X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12330
Przesłano:

Projekt edukacyjny "Tradycje Bożego Narodzenia"

PROJEKT EDUKACYJNY „TRADYCJE BOŻEGO NARODZENIA”


▼ WSTĘP:
Projekt jest poświęcony wszelkiego rodzaju tradycjom wiążącym się z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Chociaż jest on realizowany w ramach edukacji polonistycznej, ma jednak
w znacznym stopniu charakter interdyscyplinarny, międzyprzedmiotowy i łączy treści wspólne przedmiotom humanistycznym: językowi polskiemu, historii, plastyce, a także religii. Metoda projektu polega na samodzielnej i aktywnej pracy uczniów przy wykonywaniu zadania obejmującego określoną część materiału. Ma na celu kształtowanie w nich samodzielności, kreatywności, umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, pobudzanie do literackich i artystycznych ekspresji, a wszystko to poprzez zastosowanie różnorodnych form i technik pracy. Uczestnikami projektu są chętni uczniowie klas IV-V szkoły podstawowej przygotowujący swoje prace indywidualnie w ciągu kilku tygodni poprzedzających święta Bożego Narodzenia (5 XI – 18 XII 2010 r.).

▼ CELE PROJEKTU:

CEL OGÓLNY:
● Zapoznanie się z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia.

CELE OPERACYJNE: Uczeń:
● Zna różnorodne tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe.
● Potrafi porównać dawne i współczesne tradycje świąteczne. ● Wypowiada się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych obchodzonych w rodzinnym domu. ● Prezentuje własny punkt widzenia oraz uwzględnia poglądy innych ludzi.
● Poprawnie posługuje się językiem ojczystym w mowie i w piśmie. ● Planuje i organizuje własną pracę.
● Potrafi poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł.
● Potrafi odnieść wcześniej zdobytą wiedzę do praktyki.
● Przygotowuje się do publicznego wystąpienia związanego z prezentacją efektów swojej pracy.
● Rozwiązuje problemy w sposób twórczy.
● Rozwija sprawności umysłowe i własne zainteresowania.

▼ INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW – PRZYKŁADOWE ZADANIA DO WYKONANIA:
● informacje o tradycjach świątecznych pochodzące z różnych źródeł (np. książki, artykuły z gazet, internet, kalendarze)
● rozmowy z rodzicami, dziadkami, osobami starszymi na temat dawnych i dzisiejszych tradycji świątecznych – zebranie informacji np. w formie notatki, wywiadu
● obchodzenie świąt w mojej rodzinie
● przysłowia związane ze świętami (rodzina, książki, internet, kalendarze jako źródła informacji)
● znane/przeczytane utwory o tematyce świątecznej;znane/obejrzane filmy/bajki o tematyce świątecznej ● tradycyjne świąteczne potrawy (wykaz dwunastu potraw wigilijnych, przepis na rodzinną świąteczną potrawę)
● symbole bożonarodzeniowe, np. pierwsza gwiazda, pasterka(np. wywiad z księdzem, podręcznik do religii)
● postać świętego Mikołaja (tradycja obdarowywania się prezentami, przykładowy list do św. Mikołaja, rysunek św. Mikołaja itp.)
● świąteczne kolędy (np. tekst ulubionej kolędy); znane piosenki o tematyce świątecznej
● kartka świąteczna (gotowa lub zaprojektowana i wykonana przez siebie)
● przykładowy tekst świątecznych życzeń (np. kartka pocztowa, sms)
● własnoręcznie zaprojektowana/wykonana ozdoba świąteczna
● jasełka – np. zdjęcia z udziału, ogłoszenie /zaproszenie na przedstawienie jasełkowe
● reklamy odwołujące się do tradycji świątecznych (np. wycinki z gazet)
● mini słowniczek świątecznych pojęć i terminów
● twórczość własna o tematyce świątecznej (np. krótkie opowiadanie, opis miejsca, komiks)
PRZYKŁADOWE FORMY GROMADZENIA INFORMACJI I MATERIAŁÓW:
● album
● teczka

▼ EWALUACJA PROJEKTU: ● prezentacja efektów pracy uczniów na zajęciach koła polonistycznego ● ocena projektów (kryteria: wykorzystanie zróżnicowanych źródeł informacji, pomysłowość przedstawienia przygotowanego materiału)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.