sali zwarci razem w różnych kierunkach.
10. Obejmowanie i kołysanie partnera
11. Relaks.
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ................Uczestnicy żegnają się prawa dłonią, patrzą sobie w oczy.


Scenariusz 14 zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Danuta Połednik – prowadzenie zajęć, Justyna Kozłowska
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy
Cele szczegółowe :
- uczeń ma świadomość ciała
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby i partnera,
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce : brak
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się poprzez uścisk ręki i spojrzenie w oczy
II. Zajęcia właściwe.
1. Siedzenie na podłodze
-uderzanie o podłogę stopami, piętami, dłońmi, łokciami
-poklepywanie rękoma kolan, bioder, brzucha, boków
-masowanie głowy, uszu, nosa, policzków + nadmuchiwanie policzków
2. Lustro – w grupie - prowadzący pokazuje czynność (np. dotyka palcem wskazującym prawej ręki czubka nosa), uczestnicy naśladują ruch. Po jego wykonaniu czynności następuje komentarz, np. „Dotknęłam czubka palcem wskazującym swojego nosa”
3. Lustro - w parach – jedna osoba pokazuje ruch, druga go naśladuje, potem zmiana ról
4. W parach – osoby siedzą naprzeciwko siebie trzymając się za ręce i naprzemiennie wykonują skłony (jedna osoba kładzie się na podłodze, druga wykonuje skłon cały czas trzymając się za ręce)
5. Relaks – oddechy wykonywane w pozycji stojącej, siedzącej, stojącej
6. Skała – w parach – jedna osoba przyklęka i stabilnie podpiera się rękoma, nie pozwala się przesunąć. Druga osoba próbuje przesunąć „skałę”. Potem zmiana ról.
7. Paczka – w parach – jedna osoba siedzi skulona (nogi podciągnięte, ręce mocno trzymają nogi, głowa skulona), druga osoba próbuje odpakować paczkę
8. Paczka w grupie – kilka osób siedzi ciasno mocno się trzymając, pozostałe próbują odrywać poszczególne części ciała (grupy: dzieci-dorośli, dorośli – dzieci, mieszana –mieszana)
9. Razem w kole – uczestnicy siedzą na podłodze trzymając się za ręce przesuwają się do środka, na zewnątrz, w prawo, w lewo
10. Relaks
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ................Uczestnicy żegnają się przybijając „piątkę” osobie obok.


Scenariusz zajęć z MRR nr 15

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Justyna Kozłowska – prowadzenie zajęć, Danuta Połednik
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy, współdziałanie w grupie
Cele szczegółowe :
- uczeń ma świadomość ciała- ręce ( łokcie , dłonie), brzuch, plecy,bok pośladki, nogi (kolana, stopy),
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby, partnera,
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce : brak
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się prawą dłonią, patrzą sobie w oczy...
II. Zajęcia właściwe.
1. Leżenie na brzuchu , poruszamy się lub kręcimy się do przodu, do tyłu – w pojedynkę.
2. Leżenie na plecach- poruszamy się lub kręcimy się w różnych kierunkach- w pojedynkę.
3. Chodzenie na czworakach po sali.
4. Chodzenie na czworakach po sali, zamiast dłońmi podpieramy się łokciami.
5. Dobieramy się w trójki, dwie osoby w klęku podpartym kołyszą trzecia osobę.
6. Wszyscy ustawiają się w klęku podpartym, kołyszemy jedna osobę.
7. Relaks
8. Trójki - Stoimy, zwieramy mocno dłonie i usadzamy na niej jedna osobę.
9. Wszyscy stoją zwarci a jedna osoba próbuje dostać się do środka.
10. Wszyscy stoją zwarci, jedna osoba próbuje wydostać się ze środka.
11. Relaks.
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ................Uczestnicy żegnają się prawa dłonią, patrzą sobie w oczy.


Scenariusz 16 zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Justyna Kozłowska – prowadzenie zajęć, Danuta Połednik
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy
Cele szczegółowe :
- uczeń ma świadomość ciała
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby i partnera,
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce : brak
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się poprzez uścisk ręki i spojrzenie w oczy
II. Zajęcia właściwe.
1. Przemieszczanie się w różnych kierunkach Sali
- na pośladkach
- czworakując
- chodząc w różnym tempie, itp.
2. W parach – przemieszczanie się w różnych kierunkach
- idąc z partnerem za rękę
- idąc za partnerem i trzymając go za biodra
- będąc z partnerem „sklejonym” plecami, itp.
3. W grupie – przemieszczanie się po sali w różnych kierunkach
- trzymając się za ręce – do przodu-do tyłu; w prawo-w lewo
- stojąc gęsiego i trzymając partnera za ramiona/biodra
- siedząc za partnerem
4. Relaks
5. Huśtawka – cztery osoby trzymają jedną za nogi i ręce i delikatnie kołyszą
6. Twierdza – część osób tworzy zwarty krąg
- z którego pozostali próbują się wydostać
-do którego pozostali próbują wejść
7. Relaks
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ................Uczestnicy żegnają się przybijając „piątkę” osobie obok.


Scenariusz 17 zajęć z MRR

Uczestnicy: wybrani uczniowie kl. 4 oraz wszyscy uczniowie kl. 3 SP
Prowadzący: Danuta Połednik – prowadzenie zajęć, Justyna Kozłowska
Cel ogólny: Świadomość ciała i przestrzeni, wykształcenie pozytywnych relacji wewnątrz grupy
Cele szczegółowe :
- uczeń ma świadomość ciała
- uczeń doświadcza zmiany pozycji ciała w przestrzeni
- uczeń ma poczucie bezpieczeństwa,
- uczeń ma świadomość własnej osoby i partnera,
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Metody pracy: podająca, praktyczna, oglądowa, aktywizująca
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Pomoce : brak
I .Zajęcia wstępne.
1.Jestem Sandra i witam się z ........
2. Uczestnicy witają się poprzez uścisk ręki i spojrzenie w oczy
II. Zajęcia właściwe.
1. Wsłuchiwanie się – w pojedynkę - wydawanie różnych dźwięków, rytmiczne zasłanianie i odkrywanie uszu, opukiwanie podłogi, ścian i różnych przedmiotów z przyłożeniem do nich ucha
2. W parach – jedna osoba słucha, np. leżąc na podłodze z przyłożonym do niej uchem, druga wystukuje na niej różne rytmy zmieniając tempo i siłę uderzeń
3. W grupie – uczestniczy leżą w kręgu na podłodze z uchem przyłożonym do podłoża. Uczestnicy kolejno (ale pojedynczo) wystukują na podłodze różne rytmy zmieniając tempo i siłę uderzeń
4. Relaks (w tym gra na plecach partnera – w parach)
5. Kłoda – w grupach 3-4 osobowych - jedna osoba leży na podłodze, kilka innych kładzie się na jej plecach przygniatając ją do podłogi. Przygnieciona osoba próbuje się wydostać spod leżących. Potem zmiana ról.
6. W grupie – wspólne (trzymając się) przemieszczanie się po sali w różnych kierunkach
7. Relaks (w tym masaż grupowy)
III. Zakończenie.
Jestem Sandra i żegnam się z ................Uczestnicy żegnają się przybijając „piątkę” osobie obok.


Scenariusze oczywiście można dowolnie modyfikować według własnych potrzeb.
Życzę udanej zabawy :)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.