X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10686
Przesłano:

Werter i jego ból istnienia. Portret bohatera romantycznego. Konspekt lekcji języka polskiego w kl. 3

1. Metryczka konspektu:
Typ szkoły: III Liceum Ogólnokształcące
Prowadzący: Alina Ryl
Poziom nauczania: klasa 3
Czas trwania: godzina lekcyjna

Temat lekcji: Werter i jego ból istnienia. Portret bohatera romantycznego.

Cel główny:
-charakterystyka głównego bohatera powieści Goethego - Wertera.

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi: wskazać odpowiednie cytaty, które mówią o stosunku Wertera do natury, miłości i literatury; wartościować postępowanie bohaterów literackich; pracować w zespole; dokonać oceny postaci; formułować cechy osobowe Wertera; wyjaśnić znaczenie terminów: werteryzm, introwersja, introwertyk, alienacja, ból istnienia.

Metody pracy: podająca, praca z tekstem, pogadanka, zajęć praktycznych.

Formy pracy: zbiorowa, jednostkowa, grupowa.

Typ lekcji: służąca poznaniu nowego materiału.

Środki dydaktyczne:
-tekst „Cierpienia młodego Wertera” J. W. Goethego,
-karty pracy z poleceniami dla czterech grup.


1. Przebieg lekcji:

OGNIWO WSTĘPNE

1. Przywitanie z uczniami, sprawdzenie zadania domowego i listy obecności.

2. Wprowadzenie do tematu:
-Sylwetka pisarza Johanna Wolfganga Goethego: twórca niemieckiego preromantyzmu zwanego okresem burzy i naporu napisał „Fausta”, poemat „Herman i Dorota”, ballady, „Cierpienia młodego Wertera” (1774).
Młodych Niemców ogarnęła tzw. gorączka werterowska, noszono strój werterowski, szereg ludzi popełniło samobójstwo z Werterem w ręce. Również fala oburzenia:
w Lipsku zakazana ze względu na niemoralną treść, utwór atakowali teolodzy niemieccy, zarzucając autorowi apologię samobójstwa.
-Okres burzy i naporu,
-Kreacja bohatera romantycznego,
-Koncepcja miłości romantycznej,
-Okoliczności powstania utworu: wstrząs wywołany nieodwzajemnioną miłością do Charlotty Buff; samobójcza śmierć Jerusalema, przyjaciela, z powodu nieodwzajemnionej miłości do mężatki. Goethe w powieści splótł dzieje swej nieszczęśliwej miłości do Lotty z tragicznym losem Jerusalema.
-Cierpienia młodego Wertera jako powieść epistolarna (pisana w listach),
-Werteryzm.

3. Podanie tematu lekcji: Werter i jego ból istnienia. Portret bohatera romantycznego.


OGNIWO CENTRALNE

1. Podział uczniów na cztery grupy.

2.Charakterystyka Bohatera – tworzenie portretu Wertera. Rozdanie kart z poleceniem poszczególnym grupom:

GRUPA 1:
-Stosunek Wertera do natury, przyrody, np.: przyroda jako tło dla rozmyślań, wrażliwość na piękno przyrody.

GRUPA 2:
-Rola literatury w kształtowaniu postawy życiowej Wertera, np.: dobór literatury odzwierciedleniem nastroju, pobudza wyobraźnię.

GRUPA 3:
-Werter i jego stosunek do miłości. Rola miłości w życiu bohatera, np.: idealizuje ukochaną, miłość to jedyny sens jego życia, niemożność bycia z ukochaną kończy się samobójstwem.

GRUPA 4:
-Cechy osobowe Wertera, np.: młody człowiek, żyje marzeniami (miłością), oczytany.

3. Sformułowanie wniosków:

-bohater wyobcowany, wyalienowany (alienacja),
-popełnia samobójstwo z powodu nieszczęśliwej, nieodwzajemnionej miłości, samobójstwo to ucieczka od bólu istnienia i akt wolności,
-idealizuje ukochaną,
-miłość do Lotty rodzi się wiosną, nabiera wyrazu w czasie gorącego, burzliwego lata, mglista jesień przynosi cierpienia i walki wewnętrzne, tragiczny finał następuje zimą,
-indywidualista, nie potrafi znaleźć miejsca w świecie,
-wrażliwy, uczuciowy, młody, oczytany (czyta „książki zbójeckie”),
-obeznany z konwenansami towarzyskimi: tańczy, prowadzi konwersacje,
-nietypowa emocjonalność,
-kieruje się porywami serca, a nie rozumem,
-kocha miłością bezgraniczną,
-samotnik z wyboru,
-swoje życie przeżywa wewnętrznie, żądzą nim gwałtowne, niszczące namiętności i uczucia,
-stopniowo traci kontakt ze światem, gardzi życiem jako wartością samą w sobie, nie potrafi działać na rzecz innych,
-rozdarty wewnętrznie, bohater tragiczny,
-kontempluje przyrodę,
-postrzega świat przez pryzmat poezji i marzeń, marzyciel,
-subiektywizm, subiektywne przeżycia,
-introwertyk (przeciwieństwo ekstrawertyka) – człowiek charakteryzujący się skłonnością do skupiania się na własnych przeżyciach, emocjach, zamykający się w sobie, nie zainteresowany światem zewnętrznym i jego sprawami,
-uczucie bezsensu, bezcelowości istnienia,
-łamie odwieczne prawa moralne – odbiera sobie życie,
-bunt, rezygnacja z życia.


OGNIWO CENTRALNE

1. Próba odpowiedzi na pytania:
-Jaki jest stosunek Wertera do miłości, życia i śmierci?
-Czy samobójstwo było koniecznością?
-Jaki jest Twój stosunek do Wertera, czy oceniasz go pozytywnie czy negatywnie?
-Czy można usprawiedliwić samobójstwo bohatera?

2. Zadanie domowe:
Scharakteryzuj Lottę i Alberta. Wskaż odpowiednie cytaty.

3. Pożegnanie z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.