X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11148
Przesłano:

Woda - żródłem życia. Scenariusz zajęc zintegrowanych

Blok tematyczny: Woda- źródłem życia.

Temat dnia: Szanujmy wodę.

Zapis do dziennika:

Ćwiczenia utrwalające mnożenie i dzielenie w zakresie 50. Zabawy ruchowe przy muzyce, utrwalenie piosenki „ Deszcz pada, deszcz pada”- improwizacja muzyczna na instrumentach perkusyjnych. Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat zużycia wody w przyrodzie. Wskazanie sposobów walki z zanieczyszczeniem wody. Wykonanie plakatu na temat ochrony wody.
Wyjaśnienie procesu krążenia wody w przyrodzie.

Cele ogólne:
•Doskonalenie umiejętności mnożenia w zakresie 50 .
•Doskonalenie umiejętności dzielenia w zakresie 50.
•Kształcenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
•Wzbogacanie wiadomości na temat ochrony wody w naszym otoczeniu, jako źródła zdrowego życia.
•Doskonalenie umiejętności wykonywania plakatu, jako formy użytkowej.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
•uważnie słucha muzyki i wypowiada się na jej temat,
•przedstawia ruchem muzykę,
•gra na instrumentach perkusyjnych,
•śpiewa piosenkę,
•wypowiada się na temat wykorzystania wody w przyrodzie,
•uzupełnia zdania wyrazami,
•ogląda film i odpowiada na pytania związane z jego treścią,
•formułuje rady na temat oszczędzania wody w gospodarstwie domowym,
•projektuje i wykonuje plakat na podany temat,
•zna proces krążenia wody w przyrodzie,
•ocenia swoją pracę,
•zgodnie współpracuje w grupie.

Metody pracy wg W. Okonia:

•asymilacji wiedzy- rozmowa kierowana
•samodzielnego dochodzenia do wiedzy
•waloryzacji-ekspresja muzyczna, plastyczna, inscenizacja
•praktyczna-realizacji zadań wytwórczych

Formy organizacyjne:

•zbiorowa jednolita
•indywidualna jednolita i zbiorowa
•grupowa

Środki dydaktyczne i materiały:

•nagranie magnetofonowe, instrumenty perkusyjne,
•karty pracy dla uczniów
•film edukacyjny „ Dlaczego kluska w wodzie się pluska? „
•plansza „ Krążenie wody w przyrodzie”
•komputery


Przebieg zajęć:

1.Wysłuchanie nagrania magnetofonowego przedstawiającego różne opady atmosferyczne
•wypowiadanie się na temat usłyszanych dźwięków,
•próby przedstawienia ich ruchem przez chętne osoby,
•improwizacja na instrumentach perkusyjnych wybranego zjawiska,
•zaśpiewanie piosenki pt. „ Deszcz pada, deszcz pada.”

2.Wypowiadanie się nt. wykorzystania wody w naszych domach
•kończenie zdania: Woda jest mi potrzebna do...............( rundka)
•wypisywanie skojarzeń nt. zużycia wody w gospodarstwie domowym - praca w grupach,
•prezentacja prac przez poszczególne grupy,
•uzupełnienie zdań będących podsumowaniem dotychczasowych rozważań
•odczytanie kilku prac,

3.Zabawa ruchowa przy muzyce „ Deszczyk pada i wieje wiatr.....”

4.Wypowiadanie się na temat filmu pt. „Dlaczego kluska w wodzie się pluska?"
•próba odpowiedzi na pytania zapisane na tablicy" Jak możemy zadbać okropelę wody, aby była czysta?
•redagowanie rad dla Przyjaciela kropli wody- praca w grupach
•prezentacja pomysłów przez grupy
•wybór najciekawszych,
•przypięcie do wspólnej planszy

5.Wykonanie plakatu dowolną z wykorzystaniem programu graficznego Paint, przedstawiającego jedną z rad dla Przyjaciela kropli wody.
•prezentacja i omówienie prac

6.Ćwiczenia utrwalające mnożenie i dzielenie w zakresie 20
• rozwiązywanie krzyżówki matematycznej której hasło brzmi: Krążenie wody w przyrodzie!
• kontrola wykonanej pracy, odczytanie powstałego hasła

7.Omówienie procesu krążenia wody w przyrodzie
•wypowiedzi na temat planszy przedstawiającej zjawisko przyrodnicze,
próba inscenizacji poznanego zjawiska przez grupy
•ocena przedstawień , ich omówienie ze względu na poprawność interpretacji- zachowanie chronologii.

8. Podsumowanie zajęć- „ kosz i walizeczka”.

Załącznik nr 1.

Na podstawie wykonywanej pracy w grupach i swoich spostrzeżeń uzupełnij zdania.

Woda jest bardzo potrzebna w naszym _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Często używamy wody w łazience do _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mama używa wody do _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Tata korzysta z wody, gdy chce _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Musimy wszyscy oszczędzać wodę, gdyż_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.