X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12575
Przesłano:

Odżywianie - podstawowa potrzeba organizmu. Scenariusz lekcji

Plan metodyczny lekcji w kl. I

Temat lekcji: Odżywianie – podstawowa potrzeba organizmu.

Dział programowy: Funkcjonowanie organizmu człowieka jako zintegrowanej całości.
Odżywianie.
Cel ogólny lekcji:
• przypomnienie głównych typów odżywiania występujących w przyrodzie
• zrozumienie, dlaczego fotosynteza jest kluczowym procesem zachodzącym na Ziemi
• poznanie składników pokarmowych – ich podział, zawartość i funkcja w organizmie,

Cele w kategoriach:
Poznania: uczeń:
• definiuje pojęcia – odżywianie, fotosynteza, chemosynteza, organizmy samożywne, cudzożywne, autotrofy, heterotrofy
• wie co stanowi kryterium podziału organizmów na samożywne i cudzożywne, wie co jest istotą fotosyntezy
• wymienia składniki odżywcze i dokonuje ich podziału na związki organiczne i nieorganiczne oraz w zależności od roli jaką pełnią w organizmie, zna ich zawartość procentową w organizmie

Umiejętności: kształcenie umiejętności
• zapisania równania fotosyntezy
• wykorzystania wiadomości zdobytych na wcześniejszych lekcjach biologii i chemii
• zrozumienia różnicy pomiędzy fotosyntezą, a chemosyntezą, organizmami samożywnymi, a cudzożywnymi,
• analizowania schematów

Postaw i zachowań:
• przygotowanie do lekcji o właściwościach i wykrywaniu składników pokarmowych
• aktywizacja uczniów do pracy
• kształcenie kojarzenia i logicznego myślenia
• kształcenie wyciągania i formułowania wniosków

Metody:

Słowne: pogadanka kierowana
Obserwacyjne: analiza schematu, obserwacja pokazu doświadczenia przez nauczyciela

Formy pracy: indywidualna

Środki dydaktyczne:
ziemniak, miód, mleko, nasiona lnu lub słonecznika, roztwór jodyny, paski diagnostyczne do wykrywania glukozy, alkohol, bibuła, probówki, szalki Petriego, ksero schematu, rysunek na tablicy


Tok lekcji:

Faza wstępna
1. sprawy porządkowe
2. sprawdzenie obecności
3. przypomnienie wiadomości dotyczących funkcjonowania układu ruchu człowieka –powtórzenie budowy i funkcji skóry, kości i mięśni.

Faza główna
1. wprowadzenie do nowego działu programowego i tematu lekcji - doświadczenia oraz przedstawienie tematu lekcji
2. nawiązanie do tematu lekcji - przypomnienie pojęcia ‘odżywianie’ jako podstawowej czynności organizmu, przypomnienie pojęć organizmy ‘samożywne’, organizmy ‘cudzożywne’
3. omówienie podziału organizmów ze względu na sposób odżywiania – wprowadzenie pojęć; fofosynteza, chemosynteza, autotrofy, heterotrofy
4. omówienie procesu fotosyntezy – jako kluczowego procesu zachodzącego na Ziemi
5. przedstawienie podziału składników pokarmowych oraz ich zawartości w organizmie – analiza schematu
6. podział składników odżywczych ze względu na funkcję w organizmie

Faza podsumowująca
1. Sprawdzenie rozumienia nowych pojęć, istoty procesu fotosyntezy, podziału i funkcji składników pokarmowych
2. Ocena aktywności pracy uczniów
3. Zadanie pracy domowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.