X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11019
Przesłano:
Dział: Świetlica

Program pracy świetlicy

PROGRAM ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
„ŚWIETLIKI” W STARZYNIE NA ROK 2010

W roku 2010 do świetlicy będzie uczęszczało 17 dzieci mieszkających w Starzynie w tym dwoje w Starzyńskim Dworze, a jedno w Parszkowie głównie z rodzin alkoholowych i z rodzin wielodzietnych lub rozbitych i niepełnych. Aby nie tworzyć grupy dzieci odizolowanych od reszty rówieśników dopuszcza się możliwość uczestnictwa innych dzieci chętnych do zajęć (bez dożywiania).

Zajęcia w świetlicy odbywać się będą trzy razy w tygodniu: we wtorek 13:30-15:30; w środę 11:30-15:30 i w czwartek 12:30-15:30.
Będą stosowane wówczas następujące metody pracy:
gry edukacyjne,
gry i zabawy sportowe (na sali gimnastycznej w szkole Starzynie)
zajęcia plastyczne,
zajęcia kulinarne,
odrabianie prac domowych przez dzieci, które w domu nie mają sprzyjających warunków do nauki i przez dzieci, które mają trudności w nauce.

W czasie wakacji letnich i zimowych spotkania z dziećmi ze świetlicy odbywać się będą według odrębnego planu zajęć (wg harmonogramu imprez i wycieczek, które opracuję wspólnie z dziećmi według ich zainteresowań).

Niektóre dzieci z naszej świetlicy przejawiają już bardzo ważne zaburzenia zachowania: kłamstwa, kradzieże, oszustwa, wyłudzania pieniędzy, używanie wulgaryzmów.

Głównym celem świetlicy jest podjęcie działań zmierzających do wyposażenia dzieci i młodzieży w takie wartości, które będą sprzyjały i w pełni pozwolą wykorzystać ich możliwości i stworzyć model życia powszechnie akceptowany i również objęcie opieką dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym oraz z rodzin ubogich. Świetlica ma stanowić życzliwe , pogodne otoczenie zapewniające poczucie bezpieczeństwa wynikające z relacji z opiekunem.

Dla dzieci ze środowisk zagrożonych prowadzone będzie dożywianie w postaci posiłków przygotowanych przez dzieci wspólnie z wychowawczynią, w postaci gotowych do spożycia produktów kupowanych w sklepie spożywczym w „Delikatesach” w Pana Plasunia.
W celach profilaktycznych reprezentowane będą filmy edukacyjne np.: „Przemoc i agresja i jak z nimi radzić”; „Asertywność”; „Alkohol i narkotyki zanim będzie za późno”; „dzieci maltretowane i molestowane. Jak o tym rozmawiać”.

TEMATYKA ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH

Będzie realizowana głównie z zakresu zajęć warsztatowych profilaktyki uzależnień na podstawie programu „Spójrz inaczej”, zajęć socjoterapeutycznych Jacka Trzemiecznego i w/w filmów edukacyjnych oraz zdobytej wiedzy na szkoleniach przeprowadzonych przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pucku oraz Europejski Fundusz Społeczny.

1.Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
Moje uczucia
Język „ja”
Jak ukrywamy swoje uczucia?
Co innego mówimy, co innego robimy
Doceniamy innych
Co czyni nas dorosłymi?
Sztuka słuchania
Komunikacja niewerbalna

2. Rozwiązywanie problemów
Jak zachowujemy się w sytuacjach konfliktowych?
Dwa spojrzenia na konflikt
Skutki konfliktów
Rozwiązywanie konfliktów
Konflikty w rodzinie

3. Uczestnictwo w grupie
Umowy i obietnice
Dziewczęta i chłopcy
Rozmowy, które mogą pomóc
Gdzie zwrócić się o pomoc?
Gdy nie jestem członkiem grupy?

4. Dbanie o zdrowie
Jak działa reklama?
Reklama lekarstw i używek
Jak narkotyki wpływają na organizm?
Dlaczego młodzi ludzie biorą narkotyki?

Wychowawca razem z dziećmi zaplanuje:
Działania na kolejny miesiąc;
omówi przebieg i organizacje imprez i wycieczek;
wymieni spostrzeżenia z obserwacji z dziećmi;
uzgodni wydatki na doposażenie świetlicy i na dożywienie dzieci w świetlicy.

Cel ogólny zajęć opiekuńczo-wychowawczych: dostarczenie dzieciom różnych doświadczeń społecznych i korygowanie zaburzonych postaw dzieci w czterech obszarach:
1.dziecko↔rówieśnicy
2.dziecko↔dorośli
3.dziecko↔dziecko
4.dziecko↔zadanie
Cele operacyjne:
uświadomienie dzieciom przyczyn ukrywania uczuć i skutków, jakie może to powodować;
dzieci są świadome, co to znaczy być dorosłym i co świadczy o dorosłości;
dzieci poznają reguły uważnego i aktywnego słuchania i trenują te umiejętności;
dzieci określają swoje zachowania w sytuacjach konfliktowych;
poznanie rożnych osób i instytucji, które zajmują się pomaganiem;
dzieci uświadamiają sobie, jak czują się osoby, które są poza grupa i jak można rozwiązywać takie problemy;
dzieci poznają różne techniki reklamy i rozumieją ich działanie na naszą podświadomość;
dzieci sprawdzają konsekwencje swoich wyborów i możliwości późniejszej zmiany decyzji;
umieją odmawiać w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu;
dzieci umieją rozpoznawać swoje potrzeby i ich znaczenie;
dzieci są świadome wartości zdrowego stylu życia;
dzieci mają podstawową wiedzą na temat szkodliwych substancji i skutków ich używania.

Metody pracy:
krąg uczuć
psychodrama
rozmowa, dyskusja
moderacja wizualna
rysowanie
burza mózgów
uzupełnianie zdań
krótkie opowiadania
gry i zabawy

Formy pracy:
praca grupowa
technika kuli śniegowej
technika zmieniających się par
technika „pszczele kosze”
technika „akwarium”
technika „kilka kątów”
technika „karuzela”
praca indywidualna

Zasady rekrutacji:
na wniosek wychowawców
na prośbę rodziców (opiekunów)
na wniosek K.R.P.A oraz instytucji wspomagających

Opiekun świetlicy
Arendt Krystyna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.