X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12388
Przesłano:

Figury geometryczne. Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej. Orientacja w kierunkach. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych
dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

Temat: Figury geometryczne. Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej. Orientacja w kierunkach.
Czas trwania – 60 minut
Forma – zajęcia indywidualne
Cele zajęć:
1. Cel główny – rozpoznawanie figur geometrycznych i prawidłowe nazywanie ich.
Orientowanie się w kierunkach przestrzennych .

2.Cele edukacyjne :

• utrwalenie pojęć prawo, lewo,
• doskonalenie umiejętności: odwzorowywania, rysowania po śladzie,
• utrzymywania się w określonych konturach,
• utrwalanie kolorów,
• utrwalenie nazw figur geometrycznych.

3.Cele terapeutyczne :
• ćwiczenia orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
• usprawnianie motoryki, koordynacji ruchów,
• usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
• pobudzanie wyobraźni,
• rozwój procesów myślowych i ćwiczenia umiejętności wypowiadania się,
• ćwiczenia koncentracji uwagi.

4. Cele operacyjne:
• uczeń potrafi rozróżnić kolory,
• potrafi rozpoznać i prawidłowo nazwać figury geometryczne,
• wypowiadać się prostymi zdaniami,
• określać stosunki przestrzenne,
• umiejętnie posługiwać się plasteliną (modeliną ),
• potrafi wypełnić kontury figur geometrycznych,
• wykorzystuje własną wyobraźnię,
• w sposób prawidłowy dostosowuje się do poleceń nauczyciela .

Metody pracy: ruchowa, słowna, praktyczna.
Pomoce: szablony figur geometrycznych ,ilustracje przedstawiające figury, plastelina (modelina) ,kartki z gotowymi szablonami figur, kolorowe figury geometryczne wycięte z kolorowego papieru
( różnej wielkości).

Przebieg zajęcia:

I. Zajęcia wprowadzające:
1. Przywitanie – witają się kolejno części ciała np. prawe ręce, lewe kolana...
2. Rozmowa na temat aktualnie interesujący ucznia.
3. Przygotowanie przyborów i materiałów potrzebnych do pracy w dniu dzisiejszym.
4. Wspólne zaśpiewanie ulubionej piosenki.

II. Zajęcia właściwe:
1.Rozpoznawanie figur geometrycznych ( dużych szablonów) i nazywanie wspólnie z prowadzącym.
2.Wspólne kreślenie figur w powietrzu, naprzemiennie ręką lewą i prawą.
3.Układanie figur po stronie lewej i prawej zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej.
4. Obrysowywanie szablonów zewnętrznych lub wewnętrznych figur w zależności od możliwości ucznia.
5.Odnajdowanie ukrytych figur w sali.
6.Wypełnianie konturów figur geometrycznych plasteliną lub modeliną.
7. Zaprojektowanie własnego obrazka z gotowych elementów figur geometrycznych.

III. Zajęcia końcowe.
1. Podsumowanie: - Omówienie zajęć
2. Podziękowanie i ocena pracy.
3. Nagrodzenie pochwałami lub kolorowymi znaczkami wszystkich uczestników zajęć.
4. Pożegnanie.

Opracowała : Anna Pyrzyńska Nowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.