X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12393
Przesłano:

Ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym

Ocena opisowa – uczeń niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym

Nauczanie Indywidualne w wymiarze -8 godzin tygodniowo
Klasa: druga, uczeń z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
Rok szkolny 2009/2010

Tomek jest uczniem klasy drugiej ,objęty nauczaniem indywidualnym w wymiarze 8 h tygodniowo.
Uczeń jest bardzo otwarty na kontakty z innymi ,pogodny, uśmiechnięty jednak bardzo ruchliwy. Dobrze czuję się w grupie rówieśniczej jest koleżeński. Jego reakcje są często nieadekwatne do bodźca. Często bywa zaczepny a jego zachowanie jest nieprzewidywalne. Miewa zapędy niszczycielskie.
Zajęcia z Tomkiem prowadzone są w formie zabawowej, aby wzbudzić zainteresowanie dziecka. Uczeń wykonując zadania szybko się nudzi ,zniechęca i zmienia obiekt zainteresowań .Często nie doprowadza prac do końca lub całkowicie odmawia wykonania.
Tomasz prawie samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe ( ubiera się, rozbiera, zakłada buty ,zapina suwaki), myje ręce, spożywa posiłki posługując się widelcem, łyżką.
Rozumie mowę innych. Mówi dużo, coraz częściej udziela poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania.
Posługując się nożyczkami tnie papier w dowolnym dla siebie kierunku. W miarę poprawnie łączy papier z klejem .Coraz bardziej dokładnie wypełnia płaszczyzny okonturowane kredką lub farbką plakatową.
Wymienia pory roku, dni tygodnia, nazwy miesięcy(niekiedy wymaga podpowiedzi). Zna swoje dane personalne.
Z zakresu grafomotoryki widać małe postępy. Coraz lepiej wypełnia płaszczyznę okonturowaną.. Wielką trudność sprawia mu trzymanie narzędzia pisarskiego. Najchętniej lubi malować pędzlem, na dużych powierzchniach papieru lub mazakiem na tablicy suchościeralnej. Z wprowadzonych liter rozpoznaje O ,A ,U, niekiedy M ,T,D.Odpowiednio pokierowany układa wg. wzoru wyrazy trzyliterowe.
Z rozsypanki literowej wyszuka pokazaną przez nauczyciela literę.
Próbuje pisać litery po śladzie na dużych powierzchniach na miarę swoich możliwości. Przy niewielkiej pomocy nauczyciela przeczyta pismo obrazkowe z łącznikami ,,i’’,,a’’ ,,to”.
Wyróżnia głoski w nagłosie. Dokonuje analizy wyrazów trzygłoskowych niektórych czterogłoskowych . Dzieli wyrazy na sylaby dwu ,trzy , cztero sylabowe itp.
Bardzo lubi historyjki obrazkowe ( min. 4 obrazki),potrafi je ułożyć zachowując związki przyczynowo –skutkowe, opowiadając ich treść. Recytuje krótkie ,rymowanki, chętnie uczy się wierszyków. Bierze udział w szkolnych konkursach recytatorskich ,apelach. Dopasowuje proste figury do kształtu. Samodzielnie narysuje koło, potrafi je zamknąć.
Wielkim sukcesem Tomka jest rozpoznawanie podstawowych kolorów. Przelicza w sposób mechaniczny w zakresie 10.Utworzy samodzielnie zbiór dwuelementowy .Niekiedy wykona działanie na konkretach 1+1. Rozpoznaje figury geometryczne(koło, kwadrat) .Ustawia w pary przedmioty typu : mały-duży itp. Nie orientuje się schemacie własnego ciała.
W zakresie sprawności motorycznej wymaga pomocy co wynika z ciągłego pośpiechu. W zakresie motoryki dużej wykonuje chętnie wszelkie rodzaje działań. Poprawy i ciągłego rozwoju wymaga jego koordynacja oraz poczucie równowagi.
Uczeń bardzo lubi zajęcia wyciszające z elementami Weroniki Sherborne ,Paula Dennisona oraz zajęcia muzyczno- ruchowe .
Uczęszcza na zajęcia z hipoterapii. Jest to dla niego prawdziwy relaks.
Bardzo mocno reaguje na dźwięki muzyczne jak i płynące z otoczenia. Chętnie śpiewa ,tańczy .Szybko zapamiętuje tekst i melodię. Bardzo lubi słuchać muzyki. Ma bardzo duże poczucie rytmu.

Opracowała :Anna Pyrzyńska ,Nowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.