X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11110
Przesłano:

Jak wzmacniamy i nawiązujemy kontakty międzyludzkie

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W CZASIE WOLNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W BOGATYNI

FAZA PLANOWANIA

PROWADZĄCY: KATARZYNA MIŁOSZEWSKA

TEMAT ZAJĘĆ : JAK WZMACNIAMY I NAWIĄZUJEMY KONTAKTY
MIĘDZYLUDZKIE

CZAS TRWANIE ZAJĘĆ : 90 min.

CELE ZAJĘĆ:
a. poznawcze:
- uporządkowanie wiedzy wychowanków na temat kontaktów między ludźmi;
- poznanie co sprzyja nawiązywaniu dobrego kontaktu z drugim człowiekiem, a co go burzy;
b. resocjalizacyjne:
- kształtowanie postawy otwartej na świat i innych ludzi, umożliwiającej łatwe nawiązywanie kontaktów;
- uświadomienie wychowankom jak ogromną rolę w życiu pełni dobre porozumienie się z drugim człowiekiem;
- kształtowanie porozumiewania się z ludźmi w różnych sytuacjach.
METODY ZAJĘĆ:
a. metody asymilacji wiedzy:
- pogadanka;
- dyskusja.
b. metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy:
- metoda sytuacyjna;
- giełda pomysłów;
- klasyczna metoda problemowa;
- zabawy inscenizacyjne.

c. metody waloryzacyjne:
- metody ekspresyjne.

FORMY ZAJĘĆ:
- zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:
- arkusze papieru, brystol;
- flamastry, markery;
- klej, nożyczki;
- kolorowe karteczki;
- listy z nazwiskami znanych osób;

LITERATURA:
1. Gajewska G., Doliński A., Szczęsna A., Warsztat pracy pedagoga, Zielona Góra 2000, Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków „COGITO”.
2. D. Gołębniak, G. Teusz, Edukacja poprzez język, CODN Warszawa, 1996
3. H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania. Biblioteka Wychowawcy, zeszyt nr 9, Warszawa – Międzylesie 1994, wyd. VEDA

OGNIWO ZAJĘĆ
TOK ZAJĘĆ
UWAGI

CZYNNOŚCI WYCHOWAWCY CZYNNOŚCI WYCHOWANKA
1. Część
organizacyjna 15 min. - prowadzący wita się z wychowankami,

- wychowawca zapoznaje grupę z tematem i formą zajęć,

- ustalenie wspólnych zasad jakie będą obowiązywały na zajęciach,

- wysłuchanie pytań wychowanków,

- przygotowanie sali do przeprowadzenia zajęć, - wychowankowie witają się z prowadzącym,

- grupa zostaje wprowadzona do zajęć, poznaje ich formę

- grupa wraz z wychowawcą tworzą pewne normy, jakie będą przestrzegać na zajęciach, zapisują je na brystolu i wspólnie się pod nimi podpisują,

- wychowankowie zadają pytanie odnośnie zajęć,
- wychowankowie wspólnie z prowadzącym przygotowują salę do zajęć, -prowadzący
powinien stworzyć taką atmosferę, by każdy poczuł się powitany indywidualnie

wychowawca powinien zadbać o to, by grupa po zakończeniu zajęć była w dobrej formie psychiczno – fizycznej,

- atmosfera podczas zajęć powinna być taka, aby każdy uczestnik czuł się bezpieczny, nikt nie powinien czuć się dotknięty i ośmieszany.


2. Część tematyczna 60 min.

1. Burza mózgów
- wychowawca prosi o podanie skojarzeń z hasłem „ kontakty , komunikacja między ludźmi”. Wychowawca spisuje je na arkuszu papieru.

2. Aktywne słuchanie
- wychowawca prosi grupę o dobranie się w pary, wyjaśnia że jedna osoba z pary będzie mówiła przez dwie minuty do drugiej osoby na dowolny temat, a osoba która ma za zadanie słuchać, ma zrobić wszystko, aby okazać brak zainteresowania. Po upływie tego czasu wychowawca prosi, aby osoby, które opowiadały, powiedziały co im przeszkadzało w mówieniu. Tworzy się listę rzeczy przeszkadzających w mówieniu pt. „Przeszkadza mi”. Następnie w tych samych parach osoba, która wcześniej słuchała, będzie opowiadała, a osoba, która słucha ma za zadanie wykazać jak największe zainteresowanie. Po upływie czasu wychowawca prosi, aby osoby, które opowiadały powiedziały co im ułatwiało mówienie. Tworzy się listę pt. „Pomaga mi”.

3. Blokady
- wychowawca rozdaje grupie po trzy kolorowe karteczki

- wychowawca dzieli teraz wychowanków na trzy grupy. jedna grupa ma za zadanie napisać: na czym polega osądzanie, druga: na czym polega decydowanie za innych, a trzecia: na czym polega brak koncentracji ze strony odbiorcy w czasie rozmowy

4. Patrz mi w oczy
- wychowawca prosi, aby jeszcze raz dobrali się w pary i wydaje polecenie aby przez dwie minuty patrzeć sobie w oczy bez mówienia, śmiania się, odrywania wzroku.

5. Odgadnij
- wychowawca przypina do pleców wychowanków kartki na których pisze nazwisko dobrze znanej wychowankom osoby

- wychowawca na zakończenie zwraca uwagę na to, że w kontaktach międzyludzkich ważna jest umiejętność zadawania pytań, szybkość kojarzenia, zbierania szczegółów w całość.

- wychowankowie podają wszystkie skojarzenia

- wychowankowie dobierają się w pary i wykonują polecenia wychowawcy

- każdy wychowanek ma napisać trzy rzeczy które mu najbardziej przeszkadzają w kontakcie z innym człowiekiem
-Po skończeniu grupy prezentują swoje definicje. Głośno czytają i omawiają to co napisali. Następnie wychowankowie wracają po swoje karteczki i próbują zakwalifikować je do odpowiedniej kategorii (czy osądzanie, czy decydowanie, czy brak uwagi ze strony odbiorcy).

- po upływie czasu wychowankowie omawiają jakie trudności mieli z utrzymaniem wzroku na oczach partnera.

- po kolei każdy wychowanek wychodzi na środek, ustawia się plecami do grupy, tak by wszyscy mogli przeczytać napis na plecach ( każdy czyta po cichu). Zadaniem osoby która jest na środku jest zadawane pytań, na które odpowiada grupa.

- ćwiczenie trwa do czasu wyczerpania się pomysłów. Na koniec wychowawca stara się to wszystko sparafrazować.

- gdy wychowankowie rozmawiają w parach, wychowawca kontroluje czas. W parach powinny być osoby, które na co dzień mają ze sobą mało kontaktu. Listy powinny być zawieszone w widocznym miejscu.

- jedną rzecz pisze na jednej kartce, po napisaniu odkładają kartki na bok.

- wychowawca wcześniej przygotował odpowiednio zatytułowane arkusze papieru i przykleił je w centralnym miejscu. Wychowankowie przyklejają swoje karteczki do odpowiednich arkuszy. Głośno odczytują wszystkie blokady.

- wychowawca zwraca uwagę na to, że utrzymywanie wzrokowego kontaktu jest ważne, bo unikanie czyjegoś wzroku traktowane jest jako nieszczerość.

- Odpowiedzi mają naprowadzić tą osobę na nazwisko, które ma napisane na plecach. Gdy osoba odgadnie następuje zmiana i wchodzi na środek kolejna osoba.

- na karteczce przypiętej do pleców można napisać też inne kategorie np. rośliny, zwierzęta, państwa itp.

3. Podsumowanie 15 min.

- wychowawca prosi o zebranie się w kręgu pyta wychowanków czego dowiedzieli się na zajęciach. Co wg nich ułatwia kontakt z innymi ludźmi, co polepsza relacje z innymi? Jako zapowiedź następnych zajęć prezentuje możliwe tematy: „Gry w jakie ludzie grają między sobą”, „Mowa ciała”
- na zakończenie zajęć każdy kończy zdanie: „Aby żyć lepiej z ludźmi powinienem zmienić u siebie...”

- wychowawca żegna się z uczestnikami i dziękuje za udział w zajęciach. - wychowankowie siadają w kręgu i wywiązuje się swobodna dyskusja na temat zajęć,

- wychowankowie po kolei kończą zdanie zaproponowane przez wychowawcę, w ten sposób wyrażają swoje opinie i refleksje,

- wychowankowie żegnają prowadzącego.

Opracowała: Katarzyna Miłoszewska
Nauczyciel mianowany

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.