X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12485
Przesłano:
Dział: Języki obce

Career mistakes. Konspekt lekcji języka angielskiego

klasa I technikum

Temat: Career mistakes
Cele lekcji:

Uczeń umie:
-stosować czas Past Simple mówiąc o zdarzeniach
przeszłych;
- słuchać ze zrozumieniem i uzupełniać luki w tekście;
- tworzyć wypowiedzi ustne na podstawie tekstu i na-
grania;
- stosować wyrażenie "used to"

Metody:

- komunikatywna
- audiolingwalna

Formy pracy;

- indywidualna
- grupowa
- w parach
Pomoce dydaktyczne:

- podręcznik "Matura Masters Pre-intermediate
- piosenka "Yesterday" - nagranie oraz tekt piosenki

Przebieg lekcji.
1. Przywitanie i sprawdzenie obecności uczniów.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji.
4. Rozgrzewka językowa - użycie form przeszłych czasowników, pytania i odpowiedzi w czasie Past Simple. Nauczyciel rzuca piłeczkę do poszczególnych uczniów zadając pytania np. "What did you watch on TV yesterday ?", a uczeń odpowiada, lub podaje formę bezokolicznikową czasownika, a uczeń podaje formę przeszłą.
5. Wprowadzenie wyrażenia "used to"
6. Uczniowie wykonują ćwiczenie 8 str. 25 z użyciem konstrukcji "used to" następnie nauczyciel sprawdza czy ćwiczenie zostało wykonane poprawnie prosząc poszczególnych uczniów o przeczytanie odpowiedzi.
7. Uczniowie czytają tekst na stronie 24 w podręczniku po czym wykonują zadania 2, 3 i 4. Następnie nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.
8.Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z tekstem piosenki, po czym uczniowie dwukrotnie wysłuchują nagrania uzupełniając luki. Następnie uczniowie podchodzą do tablicy i wypisują kolejno brakujące wyrazy w tekście.
9. Nauczyciel wydaje polecenie uczniom, aby wyszukali w tekście czasowniki użyte w czasie Past Simple. Następnie prosi poszczególnych uczniów o wypisanie ich na tablicy.
10. Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące tekstu piosenki zadawane przez nauczyciela np.:"What is this song about?"
11. Zadanie pracy domowej - uczniowie mają napisać wypracowanie na temat- "My last birthday party."

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.