X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11897
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test do podręcznika Laser B 1+ (unit 4-5)

Test Unit 4-5 Laser B1+

1. Przetłumacz na język angielski:
wypłata miesięczna lub roczna
tygodniówka
obsługa, personel
w pisemnej formie
dziennikarz
hydraulik
inżynier budownictwa lądowego i wodnego
urzędnik państwowy
obrazy
transmitować
nagłówki
przełączyć na inny kanał
opera mydlana
komedia sytuacyjna
widz ______/15 pkt.

2.Przetłumacz na język polski:
electrician
accountant
sales rep
labourer
expenses
on strike
applicant
retired
get the sack
contestant
newsreader
producer
be on the spot
a couch potato
hit the headlines _______/ 15 pkt.

3.Utwórz rzeczowniki od podanych słów
- inform - ___________________________________
- ambitious - _________________________________
- advertise- __________________________________
- qualify - ___________________________________
- explain- ___________________________________
- active - ____________________________________
- enjoy - _____________________________________
- lazy - _____________________________________
- polite - ____________________________________
- major - ____________________________________ _______/10 pkt.

4. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasu past perfect lub past perfect continuous

1. I wasn't hungry, because I ____________________________(already eat) a big lunch.
2. When we went back, our house was empty. Somebody _______________________(rob) us.
3. How many times ___________________________________(you meet) her before yesterday?
4. She _____________________________(apply) for this job for a long time and finally she got it.
5. He ___________________________________ (have) his car for 2 motnhs before he wrote it off.
6. I _________________________________(play) tennis so long that later I was totally exhausted.
7. We were good friends. We _________________________(know) each other for a long time.
8. I _______________________________________(finish) cooking so I could get some rest.
9. I _______________________________(wait) for 30 minutes before the train arrived.
10. The ground was wet. It ___________________________(rain).
______/10 pkt.

5. Uzupełnij zdania odpowiednią formą stopnia wyższego i najwyższego słów w nawiasach
1. We like wearing the ______________________ (late) fashion.
2. These trousers are ____________________ (comfortable) than those jeans.
3. She is ______________________ (happy) now than he was last year.
4. You are the ________________________ (pretty) girl in class.
5. My grandma is _______________________ (old) than my grandpa.
6. The red dress is the __________________(attractive) in the shop.
7. I always tell the ___________________(fun) jokes.
8. Your hair is ____________________ (curly) than my hair.
9. My hair is ________________ (short) than yours.
10. My new job is much____________(hard) than my previous.
_______/10 pkt.

6. Podane zdania przekształć na stonę bierną (passive voice)

1 . They are using the computer at the moment .
______________________________________________________

2 . Kate was watering flowers when I came .
______________________________________________________

3 . The apprentice was writing a book.
_____________________________________________________

4 . Bill is planting a tree in the garden .
_____________________________________________________

5 . President will give a speech tommorow.
_____________________________________________________

6 . Laura has read this novel .
_____________________________________________________

7 . Somebody has broken the vase .
______________________________________________________

8 . Queen hasn’t released a new album for ten years .
____________________________________________________

9 . Paul ate an Apple.
______________________________________________________

10. The boss will do it .
______________________________________________________

_______/10 pkt.

Total points _________________ Grade ___________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.