X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10900
Przesłano:
Dział: Języki obce

A test is coming. Zbliża się test. Konspekt lekcji języka angielskiego

Agnieszka Stajer – Dziurok
Nauczyciel języka angielskiego
SP nr 16 w Rybniku

Konspekt lekcji języka angielskiego w kl.5.

Temat: „A test is coming. Zbliża się test.”

Cele:
a) ogólny:
- powtórzenie wiadomości do testu (powtórzenie i utrwalenie słownictwa z bloku tematycznego „Ubrania” oraz „Nazwy zawodów”; prawidłowe stosowanie czasownika „must / mustn’t” w nakazach i zakazach oraz konstrukcji „He / She is wearing...” („On / Ona jest ubrana w...”)

b) szczegółowe:
- uczeń zna słówka z w/w zakresu
- potrafi pogrupować rzeczowniki według kryteriów: „Ubrania” oraz „Nazwy zawodów”
- poprawnie wymawia wyrazy / wyrażenia / zdania
- w prawidłowy sposób podpisuje obrazek oraz rozwiązuje krzyżówkę
- właściwie stosuje w zdaniach czasownik „must / mustn’t”, tworząc nakazy
i zakazy
- potrafi zredagować krótki dialog na temat: „Kim chciałbyś zostać i dlaczego?”
- umie opisać ubiór wybranego kolegi / koleżanki klasy
- aktywnie bierze udział w zajęciach

Metody / techniki pracy:
- zabawa ruchowa, słuchanie nagrania z taśmy w celu przyswojenia brytyjskiego akcentu i wymowy, dialog, podpisywanie obrazka, rozwiązywanie krzyżówki, uzupełnianie luk w zdaniach, opis postaci

Formy pracy:
- praca z całą klasą, praca w parach, praca samodzielna

Środki dydaktyczne:
- podręcznik i płyta CD (”New Friends 2”), odtwarzacz CD, karty obrazkowe, magnesy, plakat tematyczny (Clothes/ Jobs), karty pracy, karteczki z nakazami i zakazami

Przebieg lekcji

1. Faza wstępna; rozgrzewka językowa:

- czynności administracyjne (przywitanie, sprawdzenie listy obecności)
- zawieszenie plakatu na tablicy i zapisanie tematu
- słuchanie nagrania i powtarzanie słów za lektorem
- sprawdzenie znajomości słownictwa z zakresu „Ubrań – Clothes” poprzez ukazywanie odpowiednich kart obrazkowych i zadawanie pytania „What’s this?” – „Co to jest?”

2. Faza główna:

- rozdanie kart pracy – podpisywanie obrazka właściwymi nazwami ubrań (zadanie 1)
- samodzielne grupowanie wyrazów na kategorie: „clothes and jobs” (zadanie 2)
- sprawdzenie zadania poprzez ćwiczenie „ruchowe” – nauczyciel wymienia na przemian rzeczowniki z w/w grup tematycznych, zaś uczniowie wstają bądź siadają na swoich miejscach, wg zasady: ubrania – sit down (usiądź), zawody –
stand up (wstań)
- rozwiązywanie krzyżówki – nazwy zawodów (zadanie 3)
- redagowanie krótkich dialogów pt.: „What do you want to be? – Kim chciałbyś zostać?” (zadanie 4) i ich prezentacja w parach
- uzupełnianie luk w zdaniach czasownikami „must (muszę) / mustn’t (nie wolno mi)” na podstawie zamieszczonych obrazków (zadanie 5)
- rozdanie uczniom karteczek z zasadami (nakazami i zakazami) – dla każdego ucznia po jednej i polecenie przyporządkowania ich do odpowiednich kategorii tematycznych, np.: basen, szkoła, dom, kościół, kino, park (zadanie 6)
- zgadywanka: opisywanie przez uczniów ubioru wybranych osób z klasy, z wykorzystaniem konstrukcji „He / She is wearing...” oraz zadawanie pytania: „Who is it?” (Kto to jest?) (zadanie 7)

3. Faza końcowa:

- podsumowanie lekcji – zabawa w Sharka
- nagrodzenie uczniów za pracę i aktywność plusami i / bądź ocenami
- podanie zadania domowego: przygotować się do testu; powtórzyć wiadomości z rozdziałów 21-24
- pożegnanie

Zgodność z podstawą programową

Karta pracy ucznia – a Worksheet

Zadanie 1. Podpisz obrazek właściwymi nazwami ubrań:

Zadanie 2. Pogrupuj podane wyrazy:

Zadanie 3. Rozwiąż krzyżówkę:

Zadanie 4. Ułóż krótki dialog pt.: „What do you want to be? – Kim chciałbyś zostać?”. Użyj sformułowań:
What do you want to be?
I want to be a ........
Why do you want to be a ........?
Because ..............

Zadanie 5. Popatrz na rysunki i uzupełnij luki w zdaniach czasownikami: „must / mustn’t” :

Zadanie 6. Przyporządkuj nakaz bądź zakaz do odpowiedniej kategorii: swimming pool, school, house, church, cinema, park.

Zadanie 7. Opisz ubiór wybranej przez siebie osoby z klasy. Rozpocznij zdaniem: „He / She is wearing.......................”. Na koniec zadaj klasie pytanie: “Who is it?”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.