X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12461
Przesłano:

Integracja w edukacji - warsztaty dla rodziców

Cele:
• Zapoznanie z głównymi zasadami i założeniami modelu integracyjnego systemu kształcenia i wychowania,
• Zapoznanie z podstawami prawnymi edukacji integracyjnej,
• Uświadomienie głównych zalet klas integracyjnych,
• Wyjaśnienie przyczyn obaw i lęków przed kształceniem integracyjnym.

Przebieg:

1. Zapoznanie z celami i przebiegiem spotkania.
2. Przedstawienie się uczestników – Jestem mamą (ojcem) ........Moja córka, Mój syn jest...........( 2 stwierdzenia pozytywne, dotyczące cech charakteru, zdolności, zainteresowań).
3. Po wypowiedziach uczestników, podsumowanie prowadzącego –każde dziecko jest indywidualnością, niepowtarzalne, każde posiada potencjał stanowiący podstawę do budowania procesu oddziaływań edukacyjno- wychowawczych.
4. Integracja – mini wykład
• czym jest, podstawowe pojęcia,
• podstawowe zasady i założenia integracyjnego modelu kształcenia i wychowania,
• podstawy prawne edukacji integracyjnej w ustawie o systemie oświaty,
• klasy integracyjne w Polsce, dynamika rozwoju,
• uczniowie niepełnosprawni w szkołach podstawowych ogólnodostępnych,
5. Prezentacja krótkich filmów dotyczących kształcenia integracyjnego.
6. Za i przeciw integracji – ćwiczenie (na kartkach rodzice indywidualnie wyrażają aprobatę bądź swoje obawy, lęki, wątpliwości),
7. Omówienie wyników, prowadzący prezentuje stwierdzenia dotyczące za i przeciw kształceniu integracyjnemu.
8. Dyskusja.
9. Główne zalety kształcenia integracyjnego mini wykład.
10. Zakończenie - refleksje uczestników: „Chciałaby (chciałbym), aby moja córka, syn uczył(a) się w klasie integracyjnej, -mam wątpliwości......, -jestem przeciwna(y) .......

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.