X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12018
Przesłano:
Dział: Języki obce

Dealing with conflict - scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem Internetu (gimnazjum)

Lekcja odbywa się w pracowni komputerowej

Podręcznik: Access 4; rozdział 1; strona 17
Czas: 45 min

Temat: “Dealing with conflict” – praca z wykorzystaniem Internetu.

Cel główny lekcji: doskonalenie sprawności czytania, słuchania, mówienia ze zrozumieniem; stworzenie uczniom możliwości i zachęcenie ich do kontaktu z autentycznym materiałem językowym

Cele szczegółowe/ operacyjne:
1. Wiadomości – uczeń potrafi:
• przytoczyć fragmenty tekstu uzasadniające wybór informacji
• odpowiadać na pytania do tekstu
2. Umiejętności – uczeń potrafi:
• porządkować informacje
• uzasadnić wybór informacji
• decydować o wyborze odpowiedniego słownictwa
• wyszukać potrzebnych informacji
3. Postawy – uczeń potrafi:
• pracować indywidualnie
• pracować w parach

Pomoce dydaktyczne: podręcznik; magnetofon; komputery z dostępem do Internetu
Forma pracy: praca samodzielna, praca w parach, rozmowa indywidualna i kierowana
Metoda pracy: dyskusja, pytania i odpowiedzi, praca z tekstem, słowna

Przebieg lekcji:
Część I – Wstęp 5 min.

Czynności nauczyciela: prezentacja tematu, zadawanie pytań, puszczenie tekstu z nagraniem
Czynności ucznia: odpowiedzi na pytania, praca samodzielna
1) Nauczyciel zadaje pytania:
S: How is the poem related to the title of the text?
S: What do you think we are going to talk about today?
2) Uczniowie słuchają nagrania wiersza i odpowiadają na pytania
3) Nauczyciel monitoruje pracę uczniów

Część II – Główna 30 min.

Czynności nauczyciela: zadawanie pytań, objaśnianie znaczenia wyrazów, puszczenie tekstu z nagraniem
Czynności uczniów: odpowiadanie na pytania, ciche czytanie, praca samodzielna, praca
w parach, praca przy komputerze

1) Uczniowie czytają i słuchają tekstu o radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych
2) Następnie uczniowie pracują w parach i szukają odpowiedzi na pytania z ćwiczenia 2
3) Nauczyciel sprawdza odpowiedzi
4) Nauczyciel wyjaśnia znaczenia nowych wyrazów poprzez podanie synonimu, antonimu lub przykładu, a uczniowie odgadują znaczenia tych wyrazów
5) Uczniowie pracują w parach i do podanych wyrazów dopasowują synonimy
6) Nauczyciel monitoruje pracę uczniów
7) Następnie nauczyciel prosi uczniów o uruchomienie przeglądarki i wpisanie adresu internetowego: http:// www.kidshealth.org. Następnie wydaje polecenie:
1) Click ‘Teens site’
6) Następnie prosi o wpisanie wyrazu kluczowego ‘anger’ i wyszukanie informacji dotyczących tematu ‘How can I deal with my anger?’ zapisując pytania na tablicy:
a) What is self-awareness and self-control?
b) How many steps are there in a problem-solving approach? Name them.
c) What are other ways to manage anger?
d) When is it important to ask for extra help?
7 ) Uczniowie pracują z komputerami, wykonując zadanie. Nauczyciel nadzoruje pracę pomagając uczniom indywidualnie.

Część III – Podsumowanie 10 min.
Czynności nauczyciela: zadawanie pytań, objaśnianie znaczenia wyrazów
Czynności uczniów: odpowiadanie na pytania, praca samodzielna, praca w parach

1) Wybrani uczniowie prezentują swoją wypowiedź dotyczącą radzenia sobie ze złością na forum klasy
2) Pozostali uczniowie słuchają i sprawdzają czy mają takie same odpowiedzi na pytania
3) Uczniowie pracują w parach i wykonują dalsze ćwiczenie leksykalne – podręcznik, strona 17, ćw. 4
4) Nauczyciel monitoruje pracę uczniów
5) Nauczyciel objaśnia zadanie domowe

Zadanie domowe
1) Ćwiczenia 1 -2; rozdział 1; strona 14; zeszyt ćwiczeń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.