X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12489
Przesłano:

Sąd nad Ziembiewiczem. Scenariusz lekcji diagnozującej z języka polskiego

PROJEKT LEKCJI DIAGNOZUJĄCEJ W KL 3A

TEMAT: Sąd nad Ziembiewiczem.

CEL OGÓLNY: Analiza i ocena postawy bohatera „Granicy” Z. Nałkowskiej.
Podsumowanie zdobytych wiadomości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń zna:
-losy głównego bohatera
-zasady kulturalnego dyskutowania
Uczeń potrafi :
- aktywnie uczestniczyć w lekcji, wykonując zadania indywidualnie oraz współdziałając z osobami, które reprezentować mają to samo stanowisko
-wykorzystywać swoją wiedzę w przygotowane fragmenty utworu w funkcji argumentów (dyskusja)
-ocenić postawę bohatera w kontekście powszechnie uznawanych norm moralnych
-skutecznie komunikować się, wyrazić swoją opinię, formułować wnioski
-doskonalić umiejętność publicznego zabierania głosu,
- analizować i interpretować przygotowane fragmenty utworu
- redagować samodzielnie notatkę z lekcji.

METODY I FORMY:
- praca indywidualna
- praca w grupach
- praca twórcza
- praca pod kierunkiem
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- karta pracy
- cytaty
PRZEBIEG LEKCJI:
1. Czynności organizacyjne.

2. Ogniwo wstępne:

- przypomnienie losów Zenona Ziembiewicza
- podział uczniów na dwie grupy: oskarżycieli i broniących
- gromadzenie argumentów

3. Ogniwo zasadnicze:
- prezentowanie stanowisk
-analiza i interpretacja cytatów

4. Ogniwo podsumowujące:
- próba sformułowania jednoznacznego stanowiska
-odniesienie postawy bohatera do doświadczeń każdego człowieka
- Jaki jest człowiek według Z. Nałkowskiej ?

Elżbieta Biecka o niewidzialnej granicy:
„Nie, chodzi o to, że musi coś przecież istnieć. Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą”.
Zenon o roli ludzi w postrzeganiu samego siebie:
„Widzisz, to właśnie wszystko jest nieprawda. Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim, jak miejsce, w którym się jest”.
Jaki jest człowiek?

„Być w porządku ze samym sobą” – cóż to znaczy? Jest to zawsze w jakimś, choćby najbardziej wzniosłym sensie dogadzać swoim chęciom, swoim „wrodzonym instynktom moralnym”. A przecież moralność jest wynikiem życia w społeczeństwie i poza społeczeństwem jej nie ma. Są tylko słowa, które służą do oszukania siebie i zwłaszcza innych. Zenon pragnął rzeczy bardzo prostej: żyć uczciwie. Jego program naprawdę był minimalny.”

Powyższe cytaty pochodzą z:Nałkowska Z."Granica". Warszawa 1974.

KARTA PRACY

SĄD NAD ZIEMBIEWICZEM

1.ARGUMENTY OSKARŻENIA
2.ARGUMENTY OBRONY

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.