X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11706
Przesłano:

"Czy wierzycie w świętego Mikołaja?" - konspekt zajęć z funkcjonowania osobistego

KONSPEKT ZAJĘĆ
Z FUNKCJONOWANIA OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W RYBNIKU
Klasa III a/p

Data: 9.12.2009
Prowadzący: mgr Anna Wołowiec
Czas trwania: 2 x 45 minut
Temat lekcji: Czy wierzycie w świętego Mikołaja?

Cel główny:
Poznanie niektórych faktów z życia biskupa Mikołaja
Cele operacyjne:
a) uczeń potrafi rozwiązać zadania matematyczne oraz rozsypankę sylabową.
b) potrafi wypowiadać się pełnymi, spójnymi zdaniami
c) potrafi uzupełnić tekst z lukami
d) potrafi wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych
e) umie współpracować w grupie
e) stosuje zwroty grzecznościowe: dzień dobry, proszę, dziękuje, przepraszam, do widzenia
f) potrafi zadbać o estetykę wykonywanej pracy
g) potrafi skupić uwagę na wykonywanej pracy

Metody pracy:
1. Słowna
a) podająca: objaśnienie podstawowych wiadomości, opis, dyskusja,
rozmowa kierowana
b) poszukująca: gry dydaktyczne
c) oglądowa: pokaz, przedstawienie ilustracji, instruktaż działania
(wykonywania)
d) praktycznego działania: wykonywanie konkretnych ćwiczeń,
ekspresja twórcza.

Formy pracy:
1. zbiorowa:
2. indywidualna

Zasady:
przystępności, systematyczności, łączenia teorii z praktyką,
trwałości wiedzy, świadomego i aktywnego udziału uczniów,
życzliwej pomocy

Środki dydaktyczne:
karty pracy (zadania matematyczne, tekst z lukami, paski z pytaniami),
gazeta, tekst o biskupie, ilustracje

TOK LEKCJI:
Zajęcia wstępne:
- Prowadzący wita się z uczniami
- Nauczyciel sprawdza obecność
- Nauczyciel razem z uczniami przypomina wiadomości z poprzedniej lekcji

Praca poznawcza - obserwacja i kojarzenie:
-Prowadzący nawiązuje do tematu lekcji – prosi uczniów, by rozwiązali działania matematyczne – których rozwiązaniem jest temat lekcji
- Nauczyciel zapisuje temat na tablicy i prosi uczniów o zapisanie tematu w zeszycie. Ustalenie daty.
- Wklejenie karty pracy z działaniami matematycznymi do zeszytu
- Dyskusja na temat rozwiązanego hasła:
a) kto z was wierzy w świętego Mikołaja?
b) czy święty Mikołaj istniał naprawdę?
- Nauczyciel rozdaje krótki tekst o świętym Mikołaju. Prosi ucznia o odczytanie tego teksu na głos.
- Prezentacja Miry (Turcji) na mapie
- Prowadzący prosi uczniów o wylosowanie pasków z pytaniami. Uczniowie szukają odpowiedzi w tekscie:
a) Skąd pochodzi biskup Mikołaj?
b) W jakich latach żył?
c) Czym zasłynął biskup Mikołaj?
d) Ile lat żył?
e) Jakie miał nadprzyrodzone moce?
- Uczniowie zapisują odpowiedzi w zeszycie
- Uczniowie uzupełniają kartę św. Mikołaja
- Nauczyciel wiesza na tablicy wizerunek św. Mikołaja. Prosi uczniów, by zaproponowali hasła z którymi kojarzy im się św. Mikołaj.
Uczniowie wklejają wizerunek Mikołaja do zeszytu i przepisują skojarzenia.
- Nauczyciel rozdaje uczniom tekst do uzupełnienia.
- Rozmowa na temat:
a) czy współcześnie jest ktoś taki, kto pełni funkcję Mikołaja?
b) gdzie mieszka?
- Odczytanie informacji dotyczących Laponii – ojczyzny współczesnego
Mikołaja. Prezentacja Laponii na mapie.

Ekspresja:
- załączniki

Zajęcia końcowe:
- Podsumowanie zajęć
- Ocena pracy uczniów
- Pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.