X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11128
Przesłano:

Test umiejętności i wiadomości w klasie III po I semestrze "Zimowe igraszki"

ZIMOWE IGRASZKI
Imię i nazwisko ucznia........................................kl.III...

1.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

W mroźny, zimowy wieczór Halinka, Józek i Andrzej wybrali się na lodowisko „ Globus”. Wzięli ze sobą łyżwy, ciepłe czapki, krótkie kurtki i szaliki. Lodowisko było oddalone od ich domu około 3 kilometrów i dlatego pojechali autobusem. Wszyscy byli w dobrym humorze, lubili igraszki na lodzie. Na miejscu okazało się, że muszą trochę poczekać, bo taflę lodowiska należało odświeżyć . Po trzydziestu minutach rozpoczęli zabawę na lodzie. Najlepszym łyżwiarzem okazał się Andrzej, robił takie ewolucje, aż Hanka otwierała ze zdziwieniem buzię.
Jego popisy okazały się zgubne, przy piruetach tak niefortunnie upadł, że zwichnął sobie nogę. Józek z Halinką musieli jak najszybciej odwieźć Andrzeja do domu. W łóżku przeleżał dwa tygodnie, a przyjaciele odwiedzali go codziennie. Tak zakończyła się przygoda na lodowisku.

a)Gdzie wybrały się dzieci?
b)Czym dotarły na lodowisko?
c)Dlaczego musieli poczekać przed wejściem na lód?
d)Jak zakończyły się popisy Andrzeja?

2.Rozwiń zdania.

Grażyna zjeżdża.
........................................

Wróbelki ćwierkają.
........................................

3.Wyszukaj w tekście z zadania 1 części mowy i wpisz do tabeli.
czasowniki
rzeczowniki
przymiotniki

4.Określ osobę, liczbę i czas czasowników.
Zjeżdża........................................
Pojedziesz........................................
Zrozumiemy........................................
Wróciliście........................................
Wyszedłem........................................

5.Uzupełnij tekst odpowiednimi literami .

Wr...ciliśmy po feria... do szkoły, wypocz...ci i z nowym zapałem do pracy. Za oknem nadał szaleje zawier...cha i pr...szy biel...tki śnie.... Mo...na ulepić bałwana i toczyć śnie...ne k...le. Ale nie nale...y zapominać o be...pieczeństwie w czasie drogi do szkoły i z powrotem. Zawsze p...echodzimy w miejsca... oznakowanych i tylko zgodnie z p...episami. Bawimy się też w miejscach, kt...re nie s... dla nas zagro...eniem.

6.Podpisz obrazek dwoma zdaniami7. Napisz 3 rady dla dzieci, jak bezpiecznie należy bawić się w czasie zabaw zimowych.


8.Na podstawie mapy Polski pokoloruj wyżyny, niziny, góry i morze. Zaznacz miejscowość, w której mieszkasz. Napisz nazwy państw, z którymi graniczy Polska.

9.Uzupełnij tekst.

Polska to piękny kraj, który leży w ......................W Polsce można odnaleźć wiele atrakcyjnych miejsc: na północy kraju znajduje się ..................................Na południu Polski mamy ................, które przypominają Himalaje. Latem w górach można przecierać nowe szlaki, a zimą zjeżdżać na .........................W Polsce mamy również królową rzek - ................, która przepływa przez cały kraj.

10.Oblicz działania stosując poznane prawa matematyczne.

3• 8 + 2•12 - 28 = .............................
56 : 7 + 25 - 19 = .............................
100 – 81: 9 + 5 = .............................
45 : 9 + 59 – 35 = .............................

11.Oblicz sposobem pisemnym.

345 – 259 =............
124 + 532 =............
231 – 182 = ............
34 + 253 + 159 =........
657 – 398 =............
752 + 149 =............

12.Zastosuj znaki: < , > , = .
345........241 23 + 32 ....... 64
231........251 35 – 29 ....... 11
981........891 89 + 17 ....... 99
121........211 100 – 63 .......34

13.Rozwiąż zadanie i napisz odpowiedź.
Andrzej wykonał podczas zabaw na lodowisku 67okrążeń, a Halinka o 29 okrążeń mniej od Andrzeja. Ile okrążeń lodowiska wykonała Halinka i ile wykonali razem?
........................................
Odp:........................................ ........................................

14.Rozwiąż zadanie i napisz odpowiedź.

Robert wyjechał na ferie zimowe do wujka Władka do Poznania i pokonał 241 km, a Karol pojechał do Gdańska do cioci Danusi i jego droga wyniosła 670 km. O ile kilometrów dłuższa była podróż Karola niż Roberta?
........................................

Odp:........................................


KARTOTEKA SPRAWDZIANU ZINTEGROWANEGO W KLASIE III PO DRUGIM SEMESTRZE
Nr zadania Umiejętności i wiadomości Punktacja
1. Rozumienie tekstu i udzielanie odpowiedzi w formie zdań.
a)
b) c) d)
1
1
1
1

2. Rozwijanie zdań pojedynczych. 4
3. Rozpoznawanie podstawowych części mowy: czasowników, rzeczowników, przymiotników. 6
4. Określanie osoby, liczby i czasu czasowników. 5
5. Znajomość zasad pisowni wyrazów z „ ż, rz, ó, u, ch, h. 9
6. Układanie zdań na podstawie obrazka. 2
7. Pisanie dobrych rad na zabawy zimowe. 3
8. Posługiwanie się mapą Polski, określanie barw wyżyn, nizin, gór i morza, państw sąsiadujących. 5
9. Uzupełnianie tekstu, dotyczącego wiadomości o Ojczyźnie. 5
10. Stosowanie własności mnożenia, dzielenia względem dodawania i odejmowania. 4
11. Umiejętność dodawania i odejmowania liczb sposobem pisemnym. 6
12. Porównywanie liczb oraz sum i różnic. 4
13. Rozwiązywanie zadania złożonego na porównywanie różnicowe w zakresie 100. 4
14. Rozwiązywanie zadania, stosując odejmowanie pisemne w zakresie 1000. 3

razem 64

Poziomy: I – 64pkt. – 58pkt.
II – 57pkt. – 50pkt.
III – 49pkt. – 42pkt.
IV – 41pkt. - 32pkt.
V – 31pkt. – 0pkt.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.