X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10779
Przesłano:

Przed czym należy chronić Bałtyk? - scenariusz lekcji

1. Cele operacyjne:
Uczeń:
potrafi:
- wymienić cechy charakterystyczne Bałtyku
- wymienić skutki zanieczyszczenia Bałtyku
zna:
-państwa nadbałtyckie i potrafi wskazać je na mapie,
- pojęcia: eutrofizacja, inkluzja*
rozumie, że:
- zanieczyszczenie Bałtyku wynika z czynników przyrodniczych tj: mała głębokość, duży dopływ rzek, mała wymiana wód z oceanem, zamarzanie oraz z czynników pozaprzyrodniczych tj: ścieki przemysłowe i komunalne, awarie tankowców, dopływ metali ciężkich, detergentów, pestycydów wraz z rzekami
wie, że:
- Bałtyk jest najmłodszym geologicznie morzem w Europie, powstałym po ustąpieniu lądolodu skandynawskiego
- Program Międzynarodowego Monitoringu Bałtyku HELKOM-BMP ma na celu prowadzenie badań hydrologicznych, chemicznych i biologicznych, a Deklaracja Bałtycka wyznacza kierunki działań zmniejszających punktowe zanieczyszczenia
- o czystości morza decyduje zlewisko

2. Metody nauczania: gra dydaktyczna, praca z mapą, wykład, pogadanka, obserwacja pośrednia, obserwacja bezpośrednia, „burza mózgów”
3. Środki dydaktyczne: atlas, mapa konturowa, prezentacja multimedialna, okaz bursztynu, test interaktywny

4. Tok lekcji:

a) część organizacyjna

b) część powtórzeniowa
Przypomnienie wiadomości nt. wszechoceanu i jego roli - odp. ucznia.

c) część nawiązująca
Celem lekcji jest omówienie czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych mających wpływ na zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego i skutków, jakie wynikają z zanieczyszczenia wód morskich.

d) część postępująca
- Uczniowie określają położenie fizycznogeograficzne Morza Bałtyckiego – uzupełniają mapę konturową (praca z mapą)
- Nauczyciel mówi o pochodzeniu Bałtyku i dokonuje jego charakterystyki (wykład połączony z obserwacją pośrednią i bezpośrednią; okaz bursztynu, prezentacja multimedialna); wprowadza pojęcie inkluzja*
- Uczniowie określają znaczenie Bałtyku dla człowieka (pogadanka, „burza mózgów”)
- Uczniowie pracują w grupach 2-osobowych - Wymieniają przyczyny przyrodnicze i pozaprzyrodnicze zanieczyszczenia Bałtyku i uzupełniają schemat. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów („burza mózgów”, pogadanka, prezentacja multimedialna)
- Nauczyciel wprowadza pojęcie eutrofizacja (wykład i obserwacja pośrednia)
- Uczniowie wymieniają skutki zanieczyszczeń Bałtyku („burza mózgów”)
- Nauczyciel mówi o konieczności ochrony środowiska – HELCOM-BMP, Deklaracja Bałtycka (wykład, *film „Foka szara”), a uczniowie wymieniają działania, jakie należy podjąć, aby chronić Morze Bałtyckie („burza mózgów”)

Część podsumowująca:
- Uczniowie rozwiązują test interaktywny (gra dydaktyczna)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.