X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12491
Przesłano:

Sprawdzian z II wojny światowej

IMIĘ, NAZWISKO: ........................................ KLASA: ....... NR: .......

GRUPA: A

1. Przeanalizuj fragment Oceny strategicznej Niemiec i Polski sformułowanej w 1936 r. przez generała Tadeusza Kutrzebę i posiłkując się wiedzą pozaźródłową, scharakteryzuj ogólne poglądy autora na możliwości obronne Polski. Oceń, czy autor miał słuszność. Uzasadnij swoją opinię.
Sytuacja polityczna.
I Stanowisko Polski w Europie.
Polska pokojowo usposobiona, ale ma agresywnych sąsiadów, może mieć narzuconą wojnę.
Polska odosobniona nie podoła wojnie z Niemcami lub Rosją. Polska w sojuszu z silnym
państwem stanowi dużą siłę.
II Stosunki wewnętrzne – jeszcze nie okrzepły:
a) gospodarcze – kryzys, bezrobocie, budowa wszystkiego od podstaw, przemysł słaby,
finanse niewystarczające,
b) polityczne – nieuregulowane sprawy narodowościowe.
Sytuacja wojskowa.
I Siły zbrojne na poziomie niewystarczającym dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa:
a) brak broni pancernej i przeciwpancernej,
b) brak artylerii ciężkiej
c ) lotnictwo niewystarczające,
II Obronność państwa.
a) granice długie, otwarte, przeszkody terenowe dopiero w głębi kraju: Wisła, Noteć, Warta,
b) dostęp do morza (Gdynia) trudny do utrzymania, w przypadku wojny z Niemcami
niebezpieczeństwo zbombardowania od strony morza. [...]
........................................
2. Uporządkuj chronologicznie wymienione wydarzenia z okresu II wojny światowej.
Atak Japonii na Stany Zjednoczone.
Poddanie się armii Paulusa pod Stalingradem.
Atak ZSRR na Polskę.
Kapitulacja Francji.
Zdobycie Berlina przez Armię Czerwoną
Atak Niemiec na ZSRR

3. Wyjaśnij pojęcia:
a) Wojna totalna: ........................................
........................................
b) Szmalcownictwo: ........................................
........................................
c) Generalny Plan Wschodni: ........................................
........................................
........................................
d) Państwo Vichy: ........................................
........................................

4. Wyjaśnij kim był generał Dwight Eisenhower, podaj przykład działania zbrojnego prowadzonego z jego uczestnictwem w latach 1941-1945.
........................................
5. Rozstrzygnij które z podanych zdań są prawdziwe a które fałszywe. W drugiej kolumnie tabeli wpisz odpowiednio „prawda” lub „fałsz”
Bitwa o Anglię w 1940 r. zakończyła się sukcesem Niemców, którzy zdobyli przyczółki pod Londynem.
Katiusza – to nazwa radzieckiej wyrzutni rakietowej.
Wojna zimowa w 1939 r. ku zaskoczeniu Hitlera zakończyła się sukcesem Finlandii.
AK była zaczątkiem Ludowego Wojska Polskiego

6. Przyjrzyj się karykaturze. Odpowiedz na pytania zamieszczone pod ilustracją.


a) Przedstawia następujące postaci: ........................................
b) Nawiązuje do następującego dokumentu (podaj nazwę tego dokumentu i datę jego wydania): ........................................
c) Ironia symbolizuje: ........................................
........................................

7. Uzupełnij schemat:


8. Uzupełnij tabelę dotyczącą konferencji w Poczdamie:
Wielka Trójka: postaci Główne założenia konferencji:

9. Wyjaśnij czym była i jakie miała konsekwencje „Akcja Burza”. W swojej ocenie uwzględnij: czas tego wydarzenia, jego założenia polityczne i militarne oraz jego skutki: moralne, społeczne i polityczne.

........................................

IMIĘ, NAZWISKO: ........................................ KLASA: ....... NR: .......

GRUPA: B

1. Przeanalizuj fragment Oceny strategicznej Niemiec i Polski sformułowanej w 1936 r. przez generała Tadeusza Kutrzebę i posiłkując się wiedzą pozaźródłową, scharakteryzuj ogólne poglądy autora na możliwości obronne Polski. Oceń, czy autor miał słuszność. Uzasadnij swoją opinię.
Sytuacja polityczna.
I Stanowisko Polski w Europie.
Polska pokojowo usposobiona, ale ma agresywnych sąsiadów, może mieć narzuconą wojnę.
Polska odosobniona nie podoła wojnie z Niemcami lub Rosją. Polska w sojuszu z silnym
państwem stanowi dużą siłę.
II Stosunki wewnętrzne – jeszcze nie okrzepły:
a) gospodarcze – kryzys, bezrobocie, budowa wszystkiego od podstaw, przemysł słaby,
finanse niewystarczające,
b) polityczne – nieuregulowane sprawy narodowościowe.
Sytuacja wojskowa.
I Siły zbrojne na poziomie niewystarczającym dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa:
a) brak broni pancernej i przeciwpancernej,
b) brak artylerii ciężkiej
c ) lotnictwo niewystarczające,
II Obronność państwa.
a) granice długie, otwarte, przeszkody terenowe dopiero w głębi kraju: Wisła, Noteć, Warta,
b) dostęp do morza (Gdynia) trudny do utrzymania, w przypadku wojny z Niemcami
niebezpieczeństwo zbombardowania od strony morza. [...]
........................................
........................................
2. Uporządkuj chronologicznie wymienione wydarzenia z okresu II wojny światowej.
Kapitulacja Francji.
Bitwa o Anglię.
Atak Niemiec na ZSRR.
Wybuch Powstania Warszawskiego.
Przystąpienie USA do II wojny światowej.
Lądowanie aliantów w Normandii.

3. Wyjaśnij pojęcia:
a) Wojna globalna: ........................................
........................................
........................................
b) Holokaust: ........................................
........................................
........................................
c) Nalot dywanowy: ........................................
........................................
........................................
d) Generalne Gubernatorstwo: ........................................
........................................

4. Wyjaśnij kim był generał Władysław Sikorski, podaj przykład działania zbrojnego lub wydarzenia politycznego prowadzonego z jego uczestnictwem w latach 1939-1945.
........................................
5. Rozstrzygnij które z podanych zdań są prawdziwe a które fałszywe. W drugiej kolumnie tabeli wpisz odpowiednio „prawda” lub „fałsz”
AK była najliczniejszą konspiracyjną formacją zbrojną w okupowanej Europie.
Główną przyczyną powstania ONZ była chęć USA do kontroli Europy
Armia Radziecka zaatakowała Polskę 17 IX, tuż po wypowiedzeniu traktatu pokojowego.
V1 i V2 to niemieckie pociski rakietowe.

6. Przyjrzyj się karykaturze. Odpowiedz na pytania zamieszczone pod ilustracją.


a) Przedstawia następujące postaci: ........................................
b) Nawiązuje do następującego dokumentu (podaj nazwę tego dokumentu i datę jego wydania): ........................................
c) Ironia symbolizuje: ........................................
........................................

7. Uzupełnij schemat:

8. Uzupełnij tabelę dotyczącą konferencji w Jałcie:
Wielka Trójka: postaci Główne założenia konferencji:

9. Wyjaśnij czym była i jakie miała konsekwencje „Zbrodnia Katyńska”. W swojej ocenie uwzględnij: czas i miejsca wydarzenia, jego założenia polityczne i społeczne oraz jego skutki: moralne, społeczne i polityczne.
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.