X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10680
Przesłano:
Dział: Języki obce

Present Simple - powtórzenie wiadomości. Lekcja hospitowana - konspekt

Scenariusz lekcji języka angielskiego

1.DATA: 23 marca 2010 rok.
2.PROWADZĄCA: Anita Musialik.
3.POZIOM: klasa V szkoły podstawowej.
4.CZAS TRWANIA JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: 45 minut.

5.TEMAT: Present Simple –powtórzenie czasu Teraźniejszego Prostego.

6.METODY PRACY: metoda gramatyczno- tłumaczeniowa, audiolingwalna oraz metoda aktywizująca.

7.CELE LEKCJI:

CEL GŁÓWNY:
-utrwalenie czasu Present Simple.

CELE OPERACYJNE:
Po lekcji uczeń powinien:
-znać zastosowanie czasu,
-rozróżniać zdania w tym czasie,
-tworzyć zdania twierdzące, pytające i przeczenia,
-udzielać krótkich odpowiedzi,
-poszerzyć materiał leksykalny o słownictwo zawarte w zdaniach.

8.FORMY PRACY: praca w grupach /burza mózgów/, zbiorowa/głośne powtarzanie, czytanie/ i indywidualna/ciche czytanie połączone z wykonaniem ćwiczenia, tłumaczenie, przygotowanie wypowiedzi ustnej/.

9.ŚRODKI DYDAKTYCZNE: teksty, ćwiczenia dotyczące czasu Present Simple ułożone przez nauczyciela.

10.Podczas lekcji kształcone są 4 sprawności językowe.


Plan lekcji

1.Warm-up/wprowadzenie do tematu lekcji/:
•dzielenie zdań na dwie grupy: zdania w czasie Present Simple oraz zdania w innym czasie lub z inną trudnością gramatyczną/zał.1/,
•określanie tematu lekcji- zapis

2.Main part/ główna cześć lekcji/-ćwiczenia utrwalające i sprawdzające znajomość czasu Present Simple:
•napisz zdania używając wyrazów z ramki - zadanie1/zał.2/,
•wstaw ‘do’ lub ‘does’ w odpowiednie miejsca- zadanie 2 /zał.3/,
•wstaw ‘ don’t ‘ lub ‘ doesn’t ‘w odpowiednie miejsca- zadanie 3 /zał.4/,
•napisz krótkie odpowiedzi do podanych pytań- zadanie 4 /zał.5/,
•znajdź błędy w zdaniach i popraw je- zadanie 5 /zał.6/,
•przetłumacz na język angielski – zadanie 6 /zał.7/,
•ułóż pytania szczegółowe – zadanie 7 /zał.8/.

3.Summing up – podsumowanie lekcji:
• liczenie punktów,
• ocena pracy uczniów,
• zadanie pracy domowej.

ZAŁĄCZNIK 1.
We don’t often buy fruit in this shop.
........................................
Sara doesn’t learn Spanish at school.
........................................
Do you play tennis on Sunday?
........................................
How often does Tom watch TV ?
........................................
My mum always spends her free time with me.
........................................
Boys usually play football on the playground.
........................................
There are some books on the desk.
........................................
Ann is cooking spaghetti at the moment.
........................................
Is there a bottle of water in the fridge?
........................................

ZAŁĄCZNIK 2.
TASK 1
Napisz dowolne zdania używając wyrazów z ramki.
I always swim in the lake every day
Susan never go for a walk on Monday
Boys often do shopping at night
You usually watch TV in the morning
She sometimes
My friend

1)........................................

2)........................................

3)........................................

ZAŁĄCZNIK 3.
TASK 2
Wstaw do lub does w odpowiednie miejsca.
1)........... you work in the bank?
2)........... your teacher speak German?
3)............ they live in Poland?
4)............ your mum like eating fruit?
5)............she go to school with you?

ZAŁĄCZNIK 4.
TASK 3
Wstaw don’t lub doesn’t w odpowiednie miejsca.
1)We .................have English on Friday.
2)She.................wear red jeans.
3)Girls ...............like playing football .

ZAŁĄCZNIK 5.
TASK 4
Podaj krótkie odpowiedzi na pytania , zgodnie ze wskazówkami.
1)Do you like pop music? Yes,.............................
2)Do we have library in your school? Yes,.................................
3)Does Susan drink a cup of coffee a day? No,..........................
4)Does your friend live nearby? Yes,..............................

ZAŁĄCZNIK6.
TASK 5
Znajdź i popraw błędy w zdaniach.
1)His grandfather usually walk in the park alone.
2)Do your dad often reads books?
3)How often you visit your friends in Warsaw?
........................................

ZAŁĄCZNIK 7.
TASK 6
Przetłumacz zdania.
1)Oni często podróżują samolotem.

........................................

2)Co ty zwykle jesz na śniadanie?

........................................

ZAŁĄCZNIK 8.
TASK 7
Ułóż pytania szczegółowe.
1)You always get up at 11 o’clock at the weekend.
What time........................................
2)My dad cleans his car on Saturday?
Who........................................

ASSESSMENT
23 p. celujący
22-20p. bardzo dobry
19-17p. dobry
16-14p. dostateczny
13-11p. dopuszczający

Poniżej 11p.
niedostateczny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.