X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11495
Przesłano:

Figury płaskie - gry i zabawy dydaktyczne. Konspekt lekcji matematyki w klasie V

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE V

Temat: Figury płaskie - gry i zabawy dydaktyczne.

Cel główny: utrwalenie zdobytych wiadomości dotyczących figur płaskich

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- pozna sposób składania pięciokąta foremnego
- utrwala nazwy figur płaskich
- potrafi wymienić własności poznanych figur płaskich
- rozwiązuje zadania wymagające logicznego myślenia
- poszukuje strategii rozwiązania

Metody: problemowa, pokaz, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Formy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: kartki papieru, nożyczki, modele figur płaskich, karty pracy


Przebieg lekcji

1.Przypomnienie własności poznanych wielokątów.

Dzieci losują figury geometryczne( trójkąty, kwadraty, prostokąty, romby, równoległoboki, trapezy, pięciokąt foremny, sześciokąt foremny).
Nauczyciel podaje własność wielokąta, uczniowie z odpowiednim wielokątem zgłaszają się.
Pozostaje pięciokąt i sześciokąt – nazwanie figur, określenie ich własności.

2. Pokaz wykonania pięciokąta foremnego z kartki papieru. Wykonanie tego zadania przez dzieci.

3. Wykonanie z prostokątnej kartki poprzez cięcie po przekątnej dwóch jednakowych trójkątów. Określenie własności tych trójkątów.

Budowanie z tych trójkątów różnych figur poprzez składanie odpowiednimi bokami.
Mogą powstać: trójkąt równoramienny, równoległobok, prostokąt, deltoid.

4. Wklejenie do zeszytu
a) wylosowanej na początku lekcji figury
b) wybranej ułożonej figury (pkt. 3)

5. Rozwiązanie zadania.
Janek zamalował połowę kwadratu. Romek zamalował połowę reszty. Ania połowę tego co zostało i znowu Wojtek połowę reszty. W kwadracie została jedna niezamalowana kratka. Z ilu kratek składał się ten kwadrat?

6. Podsumowanie lekcji.

7. Ocena aktywności uczniów. Zakończenie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.