X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11914
Przesłano:
Dział: Języki obce

Piszemy CV - scenriusz lekcji języka niemieckiego

Język niemiecki: PISZEMY CV / CURRICULUM VITAE/

Hasła programowe:
Wzbogacenie słownictwa dotyczącego życia codziennego, rozwijanie sprawności pisania, rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu języka.

CELE:

Po zrealizowaniu ćwiczenia uczeń powinien:
• Wykorzystywać właściwe słownictwo przy pisaniu CV;
Ekonomiczne
Po zrealizowaniu ćwiczenia uczeń powinien:
• Omówić prawidłową strukturę CV
• Wymienić zasady pisania CV

CZAS: 25 minut

OPIS PRZEBIEGU ĆWICZENIA:

W dobie zjednoczonej Europy coraz więcej osób wyjeżdża do pracy w Niemczech. Niezbędnym elementem jest złożenie u pracodawcy swojego CV w języku niemieckim.
Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się pisać własne CV zarówno w języku polskim jak i niemieckim.

Zaprezentowanie i omówienie struktury CV. Rozdanie kart pracy ucznia i wspólne przeanalizowanie CV Franka Bzdaka.

Po omówieniu struktury uczniowie spróbują samodzielnie napisać swoje własne CV. Pomocny będzie czysty formularz, gdzie mogą wpisywać swoje dane.


KARTA PRACY UCZNIA

Franciszek Bzdak
Dane osobowe Personal Daten
Data urodzenie Geburstagdatum 28.sierpień 1984
Adres

Adresse 12-200 Pisz
ul. Sienkiewicza 13/4
12-200 Pisz
Sienkiewiczstrasse 13/4
Polen
e-mail e-mail
Telefon Telefon Franek@wp.pl
Edukacja Erziehung
Data (rozpoczęcia i zakończenia)
1 wrzesień 2002 – 30 czerwiec 2005

Datum (Beginn und Endung)
1 September 2002 – 30 Juni 2005 Nazwa szkoły zawodowej i adres
ZSZ w Piszu.
12-200 Pisz ul. Dworcowa 3

Name Berufschule und Adresse

Berufschule in Pisz. Dworcowastrasse 3
12-200 Pisz , Polen

Data (rozpoczęcia i zakończenia)
1. wrzesień 1998 – 30. czerwca 2002
Datum (Beginn und Endung)
1 September 1998- 30 Juni 2002
Nazwa szkoły gimnazjalnej i adres
Specjalne Gimnazjum w Giżycku
ul. Nowotki 54
13-237 Gizycko
Name Gimnasium und Adresse
Gimnasium fur Behindrete
Nowotkistrasse 54
13-237 Giżycko, Polen

Data (rozpoczęcia i zakończenia)
1 wrzesień 1995 – 30 czerwiec 1998

Datum (Beginn und Endung)
1 September 1995 – 30 Juni 1998 Nazwa szkoły podstawowej
Szkoła Podstawowa w Koźlu

Name Grundschule

Grundschule in Koziol ,Polen
Data (rozpoczęcia i zakończenia)

28 październik 2005 – 28 styczeń 2006

Datum (Beginn und Endung
28 Oktober 2005 – 28 Januar 2006 Kursy, szkolenia, dodatkowe dyplomy

Stolarz

Tischler
Doświadczenie zawodowe Beruferfharung
Miesiąc i rok ostatniego miejsca pracy
styczeń 2010

Monat und Jahr der letzter Arbeitplatz
Januar 2010
Nazwa i adres miejsca pracy oraz stanowisko
Piekarnia Laskowski – piekarz
ul. Warszawska 45, 12-200 Pisz
Name und Adresse der letzter Arbeitsplatz und Stellungnahme
Bäckerei „Laskowski“ Backer
Warszawskastrasse 45, 12-200 Pisz, Polen

Miesiąc i rok przedostatniego miejsca pracy

Kwiecień 2008
Monat und Jahr der vorletzter Arbeitplatz
April 2008

Nazwa i adres miejsca pracy oraz stanowisko
Piekarnia „Wileńska” piekarz
ul. Polna 13, 12-200 Pisz

Name und Adresse der vorletzter Arbeitsplatz und Stellungnahme

Bäckerei „Wileńska“ Backer
Polnastrasse 13, 12-200 Pisz Polen

Znajmość języków obcych
Jaki język język niemiecki
Welche Fremdsprache
Deutsch Stopień znajomości - dobry
Wie kann ich das - gut

Dodatkowe

Andre Prawo jazdy kategorii B
Das Fireschein B


KARTA PRACY UCZNIA

Dane osobowe Personal Daten
Data urodzenie Geburstagdatum
Adres Adresse
e-mail e-mail
Telefon Telefon
Edukacja Erziehung
Data (rozpoczęcia i zakończenia)

Datum (Beginn und Endung)
Nazwa szkoły zawodowej i adres

Name Berufschule und Adresse

Data (rozpoczęcia i zakończenia)

Datum (Beginn und Endung)
Nazwa szkoły gimnazjalnej i adres

Name Gimnasium und Adresse

Data (rozpoczęcia i zakończenia)

Datum (Beginn und Endung)
Nazwa szkoły podstawowej i adres

Name Grundschule und Adresse

Data (rozpoczęcia i zakończenia)

Datum (Beginn und Endung

Kursy, szkolenia, dodatkowe dyplomy
Doświadczenie zawodowe Beruferfharung
Miesiąc i rok ostatniego miejsca pracy

Monat und Jahr der letzter Arbeitplatz

Nazwa i adres miejsca pracy oraz stanowisko

Name und Adresse der letzter Arbeitsplatz und Stellungnahme

Miesiąc i rok przedostatniego miejsca pracy

Monat und Jahr der vorletzter Arbeitplatz

Nazwa i adres miejsca pracy oraz stanowisko

Name und Adresse der vorletzter Arbeitsplatz und Stellungnahme

Znajmość języków obcych
Jaki język
Welche Fremdsprache Stopień znajomości
Wie kann ich das

Dodatkowe

Andre

(Karty sporządzone w formie tabelarycznej - dop. red.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.