X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10899
Przesłano:
Dział: Języki obce

Countries and nationalities. Kraje i narodowości. Konspekt lekcji języka angielskiego kl. 4

Agnieszka Stajer – Dziurok
Nauczyciel języka angielskiego
SP nr 16 w Rybniku

Konspekt lekcji języka angielskiego w kl. 4

Temat: “Countries and nationalities. Kraje i narodowości.”

Cele:
a) ogólny:
- utrwalenie znajomości nazw krajów (Poland, Germany, France, Spain, Japan, China, Greece, Italy, Russia, England) oraz narodowości (Polish, German, French, Spanish, Japanese, Chinese, Greek, Italian, Russian, English)
b) szczegółowe:
- uczeń zna nazwy w/w krajów i narodowości
- rozumie pytania dotyczące pochodzenia i narodowości: „Where are you from?” /
„What nationality are you?”
- potrafi pytać o narodowość i kraj oraz reagować na tego typu pytania
- zna zasady pisowni
- potrafi poprawnie odczytywać i wymawiać słowa
- bierze aktywny udział w lekcji
- przeprowadza krótki dialog

Metody / techniki oraz formy pracy:
- praca samodzielna, praca w parach, zabawa ruchowa, przytwierdzanie
kartek do tablicy, słuchanie nagrania z taśmy, scenka sytuacyjna, zabawa w Sharka

Środki dydaktyczne:
- podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz odtwarzacz i płyta CD ”New Friends 2”, karty wyrazowe do przytwierdzenia na tablicy, magnesy, karteczki z nazwami krajów

Przebieg lekcji

1. Faza wstępna:

- czynności administracyjne (powitanie i sprawdzenie obecności)
- zapisanie tematu
- sprawdzenie zadania domowego – odpytanie wybranych uczniów.

2. Faza główna:

- rozgrzewka językowa: dialog
Uczniowie słuchają dialogu pomiędzy uczniami z różnych krajów, mówiącymi o swoich krajach i narodowościach.

- ćwiczenia utrwalające
Uczniowie podchodzą pojedynczo do tablicy i przytwierdzają nazwy krajów oraz narodowości, zgodnie ze wzorem: Poland – Polish. Dodatkowo głośno odczytują wyrazy. Nauczyciel zwraca uwagę na prawidłowy zapis nazw narodowości z wielkiej litery.

- ćwiczenie prawidłowej wymowy
Nauczyciel zapisuje wymowę poszczególnych wyrazów. Zadaniem uczniów jest przepisanie z tablicy i chóralne powtarzanie za nauczycielem.

- zabawa ruchowa (reagowanie gestami na tekst piosenki)

- praca w parach
Uczniowie otrzymują karty z nazwami krajów. Nauczyciel wyjaśnia zadanie polegające na zadawaniu przez uczniów pytań /w parach/. Uczniowie pytają :
Jaka jest twoja narodowość? (What nationality are you?) , Skąd pochodzisz ? (Where are you from?) i odpowiadają na przemian:
I’m English. (Jestem Anglikiem). I’m from England (Jestem z Anglii.)
Następnie uczniowie odgrywają krótkie scenki (dialogi).

3. Faza końcowa:

- podsumowanie lekcji – samodzielne wykonanie zadania w ćwiczeniach, a następnie jego sprawdzenie razem z nauczycielem i klasą.
(Jeżeli starczy czasu - zabawa w Sharka)

- podanie i objaśnienie zadania domowego
- pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.