X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12075
Przesłano:
Dział: Języki obce

Procedury podziału uczniów na grupy podczas lekcji j. obcego

Procedury podziału uczniów na grupy na lekcjach języka obcego
W Gimnazjum nr 8 w Grudziądz

Klasa I
(dotyczy klas realizujących nową podstawę programową)

Nauka języka obcego w klasach pierwszych Gimnazjum nr 8 w Grudziądzu odbywa się w grupach międzyklasowych. Przydział uczniów do grup o zbliżonym poziomie zaawansowania językowego następuje na podstawie wyników testu kompetencji oraz rzeczywistych umiejętności uczniów. Grupy dobierane są w taki sposób, by uczniowie reprezentowali zbliżony poziom pod kątem znajomości wybranego języka. Podstawowym narzędziem wstępnego pomiaru jest test różnicujący. Sprawdzian ten jest przeprowadzany w pierwszym lub drugim tygodniu września. Test zawiera zróżnicowane zadania: zarówno typowe i stosunkowo proste poprzez średniozaawansowane aż po zadania skomplikowane. Test sprawdza różne umiejętności i znajomości słownictwa oraz poprawne stosowanie konstrukcji gramatycznych. Uczniowie są wcześniej poinformowani o rodzaju zadań. Test jest oceniany lecz nie ma wpływu na ocenę semestralną czy końcową.

Klasy II
(klasy realizujące nową podstawę programową)

W klasach drugich istnieje możliwość ponownej reorganizacji grup językowych. W kwietniu każdego roku szkolnego jest przeprowadzany w klasach pierwszych kolejny test diagnozujący. Wyniki tego testu decydują o doborze uczniów do poszczególnych grup językowych w klasie drugiej. Dodatkowym kryterium jest co najmniej dobra ocena w klasie pierwszej na koniec roku szkolnego. Do grupy bardziej zaawansowanej przydziela się w klasie drugiej również uczniów słabszych, rokujących poprawę i chęć nauki w grupie bardziej zaawansowanej.

Klasy III
(dotyczy klas realizujących nową podstawę programową)

W klasach trzecich dopuszcza się możliwość ponownej reorganizacji grup, ze względu na wybór języka zdawanego na egzaminie. Najpóźniej dwa tygodnie po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych uczeń ma obowiązek poinformowania nauczyciela prowadzącego o wyborze języka obcego, z którego będzie zdawał egzamin gimnazjalny. Jeżeli pozwoli na to ilość uczniów klasę można podzielić na dwie grupy. (grupa I – uczniowie zdający egzamin z języka angielskiego; grupa II – uczniowie zdający egzamin z języka niemieckiego)
Opracowały:
Daria S. – nauczyciel języka angielskiego
Daria L. – nauczyciel języka angielskiego
Magdalena K. – nauczyciel języka niemieckiego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.