X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11315
Przesłano:
Dział: Ankiety

Indywidualizacja nauczania i wychowania - ankieta dla nauczyciela

Ankieta dla nauczyciela – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

Ankieta ma charakter anonimowy. Prosimy o zaznaczenie wybranej odpowiedzi poprzez podkreślenie.

1.Czy opracowuje Pan/Pani i wdraża działania skierowane na indywidualizację procesu nauczania i wychowania poprzez:
a/ rozpoznanie potrzeb uczniów
TAK NIE CZĘŚCIOWO
b/ dostosowanie programu nauczania do zdiagnozowanych potrzeb uczniów
TAK NIE CZĘŚCIOWO

2.Czy realizowany przez Pana/Panią program nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczniów, tj.:
a/ uwzględnia indywidualizację nauczania?
TAK NIE CZĘŚCIOWO
b/ uwzględnia uczniów ze specjalnymi potrzebami
TAK NIE CZĘŚCIOWO

3.Czy stosuje Pan/Pani na zajęciach
a/ zindywidualizowane formy pracy
TAK NIE CZĘŚCIOWO
b/ metody aktywizujące
TAK NIE CZĘŚCIOWO

4.Które spośród wymienionych form zindywidualizowanego motywowania uczniów do nauki stosuje Pan/Pani w pracy z dziećmi?
a/ przygotowywanie uczniów do zewnętrznych konkursów, olimpiad
b/ organizowanie dla uczniów zdolnych przedmiotowych konkursów
c/ ocenianie kształtujące
d/ prowadzenie koła zainteresowań rozwijającego/ wyrównawczego
e/ praca w grupach/ parach
f/ przydzielanie dodatkowych zadań do wykonania
g/ różnicowanie zadań domowych
h/ praca domowa dla wszystkich i dla chętnych
i/ „uczeń w roli nauczyciela”

5.Czy prowadzi lub uczestniczy Pan/Pani w zajęciach pokazujących pracę nauczyciela z uczniem w formie zindywidualizowanej?
a/ NIGDY b/ SPORADYCZNIE c/ CZĘSTO d/ BARDZO CZĘSTO

6.W jaki sposób Pan/Pani doskonali się w obszarze nabywania i rozwijania umiejętności oceniania możliwości edukacyjnych uczniów oraz opracowywania zindywidualizowanych działań, tj. dostosowywania działań do stwierdzonych możliwości uczniów
a/ udział w:
- kursach doskonalących
- warsztatach metodycznych
- konferencjach
b/ pozyskiwanie informacji z:
- internetu
- prasy pedagogicznej
- poradników metodycznych
c/ wymiana informacji z:
- pracownikami poradni pedagogiczno-psychologicznej
- innymi nauczycielami

oprac. mgr Danuta Jutkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.