X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12852
Przesłano:

"Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz…"

Temat lekcji: Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz....

Integracja treści: edukacja prozdrowotna, wykorzystanie technologii informacyjnej

Czas trwania lekcji: 45 minut

Typ lekcji: wprowadzająco - ćwiczeniowy

Zasady nauczania:

zasada poglądowości;
zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie kształcenia się;
zasada łączenia teorii z praktyką;
zasada operatywności wiedzy uczniów;
zasada systematyczności;
zasada przystępności w nauczaniu i stopniowania trudności;
zasada trwałości wiedzy;

Metody nauczania:

pokaz, prezentacja;
pogadanka z elementami dyskusji;
uzupełnienie tekstu przewodniego;
obserwacja;
praca w grupach;

Formy pracy:

praca z całą klasą;
praca w grupach dwuosobowych;

Cele lekcji:

Cel ogólny:

Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych wśród uczniów.

Cele operacyjne:

Uczeń:
wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu,
zna zasady zdrowego stylu życia,
wyjaśnia pojęcie zdrowia,
zna czynniki warunkujące zdrowie i określa ich znaczenie,
dostrzega znaczenie profilaktyki (lepiej zapobiegać niż leczyć),
wskazuje wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie,
rozumie konieczność zdrowego odżywiania,
jest przekonany o konieczności ochrony zdrowia,
interesuje się własnym zdrowiem,
wykorzystuje zdobytą wiedzę do prowadzenia higienicznego trybu życia,
dostrzega znaczenie higieny osobistej i konieczności racjonalnego żywienia,
racjonalnie planuje swój dzień,
nabywa przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych,
współdziała w grupie.


Środki dydaktyczne:

komputer;
oprogramowanie Microsoft Office;
prezentacja multimedialna;
karty pracy


Przebieg lekcji:

I. Czynności organizacyjne.

sprawdzenie listy obecności;
włączenie komputera, zalogowanie się;


II. Czynności realizujące temat.

1. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji.

2. Rozwinięcie tematu lekcji - sformułowanie problemu.

Nauczyciel przedstawia i omawia prezentację ilustrującą problem „Naszego zdrowia”.

3. Realizacja zadań ćwiczeniowych.

a) Wykonywanie ćwiczeń z podanego zestawu pod kontrolą nauczyciela.
b) Sprawdzenie poprawności wykonania ćwiczeń i ich omówienie.

Nauczyciel dzieli klasę na dwuosobowe grupy. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie karty pracy. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów i w razie potrzeby udziela wskazówek.

________________________________________

Ćwiczenie 1.
Uzupełnij luki w przysłowiach:

1) ............ zdrowym ............, zdrowy.............!
(W zdrowym ciele zdrowy duch!)

2) ............. to .................
(Śmiech to zdrowie.)

3) Co .......... ................ to nie ...........
(Co za dużo, to nie zdrowo.)


Ćwiczenie 2.
Ułóż jak najwięcej haseł o tematyce zdrowotnej, np. „Owoce są do jedzenia, a chipsy do wyrzucenia” albo „Zjadajmy jabłuszka dla zdrowia serduszka”.


Ćwiczenie 3.
Złóż puzzle w kształt serca i zapisz cytat, który na tym sercu się znajduje.

Każda grupa otrzymuje do złożenia puzzle w kształcie serca, na którym znajduje się cytat: „ Dbajmy o zdrowie nie dlatego, że jest ważne, ale dlatego, że bez niego wszystko inne jest nieważne”.

________________________________________

4. Podsumowanie lekcji (refleksja) i ocena pracy uczniów.

Zdrowie to największe dobro - stawiane zawsze na pierwszym miejscu. Styl życia zależy od nas samych, od naszego postępowania. Zdrowy styl życia zapewnia nam dobrą kondycję i zdrowie do późnej starości. Natomiast niewłaściwy jest przyczyną wielu dolegliwości i chorób.

5. Zadanie pracy domowej.

Ćwiczenie 1.
Ułóż krzyżówkę o haśle:
- Z –
- D –
- R –
- O –
- W –
- I –
- E –
i pytaniach o tematyce zdrowotnej.

Ćwiczenie 2.
Stwórz ankietę na temat: „ Czy dbam o zdrowie? ”

Przykładowe pytania:
Czy śpisz 8-9 godzin dziennie? TAK NIE
Czy jesz codziennie owoce i warzywa? TAK NIE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.