X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12543
Przesłano:

Test - średniowiecze

TEST - ŚREDNIOWIECZE KL. IMIĘ NAZWISKO

........................................

1.
Uzupełnij luki wpisując właściwy wiek .
Średniowiecze to epoka w historii Europy , która trwała od .................... do ......................

(0-1)

2*.
Uzupełnij luki wpisując właściwą datę i wydarzenie historyczne .

Za datę początkową średniowiecza uważa się rok ..................... , w którym upadło
zachodnie cesarstwo rzymskie , a za datę końcową uznaje się rok ..... , czyli
........................................
(0-1)

3.
W dwóch zdaniach wyjaśnij podział epoki .
........................................
(0-1)

4*.
Wskaż właściwe hasło średniowiecza
A. "Carpe diem"
B. "Memento mori"
C. "Exegi monumentum...."
D. "Vanitas vanitatum ....."
(0-1)

5.
Która z definicji TEOCENTRYZMU jest prawidłowa ?
TEOCENTRYZM TO :
A. Idea wyróżniająca się stawianiem Boga w centrum zainteresowań człowieka .
B. Pogląd , który charakteryzuje się negacją wartości świeckich i dążeniem do świętości.
C. Myśl uznająca Boga za miarę i model wszechrzeczy , twórcę potężnego i wszechwiedzącego .
D. Nauka dążąca do rozumowego wyjaśnienia podstawowych prawd religijnych .


(0-1)

6.
Wskaż właściwą odpowiedź .
Utwory poświęcone świętym chrześcijańskim określa się mianem :
A. Herezji
B. Hagiologii
C. Hagiografii
D. Historiografii
(0-1)
7.
Wymień cztery cechy literatury średniowiecznej .

........................................
........................................
........................................
........................................
(0-4)
8.
Wybierz tytuły utworów , które nie powstały w średniowieczu .

"Bogurodzica"
"Antygona "
"Lament świętokrzyski "
"Biblia"
"Legenda o św. Aleksym"
"Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią "
(0-2

9.
Wymień wzorce osobowe epoki .Podaj właściwy jemu utwór.

........................................
........................................
........................................

(0-3)
10*.
Scharakteryzuj wybrany wzorzec osobowy w oparciu o konkretny utwór (10-12 zdań) .
........................................
........................................
(0-8)

11. Określ cechy charakterystyczne dla architektury stylu gotyckiego i romańskiego.

(0-2)
12*.
W dwuzdaniowych wypowiedziach przedstaw krótkie charakterystyki poglądów
Augustyna , św. Tomasza z Akwinu i św. Franciszka z Asyżu .

św. Augustyn
........................................
........................................
........................................

św. Tomasz
........................................
........................................

św. Franciszek
........................................
(0-6)

13*.
"Bóg
jeż niebieski
nabity na tysiąc iglic wież
katedr banków
ocieka krwią
ludzi
nie własną "
T. Różewicz "Gotyk"

Podany fragment zawiera nawiązanie do kultury średniowiecza poprzez :
A. Bohatera literackiego
B. Charakterystyczny motyw
C. Styl w architekturze
D. Archaizację języka

(0-1)
14.
O jakiej postaci literackiej mówi dany fragment tekstu ?
"Gdy odszedł z tego świata złoty wiek zmienił się w ołowiany
Polska przedtem królowa [...] siedzi w popiele , odziana we wdowie szaty ..."
........................................

"Położył się zielonej murawie , twarzą do ziemi . Pod siebie kładzie swój miecz i róg ......"
........................................

"Tu pode wschodem leżał , każdy nań pomyje lał . A leżał tu szesnaście lat , wszytko
cirpiał prze Bog rad ...."
........................................
(0-3)

15*.
Porównaj wizerunki Maryi w "Bogurodzicy " i "Lamencie świętokrzyskim".

"Bogurodzica dziewica , Bogiem sławiena Maryja , /.../jednegociem Syna miała
U twego syna Gospodzina Matko zwolena , Maryja ! i tegociem ożalała .
Zyszczy nam , spuści nam
Kyrieleison Zamęt ciężki dostał się mie, ubogiej żenie
widzęć rozkrwawione me miłe narodzenie ;
ciężka moja chwila, krwawa godzin[a],
Twego dziela krzciciela , bożycze , widzęć niewiernego Żydowina ,
usłysz głosy , napełń myśli człowiecze . iż on bije , męczy mego miłego Syna.
Słysz modlitwę , jąż nosimy ,
Synku miły i wybrany,
A dać raczy , jegoż prosimy ; rozdziel z matką swoje rany ;
A na świecie zbożny pobyt a wszakom cię , Synku miły, w swem sercu nosiła
Po żywocie rajski przebyt . a takież tobie wiernie służyła .
Kyrieleison " Przemow k matce,bych się ucieszyła,
bo już jidziesz ode mnie , moja nadzieja miła

Synku bych cię nisko miała,
niecoć bych ci wspomagała :
twoja głowka krzywo wisa ,tęć bych ja podparła ;
krew po tobie płynie , tęć bych ja utarła ;
piciać wołasz, piciać bych ci dała ,
ale nie lza dosiąc twego święteg[o] ciała . "
........................................ ........................................

(0-8)

16.
Zaznacz poniżej fałszywe odpowiedzi .

Dance macabre to :
A. Makabryczna opowieść
B. Taniec śmierci
C. Humorystyczny dialog
D. Groteskowy obraz

(0-3)

17.
Który z podanych utworów nie jest zabytkiem języka polskiego ?

A. "Legenda o św. Aleksym"
B. "Kronika" Galla Anonima
C. "Lament świętokrzyski"
D. "Bogurodzica "

(0-1)

20.
Przedstaw scenę śmierci Rolanda.
........................................

(0-4)

18*.
Dopisz tytuł utworu , w którym spotykasz się z obrazem śmierci :

upersonifikowanej ........................................
heroicznej ........................................
obfitującej w cuda ........................................
(0-3)

19.
Na podstawie przytoczonego tekstu wypisz 6 cech średniowiecznego władcy .
Użyj tylko rzeczowników .

"Narodem rządził tak sprawiedliwie , a chwałę Kościoła i dobro kraju miał za najwyższe przykazanie ! /.../ Bóg wszechmogący udzielił królowi Bolesławowi tyle dzielności , potęgi i zwycięstw , ile w nim samym obaczył dobroci i sprawiedliwości wobec siebie oraz wobec ludu . Taka sława , taka obfitość dóbr wszelakich i taka radość towarzyszyła Bolesławowi , na jaką zasługiwał jego zacność i hojność ."

Gall Anonim- "Kronika polska"

(0-6)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.