X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12024
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawozdanie z sesji naukowej "Ekologia w różnych językach"

SPRAWOZDANIE Z SESJI NAUKOWEJ
„Ekologia w różnych językach”
Temat: Save the environment- recycle!

I ORGANIZATORZY
Karolina Trzepadłek, Sylwia Wieczorek

II UCZESTNICY
Uczniowie klasy II D, zaproszeni nauczyciele oraz Dyrektor szkoły

III ZAŁOŻONE CELE
•główne:
- uświadomienie problemu zanieczyszczenia środowiska, w którym żyjemy;
- podkreślenie znaczenia recyklingu jako jednej z form ochrony naszej planety;
- poszerzenie słownictwa związanego z tą dziedziną;
•operacyjne:
- poznaje znaczenia wyrażeń związanych z tematem przetwarzania odpadów i ochrony środowiska naturalnego;
- rozwiązując ankietę określa poziom swojej świadomości ekologicznej;
- poznaje działalność ekologiczną Brytyjskich nastolatków;
- określa działania pro i antyekologiczne posługując się zdjęciami i wyrażeniami;
- segregując odpady określa tworzywo, z którego są one wykonane; stosuje przy tym konstrukcję 'made of';
- udziela odpowiedzi na pytania do prezentowanego zdjęcia;

IV DATA REALIZACJI
18 marzec 2010r

V OPIS PRZEBIEGU
Inspiracją do przeprowadzenia tego typu zajęć było uczestnictwo szkoły w programie ekologicznym oraz fakt, że temat ten jest jednym z elementów realizowanego programu nauczania. Ponadto, zagadnienia dotyczące ochrony środowiska są ważnym problemem życia społecznego, więc kreowanie postaw proekologicznych jest również istotną częścią programu wychowawczego szkoły.
Przebieg lekcji:
I Faza początkowa:
1.Czynności organizacyjne- sprawdzenie listy obecności oraz ewentualnej pracy domowej.
2.Wprowadzenie do tematu lekcji za pomocą przedstawionego materiału ikonograficznego (logo recyklingu).
3.Zapisanie tematu zajęć oraz określenie celu lekcji.
II Faza główna:
1.Burza mózgów. Podawanie skojarzeń związanych z hasłem 'recycling'.
2.Rozwiązywanie ankiety “How green are you?”.
3.Podsumowanie wyników w/w ankiety.
4.Oglądanie filmu “Saving the planet”.
5.Udzielanie odpowiedzi na pytania do przedstawionego nagrania.
6.Określanie działań pro i antyekologicznych przy użyciu zdjęć i wyrażeń.
7.Segregowanie odpadów wraz z określaniem tworzyw.
III Faza końcowa:
1.Utrwalenie przedstawionego na lekcji materiału językowego poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania do przedstawionego zdjęcia.
2.Zadanie pracy domowej (ćwiczenia leksykalne).
3.Ocena pracy uczniów. Wyróżnienie uczniów pracujących bardzo aktywnie na zajęciach.
4.Zakończenie lekcji.

VI OSIĄGNIĘTE EFEKTY
•rzeczowe
Zorganizowanie sesji naukowej w formie lekcji otwartej dla uczniów, nauczycieli i Dyrektora szkoły
•ekologiczne
- uczniowie zostali uświadomieni o problemie zanieczyszczenia środowiska, w którym żyjemy;
- uczniowie poznali znaczenie recyklingu jako jednej z form ochrony naszej planety;
- uczniowie poszerzyli zakres słownictwa związanego z tą dziedziną;
- uczniowie prawidłowo segregowali odpady określając tworzywo, z którego były wykonane.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.