X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12384
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test leksykalno-gramatyczny z języka francuskiego (wskazywanie drogi, nazwy miesięcy, dni tygodnia, formy ściągnięte rodzajnika, zaimek osobowy akcentowany)

TEST Nom et prénom:

I. Wysłuchaj dialogu i zaznacz właściwą odpowiedź.
1. Après la banque, tu ...
a) tournes à droite
b) tournes à gauche
c) vas tout droit
2. Ma maison est ...
a) derrière l'école
b) devant le jardin
c) derrière la pharmacie.

II. Posłuchaj zdań i zaznacz zdania zgodne z treścią.
vrai faux
1. dix heures moins six
2. le lundi 17
3. le samedi 12 mars à 21h15
4. en hiver, en février

III.Uzupełnij zdania odpowiednim słowem.
1. On achète du pain à la ......................
2. On va chercher des lettres à la .............
3. On va voir des films au .....................

IV. W wolne miejsca wstaw kolejno odpowiednie nazwy miesięcy.
Janvier, .............., mars, ..............,
..............., juin, .............., aout.

V. Podkreślony czasownik zastąp czasownikiem o znaczeniu przeciwnym.
1. L'élève ferme la fenetre.
..........................
2. Jacques part à neuf heures.
..........................
3. Corinne sort avec son amie.
..........................

VI.Zaznacz odpowiedzi odpowiadające pytaniom.
1. Tu sais ou est la banque?
a) Je vais chez lui samedi.
b) A coté de la boulangerie.
c) Je n'aime pas cette banque.
2. Tu viens au théatre avec moi?
a) Non, tout droit.
b) Tu tournes à droite.
c) Oui, d'accord.

VII. Uzupełnij zdania odpowiednim zaimkiem osobowym akcentowanym.
1. Marie, ........, elle aime l'opéra.
2. Non, .........., je préfère le cinéma.
3. Et ........., tu sais ou il habite?
4. Oui, ........., il sait parler français.
5. ........., ils connaissent tous les monuments de Paris.

VIII. Uzupełnij zdania odpowiednimi rodzajnikami.
1. Nous allons ........ cinéma ce soir.
2. Il revient ......... musée à 16 heures.
3. Catherine va ......... toilettes.
4. Vous allez ........... piscine le mardi matin?
5. Je vais ......... école à 7h30.
6. Ils reviennent ......... bibliothèque assez tard.

Corrigés
I. Texte à écouter.
- Tu peux me dire comment venir chez toi?
- Après la banque, tu dois tourner à gauche. Tu continues tout droit jusqu'à la pharmacie, puis tu prends la première rue à droite. Ma maison est derrière l'école. Tu es sur place.
Correction: 1 b - 2 a.
II. Phrases à écouter.
1. Il est six heures moins dix.
2. Elle arrive à Paris le lundi 17.
3. Mes amis arrivent le jeudi 12 mars à 21h
4. Je suis née en hiver, en février.
Correction: 1 faux - 2 vrai - 3 faux - 4 vrai.
III. 1. boulangerie 2. poste 3. cinéma
IV. Février, avril, mai, juillet
V. 1. ouvre 2. arrive 3. entre
VI. 1 b - 2 c
VII. 1. elle 2. moi 3. toi 4. lui 5. eux
VIII. 1. au 2. du 3. aux 4. à la 5. à l' 6. de la

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.