X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1183
Przesłano:

Walka ze stresem. Scenariusz nr 4 do "Programu profilaktycznego dla młodzieży"

Czas trwania : 1godzina.

Główne cele zajęć :

- poznanie przez wychowanków definicji słowa stres i sytuacji stresowych,
- poznanie źródeł stresu,
- kształtowanie postawy otwartości oraz umiejętności swobodnego mówienia o swoich stanach psychicznych,
- kształcenie umiejętności współpracy w grupie oraz radzenia sobie ze stresem,
- zaspokojenie potrzeb akceptacji, kontaktu z innymi, bezpieczeństwa.

Cele operacyjne :

Wychowankowie :
- wiedzą, co to jest stres i jakie są jego źródła,
- potrafią poradzić sobie w sytuacjach stresowych,
- potrafią współpracować w grupie.

Metody :

- zabawy interakcyjne;
- praca w grupach;
- dyskusja;
- metody plastyczne

Formy pracy :

- zbiorowa,
- grupowa jednolita i zróżnicowana,
- indywidualna jednolita i zróżnicowana.

Środki dydaktyczne :

- materiały piśmienne (arkusze papieru, kolorowe pisaki);
- karta ćwiczeń „Walka ze stresem”.


Przebieg zajęć :

1. Zabawa interakcyjna „Moje pytanie do nowo poznanej osoby”.

2. Wspólny rysunek w grupach „Jak wyobrażam sobie stres”.

3. Praca w grupach – wypisywanie sytuacji stresowych.

4. Ćwiczenie „Ulice i ścieżki”.

5. Omówienie ćwiczenia
* jak czuliście się jako osoby ścigane ?
* jak czuliście się jako osoby ścigające ?
* jakie myśli towarzyszyły osobom ściganym ?
* jakie myśli towarzyszyły osobom ścigającym ?

6. Ćwiczenie „Czym jest stres” – definiowanie poprzez analogię.

7. Podanie ogólnie przyjętej definicji stresu i podstawowych informacji dotyczących stresu (poziom stresu, objawy, skutki, sposoby radzenia sobie ze stresem);

8. Wypełnianie karty ćwiczeń „Walka ze stresem”;

9. Omówienie i podsumowanie ćwiczenia.

Ewaluacja : Wychowankowie odpowiadają na pytania :
- Czy podobały ci się zajęcia?
- Co twoim zdaniem było najważniejsze?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.