X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12002
Przesłano:
Dział: Języki obce

Making books about ourselves for our English friends

Making books about ourselves for our English friends – lekcja języka angielskiego

Nadrzędnym celem nauki języka angielskiego w klasach młodszych jest wykształcenie pozytywnego nastawienia uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności
z tego przedmiotu. Dzieci w klasach I-III nie mają jeszcze konkretnych, wewnętrznych motywacji, by uczyć się języka obcego. Dopiero nauczyciel musi je wzbudzić poprzez wykorzystanie takich technik i metod pracy, które są najbardziej naturalne dla dzieci i nie pozwolą im się nudzić. Należy zachęcać dzieci, pokazywać, że nauka języka obcego może być przyjemnością i przynieść duże korzyści. Dlatego podstawą w pracy z dziećmi są metody aktywizujące.
Chcąc pokazać uczniom, że nauka języka obcego ma sens i jest potrzebna, nawiązałem kontakt ze szkołą w Wielkiej Brytanii, by moi uczniowie mogli korespondować
z rówieśnikami. W ten sposób dostrzegli oni konkretne korzyści płynące z nauki języka angielskiego.
Z uczniami klasy trzeciej, którzy znają już podstawowe zwroty, wyrażenia w języku angielskim, potrafią budować i zapisywać proste zdania, postanowiłem wykonać specjalne książeczki, które zostały przesłane do uczniów ze szkoły w Wielkiej Brytanii. Wykonanie książeczek było dla uczniów świetną zabawą połączoną z praktyczną nauką języka obcego. Stanowiło także powtórzenie i utrwalenie opracowywanej tematyki z języka angielskiego
w klasie trzeciej dotyczącej własnej osoby, zainteresowań, rodziny, domu. Dzięki książeczkom utrwalone zostały nazwy zawodów, zwierząt, przedmiotów nauczania, dodatkowo słownictwo zostało poszerzone o nowe wyrazy.
Wykonywanie książeczek było świetną okazją do prowadzenia zintegrowanych zajęć
z języka angielskiego, informatyki i plastyki. W pracowni komputerowej uczniowie pracowali w systemie Microsoft Word przepisując swoje książeczki i drukując je. Na zajęciach plastycznych wykonywali stronę tytułową i ozdabiali poszczególne karty.


Poziom: podstawowy

Czas trwania lekcji: 90 minut.

Temat: Making books about ourselves for our English friends.

Cele lekcji:
a) cele główne:
-umiejętność redagowania prostych zdań na temat własnej osoby, rodziny, szkoły i klasy
- motywowanie do nauki języka obcego
b) cele szczegółowe:
- utrwalenie słownictwa i zwrotów związanych z nazwami zawodów, zwierząt,
przedmiotów nauczania, zainteresowań,
- ćwiczenia w poprawnym budowaniu krótkich zdań
- wprowadzenie nowego słownictwa dla potrzeb książeczki

Materiały dydaktyczne:
- karty pracy – załącznik nr 1

Materiały/ przybory szkolne:
- zdjęcia, kredki, flamastry, klej;
Techniki, metody: podająca, prezentacja, czynnościowa
Forma pracy: indywidualna, grupowa
Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów i sprawdzenie obecności.
2. Przedstawienie celu lekcji. Nauczyciel informuje klasę, że na lekcji języka angielskiego, a następnie na lekcji informatyki i plastyki wykonywać będą książeczki o sobie i swojej rodzinie, które wyślą do koleżanek i kolegów mieszkających
w Wielkiej Brytanii.
3. Rozgrzewka. Uczniowie rozkładają na ławce zdjęcie, które przedstawiają ich samych, rodzinę, dom, zwierzęta i odpowiadają na pytania nauczyciela: Who is in the picture?, What’s in the picture?, What does your mum/dad/ brother/ sister do?
4. Prezentacja. Nauczyciel przedstawia uczniom poszczególne karty książeczek, wyjaśnia, co powinno się znaleźć na każdej z nich.
5. Praktyka. Nauczyciel zadaje pytanie dotyczące poszczególnych kart książeczki (załącznik nr 1). Uczniowie odpowiadają na pytania: What’s your name? How old are you? What’s your favourite subject? What do you like/ dislike? What’s your mum’s/ dad’s name? What does she/ he do? How old is she/ he? Do you have any brothers/ sisters? What’s his/her name? How old is he/she? What does she/ he do? What is she/ he interested in? Do you have a pet? What is it? What colour is it? What’s its name? Where do you live? How many rooms are there in your house/ flat? What’s in your bedroom? What colour are the walls? Do you have a garden?
Nauczyciel zapisuje na tablicy nazwy zwierząt podawane przez uczniów, nazwy zawodów, części domu wprowadzając nowe wyrazy, z którymi uczniowie nie spotkali się podczas nauki w klasach I-III zwracając uwagę na ich wymowę.
6. Produkcja. Uczniowie otrzymują kartę pracy i samodzielnie uzupełniają ją korzystając z wyrazów zapisanych na tablicy.
7. Podsumowanie. Po uzupełnieniu karty pracy poszczególni uczniowie odczytują zapisane zdania. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego zadania, koryguje ewentualne nieścisłości. Objaśnia, w jaki sposób mają dalej pracować nad książeczką na lekcji informatyki i plastyki.
8. Pożegnanie uczniów.
Na lekcji informatyki uczniowie przepisują teksty na czterech kartach i drukują. Na lekcji plastyki wklejają zdjęcia i ozdabiają poszczególne karty książeczki oraz wykonują stronę tytułową. Zajęcia odbywają się przy współpracy z nauczycielem informatyki i plastyki. Na kolejnej lekcji języka angielskiego książeczki są jeszcze raz sprawdzane przez nauczyciela, omawiane.Uczniowie wspólnie z nauczycielem pakują książeczki do wysłania i adresują paczkę.


Załącznik nr 1.
This is me
My name is .......................................
I am .............. years old.
My favourite subjects at school are: .....................................
I like ........................................ in my free time.
I don’t like ........................................
My favourite food is.............................. I don’t like eating.....................
(picture of a student)

My family
My mum’s name is ............................
She is ........................ years old.
She works in ......................, she is ............................
My dad’s name is ............................
He is ........................ years old.
He works in ......................, he is ............................
I have (one/two etc.)...... brother (brothers) / sister (sisters). Or I don’t have any brothers or sisters.
His / Her name is .................. He / she is ......years old.
He/she is interested in ..............................
(picture of a family)

My pets
I have a pet (I have one/two etc. pets). It is (they are) ...........
My (cat’s, dog’s, rabbit’s etc.) ........... name is ..........................
It is big/small and it is ............(colour).
(picture of a pet)

My house
I live in a big/small house. (I live in a flat). There are ......... rooms in my house. My bedroom is .........(big/small), and the walls are............(colour). I share my room with my brother/sister. Or I have a room for myself. I have (have not) a garden next to the house.
(picture of a house)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.