X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11679
Przesłano:

Program warsztatów literackich pt. "Czytaj i pisz z nami!"

PROGRAM WARSZTATÓW LITERACKICH:
„Czytaj i pisz z nami!”
ORGANIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 W POZNANIU
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010.

Wstęp:

Literatura od wielu wieków towarzyszy człowiekowi. Wykorzystuje się ją zarówno w procesie dydaktycznym, jak i wychowawczym. Trafnie dobrana książka oraz materiał pozatekstowy (ilustracje, filmy, muzyka, programy multimedialne itp.) przyczyniają się do rozwoju osobowości oraz utrzymania równowagi emocjonalnej. Teksty dostarczają nam rozmaitych wzorców ludzkich zachowań. Mogą rozwijać pożądane cechy charakteru i wspomagać realizowanie wytyczonych celów.
Warsztaty literackie w szkole specjalnej zorganizowano w celu zachęcenia uczniów do planowych oraz systematycznych kontaktów z literaturą. Zajęcia będą miały charakter terapeutyczny. Przerabiane teksty powinny wspierać dzieci i młodzież upośledzoną w ich rozwoju. Przede wszystkim przygotowywać do pełnienia różnych ról społecznych, pomagać w rozwiązywaniu problemów życiowych, a także działać kojąco – zmniejszać stres oraz lęk, łagodzić agresję. Stać się najkrótszą drogą do akceptowania własnej inności.
Podczas zajęć warsztatowych zostaną wykorzystane naturalne predyspozycje uczniów upośledzonych umysłowo. Nacisk położony będzie na przyjazną atmosferę, pełną wzajemnej akceptacji. Nauczyciele prowadzący zintegrują w jak największym stopniu grupę uczestników. Przy czym, we wszelkich proponowanych zadaniach obowiązywać będzie zasada dobrowolności udziału. Efekty pracy w dużej mierze zależeć będą od możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo.

CELE :

- opanowanie wybranych, podstawowych wiadomości z zakresu literatury,
dziennikarstwa i kinematografii;
- doskonalenie umiejętności mówienia, czytania i pisania;
- wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa uczniów;
- kształtowanie nawyku posługiwania się poprawną polszczyzną na co dzień;
- kształtowanie właściwego stosunku do książki i czasopisma jako źródła
informacji i rozrywki;
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i twórczych;
- kształtowanie wrażliwości emocjonalnej;
- zachęcanie do pozyskiwania i gromadzenia informacji;
- przeżywanie satysfakcji z własnej pracy i jej efektów;
- kształcenie umiejętności współpracy w grupie.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Metody :

- słowna;
- poglądowa;
- praktyczna;
- zabawowa;
- aktywizujące
>burza mózgów,
>mapa pojęciowa,
>grupy zadaniowe,
>drama.

2. Formy :

- indywidualna;
- grupowa;
- zbiorowa.

3. Środki dydaktyczne :

- P. Czapliński, P. Śliwiński „ Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji ”, 1999 r.
- M. Molicka „ Bajki terapeutyczne ”, 1999 r.
- red. I Stawowy-Wojnarowska „ Nauczanie w klasach 4-8 szkoły specjalnej”, 1990 r.
- Encyklopedia PWN ( 3 CD – edycja 2005 ).
- Szkolna Multimedialna Encyklopedia ( „ Przyjaciółka ” – Wielka Kolekcja Edukacyjna 2004 ).
- Gazety codzienne oraz magazyny i czasopisma.
- Wybrane słowniki, encyklopedia, tomiki wierszy, fragmenty prozy, filmy ( DVD, VHS ), płyty CD.


TEMATYKA ZAJĘĆ :

1. Analiza wybranych utworów z poezji i prozy.
2. Umiejętne korzystanie z czasopism, książek, słowników, encyklopedii, prasy, informatorów, scenariuszy, pism użytkowych, katalogów bibliotecznych, internetu i programów multimedialnych.
3. Zasady konstruowania wierszy, opisów ,charakterystyk, opowiadań, artykułów, sprawozdań, listów, scenariuszy, dialogów, wywiadów, pamiętnika, życzeń okolicznościowych ( próby ich pisania przez uczniów – samodzielnie lub z pomocą nauczyciela ).
4. Zasady poprawnej recytacji wierszy ( indywidualnie i zbiorowo ).
5. Ilustrowanie dzieł literackich różnymi formami inscenizacji : dramatyzacją, dialogami, elementami teatralnymi oraz wytworami plastyczno-technicznymi.
6. Czerpanie natchnienia poetyckiego z utworów muzycznych i plastycznych.
7. Funkcja i charakterystyka komunikatów medialnych drukowanych, wizualnych i dźwiękowych.


Opracowały :

Jagna Matuszak
Lidia Lisowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.