X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11494
Przesłano:

Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych - konspekt lekcji matematyki w klasie V

Konspekt lekcji matematyki w klasie V.

Treści programowe: Działania pamięciowe na ułamkach. Stosowanie algorytmu działań pisemnych, wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych.

Cel główny: Zastosowanie algorytmu dodawania i odejmowania pisemnego liczb dziesiętnych.

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
- odczytywać liczby dziesiętne
- dodawać i odejmować pamięciowo nieskomplikowane liczby dziesiętne,
- dodawać i odejmować sposobem pisemnym liczby dziesiętne
- stosować dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych do rozwiązania praktycznego problemu
- aktywnie uczestniczyć w lekcji

Metody pracy: dyskusja, metoda problemowa, ćwiczenia praktyczne

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Materiały i środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, kartoniki z liczbami dziesiętnymi i ułamkami zwykłymi


Przebieg lekcji

1.Powitanie uczniów. Sprawdzenie obecności.

2.Przypomnienie wiadomości z ostatnich lekcji.
Rozdanie każdemu uczniowi kartoników z liczbą(dziesiętną lub ułamkiem zwykłym)
• Dzieci szukają swojej pary poprzez odczytywanie liczb o tej samej wartości(liczby są tak dopasowane, że liczba dziesiętna łączy się z ułamkiem zwykłym)

3. Rozwianie zadania jako wprowadzenie do lekcji.

Pani Ewa była na zakupach. Zrobiła zakupy spożywcze na kwotę 34,56 zł, wartość zakupów na stoisku chemicznym wynosiła 20,60 zł. Ile reszty otrzymała pani Magdalena, zapłaciwszy za wszystkie zakupy banknotem 200 zł?
• Analiza treści zadania.
• Ustalenie sposobu rozwiązania.
Sformułowanie wniosku(Dodając lub odejmując liczby dziesiętne sposobem pisemnym, podpisujemy jedną pod drugą tak, aby przecinki znalazły się dokładnie pod sobą. W wyniku przecinek stawiamy w tym samym miejscu.)
• Rozwiązanie zadania.

4. Zapis w zeszycie tematu lekcji oraz wniosku
z poprzedniego zadania.

5. Obliczanie sposobem pisemnym sum i różnic liczb dziesiętnych (prostszych przykładów w pamięci).
a) 1,9 – 0,6 d) 6,61 – 4,41
b) 2,23 – 1,1 e) 15,2 – 11,7
c) 12,3 – 7,3 f) 0,773 – 0,207

6. Rozwiązanie zadania z treścią. Wspólna analiza treści zadania. Ustalenie sposobu rozwiązania.

Klasa VI a uzyskała na sprawdzianie średni wynik 30,7 punktów, a średni wynik klasy VI b był o 1,6 niższy niż w klasie VI a. Oblicz średni wynik sprawdzianu w klasie VI b.

7. Wykonanie działań sposobem pisemnym. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.

Oblicz liczbę
a) o 2,187 mniejszą niż 5,3
b) o 0,008 mniejszą niż 1
c) o 0,017 większą niż 2,18
d) o 6,2 większą niż 7,32
e) o 2,22 mniejszą niż 30,011

8. Podsumowanie lekcji. Ocena aktywności.

9. Pożegnanie klasy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.