X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12564
Przesłano:
Dział: Języki obce

It's got a long neck. Opisujemy zwierzęta. Konspekt lekcji z języka angielskiego w klasie V Szkoły Podstawowej

Konspekt lekcji z języka angielskiego w kl V

Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Adamczyk
Szkoła: Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach
Data: 26.04.2010
Klasa: V
Liczba uczniów: 9
Czas trwania lekcji: 45 min
Poziom: Upper Elementary (wyższy podstawowy)
Podręcznik: Go! For Poland 1
Temat lekcji: It’s got a long neck.Opisujemy zwierzęta.
Wymagane umiejętności: uczniowie znają nazwy zwierząt oraz części ciała, znają również przymiotniki służące do opisu wyglądu zewnętrznego np. long (długi), short (krótki), big (duży), small (mały).

Cele lekcji:
Ogólne:
- Utrwalenie czasu teraźniejszego prostego (The Present Simple Tense)
- Doskonalenie umiejętności opisu.

Operacyjne:
Uczniowie:
- rozróżniają i prawidłowo nazywają zwierzęta
- przyporządkowują wskazanym częściom ciała ich nazwy oraz prawidłowo je nazywają
- potrafią rozróżnić które zdania prawidłowo opisują wybrane zwierzę, a które nie
- potrafią słuchać ze zrozumieniem i odgadywać jakie zwierzę jest opisane
- dopasowują nazwy zwierząt do ich opisu
- stosują czas teraźniejszy prosty w mikrodialogach
- opisują wybrane zwierzę (5-6 zdań) używając czasu teraźniejszego prostego

Metody i formy pracy:
-komunikacyjna
- audiolingwalna
- audiowizualna
- praca z całą klasą, w parach, w grupach, indywidualna
- metody podające (rozmowa, objaśnianie poleceń)
- metody czynnościowe (wykonywanie poleceń, wykonywanie zadań).

Materiały i środki dydaktyczne:
- ilustracje przedstawiające różne zwierzęta
- plakat przedstawiający kota i ptaka
- paski papieru z nazwami części ciała
- paski ze zdaniami opisującymi krokodyla
- kserokopie z opisami zwierząt
- kserokopie z pytaniami (praca domowa)
- kaseta z nagranymi opisami zwierząt, magnetofon

Przebieg lekcji:

Faza wstępna lekcji:

1.Nauczyciel wyjaśnia cele lekcji.

2.Rozgrzewka językowa

a)Nauczyciel pokazuje uczniom ilustracje przedstawiające różne zwierzęta i prosi aby je nazwali
b)Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich pomyślał nazwę jakiegoś zwierzęcia. Pierwszy uczeń mówi np: „I’m a tiger” (Jestem tygrysem), zadaniem następnych jest powtórzyć nazwy zwierząt podanych przez swoich poprzedników oraz nazwę zwierzęcia wybranego przez siebie – „She’s a tiger, he’s a bird.... I’m a horse”.

Faza zasadnicza lekcji:

1.Uczniowie dopasowują nazwy części ciała do plakatu znajdującego się na tablicy. Każdy uczeń dostaje po dwa paski z zapisaną częścią ciała. Zadaniem każdego ucznia jest podejść do tablicy i przyczepić odpowiedni podpis obok odpowiedniej części ciała.

2.Nauczyciel umieszcza na tablicy ilustrację przedstawiającą krokodyla. Każdy uczeń dostaje po dwa paski na których zapisane są dwa zdania. Jeśli zdanie które mają opisuje krokodyla, umieszczają je pod ilustracją. Jeśli zdanie nie dotyczy tego zwierzęcia uczniowie umieszczają je po prawej stronie ilustracji (obok obrazka).

3.Uczniowie słuchają opisu trzech zwierząt. Ich zadaniem jest rozpoznać co to za zwierzę.

4.Uczniowie pracują w grupach; ich zadaniem jest dopasowanie nazw zwierząt do ich opisów. Uczniowie pracują na kserokopiach rozdanych przez nauczyciela. Wygrywa ta grupa, która jako pierwsza wykona zadanie.

5.Uczniowie pracują w parach; nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi kserokopie na której znajdują się 4 zwierzęta. Uczeń A i uczeń B dostają kserokopie z innymi zwierzętami. Zadaniem ucznia A jest opisać jedno ze zwierząt, które ma na kartce a zadaniem ucznia B jest odgadnąć co to za zwierzę. Następnie uczniowie zamieniają się rolami.

6.Nauczyciel opisuje dziwne zwierzę (a weird animal) a zadaniem uczniów jest je narysować.


Faza końcowa lekcji:

1.Nauczyciel zadaje pracę domową:

a)Podstawowa: Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie z pytaniami; zadaniem uczniów jest napisanie odpowiedzi na te pytania.
b)Ponadpodstawowa: Zadaniem dodatkowym jest wyszukanie w Internecie ilustracji przedstawiającej wybrane zwierzę oraz opisanie go.

2. Nauczyciel podsumowuje lekcję, przypomina jej cele, ocenia uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.