X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12457
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta "Wychowawca w oczach rodziców"

ANKIETA - „WYCHOWAWCA W OCZACH RODZICÓW”

Odpowiadając na każde z pytań zakreśl tylko jedną wybraną odpowiedź.
Ankieta jest anonimowa, posłuży do poprawy mojej współpracy z Państwem. Proszę o szczerość.

1. Jaki sposób kontaktu z wychowawcą klasy jest przez Panią/Pana preferowany?
a) wywiadówka
b) spotkanie indywidualne
c) kontakt telefoniczny
2. Jak często uczestniczy Pani/Pan w spotkaniach z wychowawcą?
a) zawsze
b) często
c) sporadycznie
3. Czy częstotliwość spotkań z wychowawcą jest:
a) wystarczająca
b) za mała
c) za duża
4. Czy informacje o postępach uczniów w nauce i informacje o zachowaniu są przekazywane podczas spotkań z wychowawcą w sposób:
a) rzetelny i wyczerpujący
b) poprawny ale niewystarczający
c) pobieżny i bardzo ogólny
5. Jaki według Pani/Pana powinien być idealny wychowawca klasy? (proszę zaznaczyć kilka i/lub dodać swoje propozycje:
życzliwy, otwarty, bezinteresowny, sprawiedliwy, konsekwentny, motywujący, wyrozumiały, serdeczny, uczciwy, pełen optymizmu, pracowity, zdyscyplinowany, pozytywnie nastawiony do ludzi, z poczuciem humoru, krytyczny, tolerancyjny, kompetentny
inne........................................
6. Jakimi cechami spośród wymienionych w punkcie 5 ankiety odznacza się według Pani/Pan wychowawca klasy w świetle dotychczasowej współpracy? (proszę o wymienienie kilku lub dodanie swoich propozycji)
........................................
7. Czy w trakcie dotychczasowej współpracy uzyskała Pani/Pan pomoc wychowawcy w trudnej sytuacji wychowawczej/opiekuńczej dotyczącej Pani/Pana dziecka?
a) tak
b) nie
c) nie było takiej sytuacji/potrzeby
8. Czy może Pani/Pan liczyć na pomoc wychowawcy w rozwiązywaniu konfliktów Pani/Pana dziecka z innymi nauczycielami?
a) tak
b) nie
c) nie wiem
9. Jaka jest opinia Pani/Pana dziecka o pracy wychowawcy?
a) pozytywna
b) neutralna
c) negatywna
10. Czy posiada Pani/Pan uwagi dotyczące pracy wychowawcy, które pozwoliłyby na poprawę jakości jego pracy i udoskonaliłyby kontakty z rodzicami?
a) tak (proszę podać jakie)........................................
........................................
b) nie

Dziękuję za poświęcony czas.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.