X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11371
Przesłano:
Dział: Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

> Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie.
> Każdy uczeń obowiązany jest zapoznać się z regulaminem świetlicy i godzinami jej otwarcia.
> W świetlicy należy mówić szeptem, kulturalnie zachowywać się w trakcie zajęć.
> Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt i wyposażenie.

ZADANIA ŚWIETLICY

> Organizowanie pomocy w nauce uczniom słabszym.
> Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
> Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
> Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.
> Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, rozwijanie samodzielności i poszanowania cudzej własności.
> Wspieranie dzieci najmłodszych w adaptacji do nowego środowiska
> Utrwalanie wiedzy nabywanej na lekcjach i kształtowanie umiejętność jej przekazywania przez organizowanie konkursów, quizów, turniejów, rozwiązywanie krzyżówek, prowadzenie dyskusji, stwarzanie możliwości do wypowiadania się i prezentowania wiadomości.
> Tworzenie dzieciom warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce.

TWORZENIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC
Świetlica jest wyposażona w:
> pomoce naukowe umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
> przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw.

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY
Świetlica prowadzi zajęcia zgodne z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska uczniowskiego, z uwzględnieniem rozkładu jazdy autobusów dla uczniów dojeżdżających.

WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY
Do świetlicy szkolnej przyjmowani są wszyscy uczniowie, a w szczególności dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, a także uczniowie dojeżdżający.


PRACOWNICY ŚWIETLICY
Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel wychowawca.

DOKUMENTACJA
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
> roczny plan dydaktyczno – wychowawczy świetlicy szkolnej,
> dziennik zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.