X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11184
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla nauczycieli - funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Ankieta dla nauczycieli
Ponieważ chcemy poznać stanowisko Pani/Pana w sprawie funkcjonowania szkoły w środowisku, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.
Dziękujemy

1. Proszę wymienić z jakimi instytucjami, placówkami w środowisku lokalnym współpracuje Pani/Pan ?
........................................

2. Czy szkoła bierze udział w występach, popisach artystycznych, teatralnych na rzecz środowiska?
TAK
NIE

3. Czy szkoła współuczestniczy w organizowaniu i obchodach świąt państwowych, rocznicowych, jubileuszowych, kościelnych?
TAK
NIE

4. Czy szkoła współorganizuje, bądź organizuje akcje charytatywne np. (WOŚP, Góra Grosza)?
TAK
NIE

5. Z jakimi instytucjami, placówkami i organizacjami działającymi w środowisku szkoła współpracuje najczęściej?
-Inne szkoły
-Placówki przedszkolne
-Policja
-Urząd Miasta
-Sanepid
-Kościoły
-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
-MOPS
-Placówki ochrony zdrowia
-Centrum Sportowe
-Straż Pożarna
-Miejski Dom Kultury
-PCK
-Biblioteki Miejskie
-Inne, jakie?
........................................

6. Czy wykorzystuje Pani/Pan informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania oraz podnoszenia poziomu motywacji uczniów?
TAK
NIE

7. Czy zapraszani są absolwenci na uroczystości szkolne, konkursy, zawody sportowe?
TAK
NIE

8. Czy zapraszani są absolwenci na spotkania z uczniami w celu przekazywania informacji o szkołach, które reprezentują?
TAK
NIE

9. Czy szkoła promuje potrzebę uczenia się i wartość uczenia?
TAK
NIE

10. W jaki sposób szkoła prezentuje swoje osiągnięcia?
-Wystawy prac plastycznych
-Prace literackie
-Przedstawienia teatralne
-Montaże słowno – muzyczne
-Pokazy tańców
-Wystawy zdobytych dyplomów, medali, pucharów
-Inne, jakie
........................................

11. Czy szkoła posiada tablice informacyjne promujące osiągnięcia?
TAK
NIE

12. Czy szkoła ma swoją stronę internetową?
TAK
NIE

13. Czy publikowane są artykuły w prasie lokalnej o osiągnięciach szkoły?
TAK
NIE

14. Czy szkoła prowadzi gazetkę szkolną?
TAK
NIE

15. Jakie działania prowadzi szkoła, które służą budowaniu społeczeństwa wiedzy?
-Zajęcia profilaktyczne
-Projekty edukacyjne
-Organizowanie konkursów
-Spotkania z ciekawymi ludźmi
-Koła zainteresowań
-Warsztaty plastyczne
-Warsztaty językowe
-Zajęcia pozalekcyjne
-Inne, jakie?
........................................

16. Czy rodzice systematycznie biorą udział w zebraniach klasowych?
TAK
NIE

17. W której z wymienionych uroczystości oraz imprez klasowych i szkolnych uczestniczyli rodzice?
-Ślubowanie klas pierwszych
-Rozpoczęcie roku szkolnego
-Zakończenie roku szkolnego
-Dzień Dziecka
-Dzień Matki
-Wigilie klasowe
-Mikołajki
-Bal karnawałowy
-Wycieczki
-Dyskoteki
-Wyjazdy na Zielone Szkoły
-Inne, jakie?
........................................

18. Czy uwzględnia Pani/Pan inicjatywy i propozycje ze strony rodziców w realizacji szkolnych przedsięwzięć?
TAK
NIE

19. Czy rodzice oferują swoją pomoc w pracach na rzecz szkoły?
TAK
NIE

20. Czy Pani/Pan i szkoła w której Pani/Pan pracuje jest otwarta na opinie o swojej pracy i procesach nauczania?
TAK
NIE

21. Jaką formę mają Pani/Pana kontakty z rodzicami?
-Spotkania indywidualne
--Zebrania rodziców
-Kontakty telefoniczne
-Wizyty domowe

22. Jakie formy wspierania rodziców w wychowaniu dzieci prowadzi szkoła?
-Stały kontakt z rodzicami
-Rozpoznania środowiskowe
-Służenie pomocą i wsparciem w sytuacjach problemowych
-Opieka w świetlicy szkolnej
-Pomoc pedagoga szkolnego
-Pomoc pielęgniarki szkolnej
-Umożliwienie kontaktu z PPP
-Pedagogizacja rodziców na zebraniach
-Opieka w świetlicy profilaktycznej
-Inne, jakie?
........................................

23. Czy Pani/Pan w porozumieniu z rodzicami kieruje uczniów z problemami dydaktyczno- wychowawczymi do PPP?
TAK
NIE

24. Czy w szkole jest możliwość zjedzenia obiadu, drugiego śniadania?
TAK NIE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.