X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12172
Przesłano:

Rzeczpospolita Obojga Narodów w końcu XVI - społeczeństwo i państwo

Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów w końcu XVI - społeczeństwo i państwo.

Cele lekcji:
• poznawczy: przyswojenie wiedzy obejmującej zagadnienia dotyczące społeczeństwa i państwa Rzeczpospolitej pod koniec XVI wieku.
• kształcący: doskonalenie umiejętności korzystania z mapy; rozwijanie umiejętności czasoprzestrzennego rozumienia faktów ( porównanie obszaru, struktury Rzeczypospolitej XVI wieku z Rzeczpospolitą XXI wieku)
• wychowawczy: kształtowanie postawy patriotycznej poprzez zaangażowanie emocjonalne.

Metody: elementy wykładu i rozmowy nauczającej.

Środki dydaktyczne: mapa, podręcznik, tablica.

Przebieg lekcji:

1. Nawiązanie do wcześniej zdobytych wiadomości ( gospodarka, kultura Rzeczpospolitej XVI wieku)
2. Wprowadzenie nowego materiału:
• podyktowanie schematu lekcji.
- obszar i ludność
- podział terytorialny Rzeczpospolitej
- centralne urzędy państwowe:
-urzędy o charakterze ministerialnym
-urzędy terytorialne
- sądownictwo

3. Realizacja nowego tematu:
• obszar Rzeczpospolitej Obojga Narodów (porównanie z innymi państwami europejskimi), ludność: wielowyznaniowość i wielonarodowość Rzeczpospolitej Obojga Narodów; struktura stanowa.
• podział terytorialny Rzeczpospolite: Korona: Małopolska i Wielkopolska
Litwa: 8 województw oraz starostwo na Żmudzi.
• urzędnicy w Rzeczpospolitej oraz ich kompetencje (kanclerz, podkanclerzy, podskarbi, marszałek wielki, hetman wielki, hetman polny, wojewoda, kasztelan, starosta)
• sądownictwo w Rzeczpospolitej:
-sądy ziemskie;
-sądy grodzkie;
-sądy referendarskie;
-sądy wojewodzińskie;
-sąd sejmowy;
-sąd radziecki;
-sąd ławniczy;
-Trybunał Koronny i Litewski

4. Podsumowanie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.