X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11909
Przesłano:

Projekt Obchodów betyfikacji JPII

APEL POŚWIĘCONY OBCHODOM BEATYFIKAJI JANA PAWŁA II
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W ŁUPKACH
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Autor projektu: Anna Maria Andrzejczyk, Mariola Mierkowska, Monika Woźniak
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach

Projekt realizowany we współpracy nauczycieli i wychowanków SOSW w Łupkach.
Uroczystość szkolną poprzedzi cykl zajęć, których cele, zadania, treści i osiągnięcia zostały sformułowane w oparciu podstawę programowa kształcenia ogólnego z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

CELE PROJEKTU:
• kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci i młodzieży,
• budzenie zainteresowań przeszłością Jana Pawła II,
• kształtowanie szacunku do osób starszych,
• wprowadzanie w tradycje kultury narodowej,
• rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności narodowej,
• kształcenie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy.

ŚRODKI:
• teksty piosenek,
• dekoracja w formie gazetki tematycznej,
• materiały do przygotowania scenografii uroczystości.

POŻĄDANE EFEKTY:
• wywołanie przeżyć,
• pogłębienie wiedzy wśród uczestników uroczystości,
• zaangażowanie uczniów i nauczycieli,
• umiejętność współpracy w zespole i grupie,
• rozbudzanie uczuć patriotycznych,
• prezentowanie odpowiedniej postawy patriotycznej i obywatelskiej.

CYKL ZAJĘĆ POPRZEDZAJĄCYCH UROCZYSTOŚĆ SZKOLNĄ

1. Zajęcia pozalekcyjne o charakterze zajęć ,,roboczych” przygotowujące uczniów do uroczystości.

Cele:
• kształcenie umiejętności mówienia i recytowania w publicznych sytuacjach komunikacyjnych,
• budzenie zainteresowań przeszłością osoby Jana Pawła II,
• umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w pracach nad oprawą uroczystości,
• rozwijanie ogólnej wrażliwości uczniów.
Zadania:
• doskonalenie umiejętności komunikacyjnej,
• tworzenie sytuacji, w których uczeń zdobywa wiedzę na temat wydarzeń z życia Jana Pawła II,
• stwarzanie uczniom możliwości twórczej aktywności,
• dostarczanie pozytywnych przeżyć wewnętrznych i satysfakcji,
Treści:
• teksty piosenek,
• życie, twórczość Jana Pawła II,
• działania muzyczne i plastyczne,
Osiągnięcia:
• wygłaszanie wierszy, czytanie tekstów,
• przedstawienie faktów z życia i twórczości Jana Pawła II
• grupowe działanie na forum szkoły,
• dokonywanie podstawowych wyborów wartości.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

Działania
Okres realizacji Osoba odpowiedzialna

1. Opracowanie projektu, gromadzenie materiałów, selekcja.

2. Zapoznanie uczniów uczestniczących w projekcie z tematyką oraz celem projektu.

3. Przygotowanie scenariusza uroczystości szkolnej

4. Przydział zadań

5. Cykl zajęć ,,roboczych” poprzedzających uroczystość szkolną (praca nad tekstami i oprawą muzyczną).

6. Przygotowanie i dostarczenie zaproszeń na uroczystość.

7. Gazetka okolicznościowa.

8. Oprawa plastyczna i scenografia uroczystości szkolnej.

9. Próba generalna.

10. Uroczystość.
Kwiecień 2011

Kwiecień 2011

Kwiecień 2011

Kwiecień 2011

Kwiecień 2011

27.04.2011

Kwiecień 2011

27.04.2011

28.04.2011

29.04.2011
Anna Maria Andrzejczyk, Mariola Mierkowska, Monika Woźniak
j.w.

j.w.

j.w.

Anna Maria Andrzejczyk, Mariola Mierkowska, Monika Woźniak

Adrian Laszkowski

Paulina Misiak, Urszula Misiak, Adrian Laszkowski

Anna Maria Andrzejczyk, Mariola Mierkowska, Monika Woźniak

j.w

j.w

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.