X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10890
Przesłano:

Dlaczego ludzkość nie jest wolna od grzechu Kaina? Scenariusz lekcji języka polskiego

Scenariusz lekcji otwartej języka polskiego w klasie VI

Temat:
Dlaczego ludzkość nie jest wolna od grzechu Kaina?

Cele lekcji:
Uczeń:
- słucha wzorcowego czytania,
- czyta cicho ze zrozumieniem,
- wymienia bohaterów lirycznych wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny,
- notuje w tabeli informacje na temat Kaina i Abla,
- wyjaśnia, na czym polegał „grzech Kaina”,
- krótko opowiada na podstawie fragmentu tekstu Kenneta McLeischa historię Kaina i Abla,
- podaje informacje na temat podmiotu mówiącego,
- wyjaśnia sens dwóch ostatnich wersów wiersza,
- podaje przykłady świadczące o tym, że „grzech Kaina” jest nadal popełniany,
- rozstrzyga postawiony problem metodą metaplanu - zapis rozważań prowadzonych w grupie
nad przedstawionym zagadnieniem.
Metody pracy:
- podająca
- poszukująca
- aktywizująca – metaplan.
Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa.
Media edukacyjne:
- podręcznik do kształcenia literackiego dla klasy VI „Jutro pójdę w świat”
- karty pracy: - pracy indywidualnej – fragm. teksu K. McLeischa „Kain i Abel”
- pracy grupowej – metaplan.

Plan lekcji:

1. Czynności organizacyjne.
2. Wprowadzenie do tematu – nawiązanie do lekcji o raju, Edenie, ogrodzie w Niebie – wskazanie celu lekcji – poznanie kolejnych postaci biblijnych i rozważania na temat „grzechu Kaina”.
3. Zapoznanie się przez uczniów z fragm. teksu pt. „Kain i Abel” - przedstawienie historii Kaina i Abla w formie krótkiego opowiadania.
4. Wzorcowe czytanie wiersza K. Iłłakowiczówny przez nauczyciela i czytanie ciche uczniów.
5. Omówienie liryku:
a) wskazanie podmiotów lirycznych – Kain i Abel
b) notowanie w tabeli informacji o podmiotach lirycznych – na tablicy (cytaty z wiersza)
c) wskazanie, kim jest podmiot mówiący – Kain
d) wyjaśnienie, na czym polegał „grzech Kaina”
e) wyjaśnienie sensu słów z końca wiersza: „słaby silnego zabił...To się powtarza...” = „nadal
zdarza się, że człowiek zabija człowieka”, podanie przykładów.
6. Podanie tematu lekcji i zapis w zeszytach: „Dlaczego ludzkość nie jest wolna od grzechu Kaina?”
7. Próba odpowiedzi na pytanie w temacie lekcji - praca w grupach metodą metaplanu.
8. Sprawozdanie z pracy grup – wnioski z rozważań.
9. Rekapitulacja – odpowiedź na pytanie w temacie lekcji.
10. Zadanie pracy domowej:
W trzech zdaniach odpowiedz pisemnie na pytanie zawarte w temacie lekcji.

Prowadząca lekcję:
Obecni na lekcji otwartej:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.