X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11707
Przesłano:

Olimpiada Geniuszy - zawody sportowo - rekreacyjne dla uczniów bioracych udział w zajęciach wyrównawczych

Olimpiada Geniuszy
Zawody sportowo - rekreacyjne

Cele olimpiady
- integracja uczniów uczęszczających na zajęcia wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną;
- wspólna zabawa dająca poczucie przynależności do zespołów szkolnych;
- praktyczne sprawdzenie umiejętność zastosowania przez uczniów wiedzy wyniesionej z zajęć wyrównawczych i terapeutycznych, a przede wszystkim zaprezentowanie umiejętności naszych wychowanków;
• podwyższenie poczucia wartości uczestników

Ogólne informacje o imprezie
- Termin imprezy: maj/czerwiec
- Uczestnicy : dzieci z klas II – VI SP. , uczestniczące w zajęciach wyrównawczych i terapeutycznych z zaprzyjaźnionych szkół, wraz z opiekunami.
- Miejsce zbiórki i godzina rozpoczęcia imprezy: boisko szkolne ............. godzina 1400.
- Czas trwania imprezy: ok. 4 godziny.
- Organizatorzy: Zespół Szkół Publicznych ..................
- Osoby odpowiedzialne: pedagog szkolny, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele zajęć wyrównawczych i terapeutycznych

Szczegółowy plan Olimpiady
- 1400 – powitanie uczestników przez dyrektora szkoły (miejsce: boisko szkolne)
- 1405 – prezentacja opiekunów przydzielonych każdej z drużyn startujących w olimpiadzie (4 opiekunów dla 4 reprezentacji); dokonanie ślubowania olimpijskiego i zapalenie znicza olimpijskiego; (pedagog, przedstawiciel SU)
- 1410 – odczytanie godzinowego programu konkurencji, wręczenie identyfikatorów każdemu uczestnikowi olimpiady oraz szczegółowego planu konkurencji; (pedagog)
- 1415 - 1430 – przygotowanie się uczestników do rozpoczęcia konkurencji sportowych (miejsce: wyznaczone szatnie w budynku szkolnym; drużyny z opiekunami wyznaczonymi przez organizatorów i nauczycielami udają się do szatni szkolnych)
- 1430 – 1630 - rozpoczęcie konkurencji sportowo – rekreacyjnych na boisku szkolnym;
- 1630 - 1700 – przerwa na poczęstunek (miejsce: plac obok boiska szkolnego); występ muzyczno – wokalnego zespołu szkolnego. (opiekun zespołu)
- 1700 – prezentacje szkół (drużyny prezentują wcześniej wykonane plakaty, gazetki, maskotki drużyn - logo);
- 1730 – podsumowanie punktacji drużynowej, ogłoszenie laureatów i zwycięzców poszczególnych konkurencji, wręczenie nagród (miejsce: scena obok boiska szkolnego, odpowiedzialni: nauczyciele w-f, pedagog, wręczający: dyrektor szkoły)
- 1800 – pożegnanie uczestników , zgaszenie znicza olimpijskiego i zakończenie imprezy (dyrektor szkoły)

Opis konkurencji
- KONKURENCJA 1 – bieg z przeszkodami (4 zawodników z każdej drużyny)
Bieg z przeszkodami na czas, przy ostatnim pachołku należy nadmuchać balonik tak mocno, aby pękł, następny zawodnik startuje po powrocie na metę kolegi z drużyny.
- Potrzebny sprzęt: 8 pachołków, karton z balonikami (20), stoper do mierzenia czasu, gwizdek;
- Obsługa konkurencji: 2 sędziowie na starcie (startowy + protokolant), osoby wspomagające przy ostatnim pachołku ( 4 uczniów gimnazjum);

- KONKURENCJA 2 – skok na odległość (8 zawodników z każdej drużyny + 2 opiekunów)
Skok z miejsca, skacze pierwsza osoba a następnie z miejsca, do którego doskoczyła, skok wykonuje druga osoba z drużyny, itd.
Liczy się łączna długość 10 skoków drużyny.
- Potrzebny sprzęt: miara, gwizdek
- Obsługa konkurencji: 2 sędziowie na starcie (starter + protokolant), osoba wspomagająca (uczeń gimnazjum)

- KONKURENCJA 3 – konkurencja sportowo - matematyczna
Bieg z przewrotem w przód na materacu gimnastycznym;
rzut 3 woreczkami do koła – po wykonaniu ćwiczeń i dobiegnięciu do pachołka zawodnik losuje jedno z 4 zadań matematycznych (dodawanie, odejmowanie, dzielenie lub mnożenie).
Punktowana jest poprawność odpowiedzi, celność rzutów i czas końcowy drużyny.
- Potrzebny sprzęt: 4 materace, gwizdek, 12 woreczków z piaskiem, 4 koła (Hula – Hoop) oraz 4 zestawy zadań matematycznych
- Obsługa konkurencji: 5 sędziów i 4 uczniów gimnazjum.

- KONKURENCJA 4 – konkurencja sprawnościowo - plastyczna
Drużyny 4 osobowe otrzymują zestawy kredek i 4 temperówki oraz portrety patrony szkoły (Jana Pawła II).
Konkurencja polega na zaostrzeniu kredek potrzebnych do pokolorowania portretu.
Punktowany jest czas i estetyka pracy.
- Potrzebny sprzęt: 4 zestawy kredek, 16 temperówek, 4 portrety patrona
Obsługa konkurencji: 1 sędzia (nauczyciel plastyki) i 4 uczniów gimnazjum

- KONKURENCJA 5 – konkurencja sprawnościowo - polonistyczna
Drużyny 4 osobowe otrzymują piłkę „uszatą”.
Konkurencja polega na skokach na piłce „uszatej” do pachołka, gdzie należy ułożyć z rozsypanki znane przysłowie.
Punktowany jest czas i poprawność odpowiedzi.
- Potrzebny sprzęt: 4 stoliki, 4 zestawy przysłów, 4 piłki „uszate”
- Obsługa konkurencji: 5 sędziów i 4 uczniów gimnazjum.

- KONKURENCJA 6 – konkurencja sprawnościowa
Ulokowanie na materacu jak największej liczby osób i utrzymanie się na nim przez 10 sekund.
W konkurencji mogą brać udział rodzice, kibice, nauczyciele ...
- Potrzebny sprzęt: 1 materac, stoper
- Obsługa konkurencji: 1 sędzia i 2 uczniów gimnazjum

- KONKURENCJA 7 – konkurencja sprawnościowa
4 osoby z drużyny mając do dyspozycji 4 piłki do koszykówki starają się wrzucić jak najwięcej razy piłkę do kosza w czasie 60 sekund.

- Potrzebny sprzęt: 4 piłki do koszykówki, stoper
- Obsługa konkurencji: 2 sędziów (jeden mierzy czas, drugi liczy punkty uzyskane przez drużynę

- KONKURENCJA 8 – konkurencja sportowa
5 osób z drużyny żongluje kolejno piłką do piłki nożnej. Próba jest zakończona, gdy piłka dotknie ziemi. Liczy się łączna liczba podbić piłki wszystkich zawodników z drużyny.
- Potrzebny sprzęt: piłka do gry w piłkę nożną.
- Obsługa konkurencji: 1 sędzia i 1 uczeń gimnazjum

- KONKURENCJA 9 – konkurencja sprawnościowa
Wspólny skok przez dużą skakankę.
Dwoje zawodników kręci długą skakanką. Zawodnicy starają się kolejno dochodzić, do czasu gdy skakanka wykonuje pełny obrót nie zatrzymana przez zawodnika. W konkurencjo mogą uczestniczyć wszyscy członkowie drużyny, opiekunowie i goście. Liczba punktów jest równa ilości zawodników, którym udało się przeskoczyć przez skakankę
- Potrzebny sprzęt: długa skakanka gimnastyczna.
- Obsługa konkurencji: 1 sędzia i 1 uczeń gimnazjum

- KONKURENCJA 10 – konkurencja sprawnościowa
Przeciąganie liny.
Drużyny składające się z 12 zawodników (mogą być opiekunowie) starają się przeciągnąć linę na własną stronę.
- Potrzebny sprzęt: długa lina, dwa pachołki, kolorowa szarfa.
- Obsługa konkurencji: 1 sędzia

- KONKURENCJA 11 – konkurencja sprawnościowa
Rzut piłką lekarską.
drużyny w składzie 8. osobowym rzucają kolejno piłka lekarską na odległość. Kolejny zawodnik wykonuje rzut z miejsca, gdzie piłkę dorzucił poprzednik z drużyny. Liczy się łączna odległość 8 rzutów. Technika rzutu dowolna.
- Potrzebny sprzęt: 4 piłki lekarskie, miara.
- Obsługa konkurencji: 1 sędzia i 1 uczeń gimnazjum

- KONKURENCJA 12 – konkurencja matematyczna
Quiz matematyczny.
Drużyny w składzie 20 osobowym odpowiadają na wszystkie pytania matematyczne, które otrzymują na kartce. Odpowiedzi zapisuje wybrany przez grupę lider. Czas odpowiedzi – 3 minuty
- Potrzebny sprzęt: 4 koperty z zestawem pytań, 4 długopisy, stoper.
- Obsługa konkurencji: 1 sędzia i 4 uczniów gimnazjum

Przerwa
- Podsumowanie wyników konkurencji – sędzia główny zawodów + przedstawiciele drużyn
- Występ szkolnego zespołu wokalno – muzycznego
- Poczęstunek dla uczestników olimpiady zorganizowany przez Radę Rodziców (ok. 5 osób):
- Ciasto przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich
- Napoje sponsorowane przez sklep spożywczy ........
- Lody ufundowane przez firmę .........
Czas przerwy: 30 minut.

Prezentacje szkół
- Wszystkie szkoły biorące udział w olimpiadzie przygotowały wcześniej plakaty, gazetki, maskotki drużyn – logo, które miały uświetnić imprezę i przybliżyć wizerunek szkoły.
- Drużyny zostają nagrodzone słodyczami ufundowanymi przez firmę ..........

Podsumowanie imprezy i wręczenie nagród
- Ogłoszenie wyników poszczególnych drużyn oraz wyłonienie laureatów poszczególnych konkurencji (drużyn) wraz z wręczeniem dyplomów i nagród dla szkół.
- Miejsce: scena obok boiska szkolnego
- Odpowiedzialni: pedagog, nauczyciele wychowania fizycznego, , nauczyciele zajęć wyrównawczych i terapeutycznych
- Wręczający: dyrektor szkoły

Zakończenie Olimpiady
- Podziękowanie uczestnikom Olimpiady Geniuszy za udział i sportowy doping (dyrektor szkoły)
- Zgaszenie znicza olimpijskiego (przedstawiciel zwycięskiej drużyny)
- Wspólne odśpiewanie ulubionej pieśni patrona zaproszonych szkół – „Barki”.
- Zakończenie imprezy

Załączniki
- Konkurencja 3 (przykładowy zestaw zadań matematycznych)
- Konkurencja 4 (portret Jana Pawła II)
- Konkurencja 5 (rozsypanki - przysłowia)
Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą
Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma
Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada
Zrobić z igły widły
- Konkurencja 12 (Quiz matematyczny)
1. Czy kwadrat jest prostokątem? (tak)
2. Wynik mnożenia to... (iloczyn)
3. Ile cm ma metr? (100cm)
4. Dwaj chłopcy grali w warcaby przez 4 godziny. Ile grał każdy z nich? (4 godziny)
5. Jak obliczyć obwód kwadratu? (4 razy bok)
6. Jedna godzina, to ile minut? (60)
7. Ile dni ma luty? (28 lub 29)
8. Czy kąt prosty ma 100 stopni? (nie)
9. Ile godzin ma doba? (24)
10. Czekoladę przełamano na pół. Czy to znaczy, że przełamane części są równe? (tak)
11. Arbuza podzielono na dwie części. Czy to znaczy, że podzielono go na pół? (nie)
12. Czy prawidłowy jest zwrot: „większa połowa” (nie)
13. Czy można powiedzieć, że pół pomarańczy i pół mandarynki to tyle samo? (tak)
14. Czy prosta ma początek i koniec? (nie)
15. Jaki jest wzór na pole prostokąta? (bok razy bok lub a*b)

Opracowali: Mariola Fiałkowska, Artur Breszka
nauczyciele Zespółu Szkół Publicznych
w Bobowie, woj. pomorskie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.