X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10887
Przesłano:

Sprawdzian z działu "Państwo"

Sprawdzian
imię i nazwisko.......................................
klasa........................................
ilość punktów................ocena....................
podpis nauczyciela.......................

1.Zaznacz na osi czasu epokę starożytną i nowożytną wraz z ramami czasowymi: (2-4 p.)

........................................

2. Podaj przykłady państw europejskich znanych z historii, w których istniał dany system sprawowania władzy. (6 p.)
a. monarchia despotyczna..............................
........................................

b. demokracja........................................
........................................

c. monarchia stanowa..................................
........................................

d. monarchia absolutna................................
........................................

e. monarchia konstytucyjna............................
........................................

f. Republika........................................
........................................

3. Połącz w pary liniami lub takimi samymi numerami pojęcie i jego wyjaśnienie. (9 p.)

wezyr sąd skorupkowy zgromadzenie ludowe duchowieństwo, rycerstwo
ostracyzm w.g. Monteskiusza ......sądownicza wasal sprawuje władzę ustawodawczą w państwie
stan sposób sprawowania władzy
trójpodział władzy przed nią była EWG
sejm w Grecji decydowało o ważnych sprawach
program polityczny podlegał seniorowi
Unia Europejska najwyższy urzędnik w państwie

4. Porównaj dwa typy monarchii w Europie w XVIII wieku. (8p.)

Monarchia konstytucyjna
1........................................
........................................
2........................................
........................................
3........................................
........................................
4........................................
........................................
Monarchia absolutna
1........................................
........................................
2........................................
........................................
3........................................
........................................
4........................................
........................................

5.Opisz mechanizm rozdrobnienia feudalnego (4 p.)
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

6. Narysuj schematyczny rysunek i przedstaw drabinę społeczną feudalnego średniowiecza lub piramidę zależności między mieszkańcami starożytnego Egiptu: (4 p.) lub (5 p.)

7. Przedstaw ewolucję systemu władzy w dziejach Polski: (6p.)
wiek X-XV ........................................
wiek XVI–XVII........................................
1795-1918........................................
1918-1945........................................
1945-1989........................................
1990-2010........................................

7. Podkreśl wyrazy określające organy władzy w Polsce różnych epokach historycznych: (6p.)

partia polityczna, sejm, referendum, demokracja szlachecka, wojsko, prezydent, sąd, administracja, rząd, monarchia, trybunał, senat.

8. Polska od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej. Wymień zalety i wady wynikające z tego faktu dla obywateli państwa: (6 p.)
korzyści/zalety
1........................................
2........................................
3........................................
wady
1........................................2........................................
3........................................

Ocenianie
54 p - 50 p bardzo dobry
49 p - 46 p bardzo dobry -
45 p - 42 p dobry +
43 p - 40 p dobry
39 p - 36 p dobry -
35 p - 32 p dostateczny +
31 p - 28 p dostateczny
27 p - 24 p dostateczny –
23 p - 20 p dopuszczający +
19 p - 16 p dopuszczający
15 p - 11 p dopuszczający -

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.