X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12826
Przesłano:

Ćwiczenia gramatyczne z języka angielskiego

TEST Z CZASu PRESENT SIMPLE DLA KLASY SZÓSTEJ

1 Uzupełnij pytania i odpowiedzi.

............... you go to church every day? Yes,............
.............. she cook dinner twice a week? No,........
.............. they swim every weekend? No, .............
...............Tom often brush his teeth? Yes. .............
................you eat breakfast in the afternoon? No, ............
............... they sometimes read? Yes, ...........
...............he often sing songs? No, ..................
............ your brother play volleyball twice a year? No, ......................
.............your friends run a lot ? Yes, ............

2. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.

Play, tidy, jump, cook, watch, walk, eat, play, have, dance

He.................... volleyball every day.
She..................... room every Saturday.
They often.............on PE.
I never ................. TV in the morning.
Children ................. in the park in the spring.
They sometimes .................. delicious meals.
Girls and boys usually ................... in the disco on Saturdays.
You ...................... a shower every evening.
We always.................second breakfast at school.
He rarely..................... volleyball on Mondays.


3. Uzupełnij przeczenia.

He.................. eat supper after seven p.m.
I..................read newspaper in the morning.
They..................... cook dinner every day.
She ................... brush her hair a lot.
You .....................go to the cinema every day.
We ...............draw pictures on Polish lessons.
He ................... brush his teeth 6 times a day.
I .................. eat breakfast every day.
Zosia ..................... watch TV every day.
Tomek .................... play football in the mornings.

4. Przetłumacz zdanie. Następnie ułóż pytanie i przeczenie.
Dzieci piszą każdego dnia.
........................................

Marysia zawsze myje zęby.
........................................

Ty często malujesz.
........................................
........................................

My zazwyczaj spacerujemy dwa razy w tygodniu.
........................................
........................................

On gra w koszykówkę w soboty.
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.